Spreekrecht (Openbaarheid)

Voor elke zitting van de gemeenteraad krijgt elke inwoner de kans om zijn of haar zeg te doen. Het spreekrecht slaat zowel op het stellen van vragen of het uiten van een standpunt als op het geven van een toelichting. De aanvragen moeten vooraf schriftelijk worden aangevraagd (via onderstaand formulier). De aanvrager krijgt bericht of de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard of niet.

Elke spreker krijgt tijdens de gemeenteraadszitting enkele minuten tijd voor zijn uiteenzetting. Op de gestelde vragen wordt zo mogelijk op de zitting zelf geantwoord. Dit spreekrecht, ook wel 'open gemeenteraad' genoemd, kadert in de wil van het stadsbestuur om de openbaarheid van bestuur verder te ontwikkelen en de communicatie met de inwoners te verbeteren.

Het reglement raadplegen