A - Z productenlijst

Wil je een afspraak maken of iets regelen via het e-loket
Klik op de naam van het product. Op de productpagina krijg je meer info en kan je doorklikken om een afspraak te maken of om iets online te regelen.

      -  Regel het online          -  Maak een afspraak          -   Voor dit product moet je bellen voor een afspraak 


GRONDGEBIEDSZAKEN: STEDENBOUW - PATRIMONIUM - MILIEU

BURGERZAKEN

ZONDER AFSPRAAK


GRONDGEBIEDSZAKEN: STEDENBOUW - PATRIMONIUM - MILIEU  

 

STEDENBOUW EN WONEN

 

Wonen - info over mogelijke premies        
Wonen - hulp bij invullen premieaanvraag        
Stedenbouwkundige info (bouw- en verbouwmogelijkheden)       
Indienen omgevingsvergunning stedenbouw       
Indienen bezwaren omgevingsvergunning           
Inzage openbaar onderzoek omgevingsvergunning       
Begin en einde der werken indienen              
Verklaring aanplakking vergunning               
Huisnummer aanvragen          
Stedenbouwkundig attest indienen      
Bespreking ontwerp verkaveling     
Opritten verlagen boordsteen (particulier) of doortrekken oprit op openbaar domein             
Renovatiecoach     
RUP - Openbaar onderzoek      
Verwijderen van groen (grasstrook, boom,...) op het openbaar domein             
Wonen - Conformiteitsattest
Wonen - Huren en verhuren       
Wonen - Kwaliteitslabel 
Wonen - Leegstand bedrijven / verwaarloosde bedrijven
Wonen - Leegstand woningen; gebouwen kleiner dan 500m²   
Wonen - Leegstand: vermoeden, akte, heffing en vrijstelling       
Wonen - Tweede verblijven
Wonen - Verwaarlozing      
Wonen - Vlaamse energielening - bestaand dossier      
Wonen - Vlaamse energielening - intakegesprek      
Wonen - Woningkwaliteit - vraag/klacht/ongeschikt/onbewoonbaar 
 
PATRiMoNIUM
 
Inname openbaar domein (container, verhuiswagen, stelling, kraan)           
 
MILIEU
 
Autodelen        
Bodemverontreiniging, -sanering en -attesten       
Buurttuin/volkstuin         
Energiemeter ontlenen      
Groepsaankoop provincie - groene stroom  
Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)     
Milieu en omgeving - klachten         
Omgevingsvergunning- bespreking milieugerelateerde handelingen   

Premies en subsidies
   Wasbare luiers       
   Bewoonde huiszwaluwnesten       
   Kleine landschapselementen       
   Duurzaam hout       

Ratten / zwerfkatten / exoten      

 

BURGERZAKEN 

 

BEVOLKING 
 
Adreswijziging - na bezoek wijkagent       
Adreswijziging aangifte                
Attest van gezinssamenstelling             
Attest van leven              
Attest van nationaliteit              
Attest van ongehuwde staat             
Attest van woonst             
Document voor eensluidend verklaren      
eID aanvragen      
eID afhalen      
eID PIN- en PUK-codes     
eID certificaten vernieuwen    
Frans/Duits/Nederlands pensioen    
Internationaal rijbewijs      
Kids-ID aanvragen      
Kids-ID afhalen      
Reispas aanvragen       
Reispas afhalen      
Reistoelating minderjarige aanvragen      

Voorlopig rijbewijs aanvragen      
Rijbewijs aanvragen of vernieuwen       

Rijbewijs afhalen      
RVA-documenten invullen en ondertekenen      
Token aanvragen    
Trein- en busabonnement - tussenkomst      
Uittreksel strafregister            
Verhuis naar buitenland            
Verlies/diefstal identiteitsdocumenten (eID, reispas, rijbewijs,...)      
Vrijstelling veiligheidsgordel       
Wettigen handtekening       

 

burgerlijke stand
 
Afschrift echtscheidingsakte              
Afschrift geboorteakte              
Afschrift huwelijksakte             
Afschrift overlijdensakte              
Begraafplaatsen - concessie      
Begraafplaatsen - naamplaatje strooiweide      
Begraafplaatsen - ontgraving      
Belgische nationaliteit aanvragen       
Buitenlandse aktes afhalen       
Erkenning van een kind       
Euthanasie      
Geboorte - aangifte van geboorte in Harelbeke      
Huwelijk      
Huwelijk met een niet-Belg    
Jubileum      
Laatste wil       
Orgaandonatie       
Overlijden - aangifte      
Polio inenting 
Transgender (aangifte en info)      

Voornaam en naamswijziging 
   Voornaamswijziging      
   Familienaam wijzigen  

Wettelijk samenwonen       
Wettelijk samenwonen beëindigen     

 

niet-belgen
 
Aanvraag duurzaam verblijf - F+, E+, C of D kaart       
Adreswijziging (ik heb een elektronische verblijfskaart)     
Adreswijziging (ik heb geen elektronische verblijfskaart)    
Buitenlandse aktes afhalen       
Elektronische verblijfskaart aanvragen       
Elektronische verblijfskaart afhalen       
Kort verblijf Europeanen - 3 ter       
Kort verblijf niet - Europeanen - aankomstverklaring       
Nieuwkomer in België - opstart dossier      
Omwisseling buitenlands rijbewijs      
Opvolging dossier      
Reispas voor vluchtelingen aanvragen      
Reispas voor vluchtelingen afhalen      
Tenlasteneming / uitnodiging (3 bis)      
Verblijfsdocument - Attest van immatriculatie      
Verblijfsdocument - Bijlage 35      
Verblijfsdocument - Kinderpasje -12 voor niet-Belgen     
Wettelijk samenwonen met iemand zonder wettig verblijf      

 

Zonder afspraak 

Je moet geen afspraak maken voor het kopen van huisvuilzakken, Oarelbeke Weireldkoarten of een UiTPAS.  Ook voor het aanvragen van een bewonerskaart kan je zonder afspraak langskomen.
Een bewijs van een polio-inenting mag je zonder afspraak komen binnenbrengen op het stadhuis of buiten de openingstijden in de brievenbus deponeren.