Openbare onderzoeken

Vaststellen straatnaam voor de nieuw aan te leggen insteekstraat van de Deerlijksesteenweg in Harelbeke, namelijk 'DE STIP'.

Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor het vaststellen van een straatnaam voor de nieuw aan te leggen insteekstraat van de Deerlijksesteenweg in Harelbeke, namelijk 'DE STIP', principieel vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 16 november 2020.

Vanaf 07 december 2020 tot en met 5 januari 2021 ligt deze beslissing met bijhorende stukken ter inzage van het publiek in het stadhuis, dienst stedenbouw (niveau -1) op afspraak tijdens de openingsuren, iedere werkdag van 9-12 u, woensdag 14-17u, donderdag van 16-19u en vrijdag van 9-14u.

Eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke en dit tot en met 05 januari  2021.

Vaststellen van de straatnaamwijziging van een deel van de Oudstrijderslaan in Bavikhove, namelijk 'MADELEINE DUCHILAAN'.

Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor het vaststellen van de straatnaamwijziging van een deel van de Oudstrijderslaan in Bavikhove, namelijk 'MADELEINE DUCHILAAN', principieel vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 16 november 2020.

Vanaf 07 december 2020 tot en met 5 januari 2021 ligt deze beslissing met bijhorende stukken ter inzage van het publiek in het stadhuis, dienst stedenbouw (niveau -1) op afspraak tijdens de openingsuren, iedere werkdag van 9-12 u, woensdag 14-17u, donderdag van 16-19u en vrijdag van 9-14u.

Eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke en dit tot en met 05 januari  2021.

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek
 

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.
 

Wilt u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be. Hoe kunt u een opmerking indienen? Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente. Wat gebeurt er met uw opmerking? Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Openbaar onderzoek zwemwateren 2021

Document openbaar onderzoek zwemwateren 2021 (tot 17.01.2021)