Inenting tegen poliomyelitis

Inentingen tegen poliomyelitis (kinderverlamming) zijn verplicht. Deze inentingen moeten gebeuren voor de 18de levensmaand van het kind.

Na de laatste dosis moet je het attest dat bij de geboorteaangifte meegegeven werd na aanvulling en ondertekening door de geneesheer-inenter, indienen bij de Dienst Burgerzaken van de woonplaats van het kind.

Zonder afspraak

Je mag het attest afgeven aan het onthaal van het stadhuis, in de brievenbus deponeren of digitaal bezorgen aan burgerlijkestand@harelbeke.be

Voorwaarden

Het ingevulde document moet voor de tweede verjaardag van het kind op de dienst Burgerzaken aanwezig zijn.