Omgevingsvergunningen

Wil je graag een openbaar onderzoek komen inkijken op het stadhuis? Kom dan langs op afspraak (vanaf januari 2020):

Afspraak voor inkijken openbaar onderzoek

Beslissingen omgevingsvergunningsaanvragen:   

Jeroen De Bruyne & Bert Pattyn - het bouwen van carport en zwembad en herbouwen bijgebouw - Keizersstraat 25  
Bekendmaking beslissing van 13.12..2021 tem 11.01.2022:  De Bruyne_Pattyn_bekendmaking_beslissing

Johan Pattyn - de afbraak berplaats en bouwen bergplaats - Keizersstraat 23  
Bekendmaking beslissing van 13.12..2021 tem 11.01.2022:  Pattyn_bekendmaking_beslissing

Luc Laverge - het plaatsen van een caport - Coutere 26  
Bekendmaking beslissing van 13.12..2021 tem 11.01.2022:  Laverge_bekendmaking_beslissing

David Duchi & Julie Descheemaeker - het bouwen van een ééngezinswoning - Burgemeester Lanneaustraat 5  
Bekendmaking beslissing van 13.12..2021 tem 11.01.2022:  Duchi_bekendmaking_belsissing

PROVOVER Provincie West-Vlaanderen - hernieuwen vergunning provinciaal domein De Gavers - Eikenstraat 131
Bekendmaking beslissing van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Provincie West-Vlaanderen bekendmaking beslissing

NV ASSETS - het bouwen nieuwe  bedrijfsgebouwen  -  Politieke Gevangenenstraat 34
Bekendmaking beslissing van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Assets nv_bekendmaking_beslissing

Dennis Claerbout - Lizza Goemaere - het bouwen van een garage na afbraak bestaande bijgebouw - Vlietestraat 9 
Bekendmaking beslissing van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Claerbout_bekendmaking_beslissing

Steven Kindt - Peggy Verbeke - het bouwen van een garage na afbraak bestaande bijgebouwen - Vlietestraat 7
Bekendmaking beslissing van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Kindt_Verbeke_bekendmaking_beslissing

Koen Vandamme - An Expeels - het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning - Tuinwijk 44
Bekendmaking beslissing van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Vandamme_Expeels_bekendmaking_beslissing

Delfood nv - het aanbrengen van publiciteit  - Marktstraat 22
Bekendmaking beslissing van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Delfood_bekendmaking_beslissing

Eline Delporte - het verbouwen en uitbreiden van een woning -  Tuinwijk 48
Bekendmaking beslissing van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Delporte_bekendmaking_beslissing

Cindy Van De Sompele - het plaatsen van tuinhuis - Stijn Streuvelsstraat 28
Bekendmaking beslissing van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Van de Sompele_bekenmaking_besllissing

Ronny Verstraete  - het plaatsen van een omheining - Veldstraat 103
Bekendmaking beslissing van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Verstraete_bekendmaking_beslissing

Dave Debosschere - het verbouwen van een ééngezinswoning - Hoogstraat 22
Aktename melding van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  aktename_melding_Debosschere

Donckele Luc - actualisatie vergunning rundveehouderij - Hoogstraat 112 & 114
Bekendmaking beslissing van 25.12.2021 tem 23.01.2022: bekendmaking beslissing donckele luc

Magda Mazowiecka -  aanleg verharding voortuin - Dahlialaan 4
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  Mazowiecka_bekendmaking_beslissing

Kenneth Flamand - renoveren voorgevel - Wagenweg 14
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  Flamand_bekendmaking_beslissing

Elke Decavele - het renoveren voorgevel - Zandbergstraat 142
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  Decavele_bekendmaking_beslissing

Dean Vancoillie - Eleen Verhaeghe  - het plaatsen van een carport - Goudberg 29
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  Vancoillie_Verhaeghe_bekendmaking_beslissing

Nico De Cuyper - renoveren van de ééngezinswoning - Stoelvechtersstraat 15 
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  De Cuyper_bekendmaking_beslissing

Nicolas Buyck - het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning - Eikenstraat 17
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  Buyck_bekendmaking_beslissing

Johan Delbeke - Charlotte Bossuyt - functiewijziging van landbouw naar wonen - Oostrozebeeksestraat 49
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  Delbeke_bekendmaking_beslissing

bvba Factory 1938 -  verbouwen van gastenkamers tot ééngezinswoning - Watermolenstraat 46
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  Factory1938_bekendmaking_beslissing

