Openbare onderzoeken

Verkoop van een lot stadsgrond aan de eigenaars Boekweitstraat 44.

Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor de verkoop van 100 m² stadsgrond gelegen naast het perceel Boekweitstraat 44.

Vanaf 23 april 2021 tot en met 7 mei 2021 ligt dit verkoopsdossier ter inzage van het publiek in het stadhuis, na afspraak tijdens de gewone kantooruren.

Eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke en dit tot en met 7 mei 2021.