Gebruiksvoorwaarden

A Algemene voorwaarden e-mail Stad Harelbeke

Elke e-mail uitgaande van de stad Harelbeke, het OCMW Harelbeke of van één van de medewerkers ervan, heeft uitsluitend een informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers.

Deze e-mails bevatten vertrouwelijke informatie. Als u dit bericht per vergissing ontvangen hebt, dan is elke bekendmaking, reproductie, vorm van kopiëren, verdeling of andere verspreiding of gebruik van deze communicatie strikt verboden. Gelieve in dit geval de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht de verwijderen.

B Gebruiksvoorwaarden website Stad Harelbeke

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden verbonden. Door gebruik te maken van de website wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1 Doel

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de stad Harelbeke. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Bij verschil tussen een elektronische tekst en de originele gedrukte tekst heeft de gedrukte tekst voorrang. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft kan u de bevoegde diensten binnen de stad te raadplegen. De stedelijke infodienst kan u daarbij behulpzaam zijn.

2 Inhoud en beschikbaarheid

Het stadsbestuur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of onbeschikbaar zou zijn, zal de stad inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ook kan de stad niet garanderen dat de website vrij van onderbreking zou zijn of niet door technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen of vragen hebt, kan u de betrokken dienst of de webmaster contacteren via e-mail naar info@harelbeke.be.

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de stad geen enkele controle uitoefent. Het stadsbestuur kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid, of beschikbaarheid van deze websites.

3 Aansprakelijkheid

Het stadsbestuur van Harelbeke of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus. Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt in dat wordt ingestemd met de afwijzing van aansprakelijkheid.

4 Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Graag citeren met bronvermelding.

De Stad Harelbeke behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Zie ook de wet van 10 augustus 1998 over de rechtsbescherming van databanken (Staatsblad 14.11.1998).

Sommige software toepassingen en grafische elementen worden door derden aangeleverd, kunnen door het auteursrecht worden beschermd en daardoor aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen.

5 Geregistreerde gebruikers

Via de registratie kan u zich inschrijven op een nieuwsbrief, eigen informatie voor een vereniging of bedrijf toevoegen, automatisch formulieren laten invullen en reacties plaatsen op nieuwsberichten.

Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan die eigenaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam.

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

* Geen persoonlijke aantijgingen.

* Het is niet toegestaan gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.

* De stad behoudt het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen, of om gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.

De stad is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd.

6 Bescherming van de persoonsgegevens

De stad Harelbeke respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens niet aan derden overmaken of verkopen. De via e-mail of webformulier ontvangen gegevens dienen enkel om de gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 (Staatsblad 3.2.1999) betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met de webmaster via e-mail naar info@harelbeke.be.

7 Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en diensten aan te bieden inzake website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser zo in te stellen. In dat geval zal u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor dit verwerken van informatie door Google.