NV De Vrijdomskaai  -  sloop van de bestaande gebouwen en verhardingen site "Corex en Bomarbre" - Forestier Liederikstraat 23 - Beversestraat 85  - Damweg 10 - Burgemeester Brabantstraat
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  Vrijdomskaai_bekendmaking_beslissing

TVH Het Vrije -  functiewijziging van detailhandel naar diensten/kantoor - Marktplein 39
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  HetVrije_bekendmaking_beslissing

Tineke Speeckaert -  functiewijziging van magazijn naar kinderdagverblijf - Jan Breydelstraat 98
Bekendmaking beslissing van 24.12.2021 tem 22.01.2022:  Speeckaert_bekendmaking_beslissing

Imog - bijstellen milieuvoorwaarden - Kortrijksesteenweg 264
Bekendmaking beslissing van 31.12.2021 tem 29.01.2022: Imog bijstellen voorwaarden bekendmaking beslissing

NV Delvano/Carlos Vanlerberghe - assemblage sproeimachines - Kuurnsestraat 18, 20, 22 en 31
Bekendmaking beslissing van 01.01.2022 tem 30.01.2022: Delvano/Carlos Vanlerberghe bekendmaking beslissing

NV Brouwerij De Brabandere - het bouwen van 4 nieuwe CCT-tanks + verwijderen gist-silo  + verplaatsen draf-silo - Rijksweg 33
Bekendmaking beslissing van 13.01.2022 tem 11.02.2022: brouwerij_De_Brabandere_bekendmaking_beslissing

Debaere Valerie - tijdelijke bronbemaling - Klein-Harelbekestraat 1A
Bekendmaking meldingsakte van 13.01.2022 tem 11.02.2022: Valerie Debaere bekendmaking meldingsakte

Stijn Vanassche - het renoveren van een ééngezinswoning  - Beversestraat 119
Bekendmaking beslissing van 14.01.2022 tem 12.02.2022: Vanassche_bekendmaking_beslissing

Tom Popelier- Sylvie Verthé - het bouwen van een openluchtzwembad - Muizelstraat 39
Bekendmaking beslissing van 14.01.2022 tem 12.02.2022:  Popelier_Verthé_bekendmaking_beslissing

Niek De Vos - het uitbreiden van een ééngezinswoning - Kervijnstraat 23
Bekendmaking beslissing van 14.01.2022 tem 12.02.2022:  De Vos_bekendmaking_beslissing

Bart Ottevaere - het verkavelen van percelen grond in 7 loten - Berkenlaan 138 - 138A - 142 - 144 - 150 - 152 - 154 - 156 & 158
Bekendmaking beslissing van 14.01.2022 tem 12.02.2022: Ottevaere_bekendmaking_beslissing

BV Flamee & Partners accountants & belastingconsulenten - het verbouwen en herbestemmen van ééngezinswoning naar kantoor - Overleiestraat 79
Bekendmaking beslissing van 14.01.2022 tem 12.02.2022:  Flamee_bekendmaking_beslissing

Joeri Vandekerkhove - Emma Nuyttens - het verbouwen en uitbreiden van een woning - Brugsestraat 148
Bekendmaking beslissing van 14.01.2022 tem 12.02.2022:  Vandekerkhove_Nuyttens_bekendmaking_beslissing

Brice Maertens - Charissa Callens - het bouwen van een ééngezinswoning - Burgemeester Lanneaustraat 11
Bekendmaking beslissing van 14.01.2022 tem 12.02.2022:  Maertens_Callens_bekendmaking_beslissing

Bouwonderneming Gino Feys  - het bouwen van een ééngezinswoning - Burgemeester Lanneaustraat 8
Bekendmaking beslissing van 14.01.2022 tem 12.02.2022:  bouwonderneming_Gino_Feys_bekendmaking_beslissing

Wouter Vander Fraenen - het bouwen van een ééngezinswoning - Beeklaan 3 
Bekendmaking beslissing van 14.01.2022 tem 12.02.2022: Vander Fraenen_bekendmaking_beslissing

De Vlaamse Waterweg - het aanleggen van kaaimuren, aanbrengen van bodembescherming, reliëfwijzigingen en aanpassen riolering -  Kanaalstraat z/n
Bekendmaking beslissing van 21.01.2022 tem 19.02.2022:  DeVlaamseWaterweg_bekendmaking_beslissing

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen:
 

