A - Z productenlijst

Wil je een afspraak maken of iets regelen via het e-loket
Klik op de naam van het product. Op de productpagina krijg je meer info en kan je doorklikken om een afspraak te maken of om iets online te regelen.

       -  Regel het online           -  Maak een afspraak           -   Voor dit product moet je bellen voor een afspraak 


GRONDGEBIEDSZAKEN: STEDENBOUW - PATRIMONIUM - MILIEU - ECONOMIE

BURGERZAKEN

ZONDER AFSPRAAKGRONDGEBIEDSZAKEN: STEDENBOUW - PATRIMONIUM - MILIEU 

 

STEDENBOUW EN WONEN
 

Wonen - info over mogelijke premies         
Wonen - hulp bij voorbereiden premie-aanvraag         
Stedenbouwkundige info (bouw- en verbouwmogelijkheden)        
Indienen omgevingsvergunning stedenbouw        
Indienen bezwaren omgevingsvergunning             
Inzage openbaar onderzoek omgevingsvergunning        
Begin en einde der werken indienen                
Verklaring aanplakking vergunning                 
Huisnummer aanvragen            
Stedenbouwkundig attest indienen       
Bespreking ontwerp verkaveling       
Opritten verlagen boordsteen (particulier) of doortrekken oprit op openbaar domein               
Renovatiecoach      
RUP - Openbaar onderzoek        
Verwijderen van groen (grasstrook, boom,...) op het openbaar domein               
Wonen - Conformiteitsattest
Wonen - Huren en verhuren         
Wonen - Kwaliteitslabel 
Wonen - Leegstand bedrijven / verwaarloosde bedrijven
Wonen - Leegstand woningen; gebouwen kleiner dan 500m²   
Wonen - Leegstand: vermoeden, akte, heffing en vrijstelling         
Wonen - Tweede verblijven
Wonen - Verwaarlozing       
Wonen - Mijn VerbouwLening - Bestaand Dossier       
Wonen - Mijn VerbouwLening - intakegesprek       
Wonen - Woningkwaliteit - vraag/klacht/ongeschikt/onbewoonbaar 
 

PATRIMONIUM
 

Inname openbaar domein (container, verhuiswagen, stelling, kraan)             


 

MILIEU

 
Bodemverontreiniging, -sanering en -attesten        
Buurttuin/volkstuin          
Energiemeter ontlenen       
Groepsaankoop provincie - groene stroom  
Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)      
Milieu en omgeving - klachten        
Omgevingsvergunning- bespreking milieugerelateerde handelingen    
Premies en subsidies
   Wasbare luiers        
   Bewoonde huiszwaluwnesten        
   Kleine landschapselementen        
   Duurzaam hout        
Ratten / zwerfkatten / exoten       

 

ECONOMIE

Ambulante handel (buiten de wekelijkse markt) - aanvraag standplaats    
Bestuurderspas aanvragen    
Horecavergunning aanvragen     
Individueel bezoldigd personenvervoer - vergunning aanvragen       
Seizoensgebonden terras aanvragen       

 

BURGERZAKEN

 

NIET-BELGEN

 

Vaak gevraagde producten: 


Alle producten:

Aanvraag duurzaam verblijf - F+, E+, C of D kaart        
Buitenlandse aktes afhalen        
Elektronische verblijfskaart aanvragen        
Elektronische verblijfskaart afhalen        
Kort verblijf Europeanen - 3 ter        
Kort verblijf niet - Europeanen - aankomstverklaring        
Nieuwkomer in België - opstart dossier       
Omwisseling buitenlands rijbewijs       
Opvolging dossier       
Reispas voor vluchtelingen aanvragen       
Reispas voor vluchtelingen afhalen       
Tenlasteneming / uitnodiging (3 bis)       
Verblijfsdocument - Attest van immatriculatie       
Verblijfsdocument - Bijlage 35       
Verblijfsdocument - Kinderpasje -12 voor niet-Belgen      
Wettelijk samenwonen met iemand zonder wettig verblijf       

 

BEVOLKING 

 

Vaak gevraagde producten: 

 

Alle producten:

Adreswijziging - na bezoek wijkagent        
Adreswijziging aangifte                  
Attest van gezinssamenstelling               
Attest van leven                
Attest van nationaliteit                
Attest van ongehuwde staat               
Attest van woonst               
Document voor eensluidend verklaren       
eID aanvragen       
eID afhalen       
eID PIN- en PUK-codes      
eID certificaten vernieuwen     
Frans/Duits/Nederlands pensioen     
Internationaal rijbewijs       
Kids-ID aanvragen       
Kids-ID afhalen       
Reispas aanvragen        
Reispas afhalen       
Reistoelating minderjarige aanvragen       
Voorlopig rijbewijs aanvragen       
Rijbewijs aanvragen of vernieuwen        
Rijbewijs afhalen       
RVA-documenten invullen en ondertekenen       
Token aanvragen     
Trein- en busabonnement - tussenkomst       
Uittreksel strafregister              
Verhuis naar buitenland              
Verkiezingen - duplicaat oproepingsbrief   
Verkiezingen - info   
Verkiezingen - volmacht   
Verlies/diefstal identiteitsdocumenten (eID, reispas, rijbewijs,...)       
Vrijstelling veiligheidsgordel        
Wettigen handtekening        

 

BURGERLIJKE STAND

 

Vaak gevraagde producten: 

 

Alle producten:

Afschrift echtscheidingsakte                
Afschrift geboorteakte                
Afschrift huwelijksakte               
Afschrift overlijdensakte                
Begraafplaatsen - concessie       
Begraafplaatsen - naamplaatje strooiweide       
Begraafplaatsen - ontgraving       
Belgische nationaliteit aanvragen        
Buitenlandse aktes afhalen        
Erkenning van een kind        
Euthanasie       
Geboorte - aangifte van geboorte in Harelbeke       
Huwelijk       
Huwelijk met een niet-Belg     
Jubileum       
Laatste wil        
Orgaandonatie         
Overlijden - aangifte       
Polio inenting 
Wettelijk samenwonen        
Wettelijk samenwonen beëindigen      
Wijzigen voor- en familienaam
   Voornaamswijziging   
   Familienaam wijzigen   

 


Zonder afspraak

Je moet geen afspraak maken voor het kopen van huisvuilzakken, Oarelbeke Weireldkoarten of een UiTPAS.  Ook voor het aanvragen van een bewonerskaart kan je zonder afspraak langskomen.
Een bewijs van een polio-inenting mag je zonder afspraak komen binnenbrengen op het stadhuis of buiten de openingstijden in de brievenbus deponeren.