Goossens Hans - De Watergroep  - het vervangen van een toevoerleiding voor drinkwater - Kortrijksesteenweg 184  - z/n
Openbaar onderzoek van 06.12.2021 tem 04.01.2022:  Goossens_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Anne Baert & Inge Houttequiet  - het herbouwen van een bijgebouw + bouwen luifel - Ommegangstraat 13
Openbaar onderzoek van 10.12.2021 tem 08.01.2022:  Baert_Houttequiet_bekendmaking_openbaar_ondezoek

Citystreet & Dimitri Naesens & Fluvius System Operator  - het bouwen van meergezinswoning met 89 woongelegenheden met commerciële ruimte/onthaal + plaatsen 2 hoogspanningscabines - Stedestraat z/n
Openbaar onderzoek van 15.12.2021 tem 13.01.2022:  Citystreet_Naesens_Fluvius_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Silvain Depraetere  - het verkavelen van een perceel grond in 1 bouwlot voor alleenstaande ééngezinswoning - Notelaarslaan 9
Openbaar onderzoek van 15.12.2021 tem 13.01.2022:  Depraetere_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Computer Programming Services  - het uitbreiden van het bedrijfsgebouw + wijzigen van de inkompartij van de bedrijfswoning - Politieke Gevangenenstraat 22 
Openbaar onderzoek van 16.12.2021 tem 14.01.2022:  Computer_Programming_Services_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Rachid Lachbi - het verbouwen van een woning - Stasegemsestraat 9
Openbaar onderzoek van 16.12.2021 tem 14.01.2022:  Lachbi_bekendmaking_openbaar_onderzoek

 Bouw Francis Bostoen - het bouwen van twee tripletten - Vissersstraat 57-58-59-60-61-62
Openbaar onderzoek van 18.12.2021 tem 16.01.2022:  Bouw_Francis_Bostoen_openbaar_onderzoek

Johan Fonteyn - het regulariseren van een carport en tuinhuis - Vierschaar 50
Openbaar onderzoek van 17.12.2021 tem 15.01.2022:  Fonteyn_bekendmaking_openbaar_onderzoek

De Klaverbeek - het aanleggen van twee padelvelden + plaatsen overkapping - Muizelstraat 59
Openbaar onderzoek van 22.12.2021 tem 20.01.2022:  Klaverbeek_bekendmaking_openbaar_onderzoek

OVAERE Christophe & VANNESTE Pascale & VANNESTE Alain & OVAERE Céline - het bouwen van een meergezinswoning met 16 woongelegenheden, 2 ééngezinswoningen en een ondergrondse parking - Gentsestraat z/n - Boterpotstraat 3 & 5
Openbaar onderzoek van 24.12.2021 tem 23.01.2022:  Vanneste_Ovaere_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Groep Huyzentruyt - het verkavelen van percelen grond in 42 loten voor ééngezinswoningen de bijhorende infrastructuurwerken – gewijzigd ontwerp in functie van de watertoets - Vaartstraat (15) - Stasegemdorp - Bosdreef - Boskant
Openbaar onderzoek van 30.12.2021 tem 28.01.2022:  Groep_Huyzentruyt_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Hannelore Rigole - de aanleg van een zwembad en terrasoverkapping + regularisatie van carport, afdak, houten poort en verharding - Kollegeplein 18
Openbaar onderzoek van 06.01.2022 tem 04.02.2022: Rigole_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Eric Vanderbeken - het bouwen van een tuinhuis + regularisatie bestaande garage - Fazantenstraat 5
Openbaar onderzoek van 12.01.2022 tem 10.02.2022: Vanderbeken_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Dirk Dupont - functiewijziging van wonen naar wonen + diensten (kapsalon) en regulariseren carport - Elfbunderen 21
Openbaar onderzoek van 12.01.2022 tem 10.02.2022:  Dupont_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Nadine Catteeuw - het plaatsen van twee dakkappellen in het dak aan de achterkant van de woning + het plaatsen van een afdak tegen de achtergevel + de regularisatie van een parkeerplaats in de voortuin - Bleekput 34
Openbaar onderzoek van 12.01.2022 tem 10.02.2022:  Catteeuw_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Geert Deschuymere - regularisatie van een carport en bijkomende oprit - Platanenlaan 88
Openbaar onderzoek van 12.01.2022 tem 10.02.2022:  Deschuymere_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Angelo Deconinck - het bouwen van een magazijn - Venetiëlaan 133
Openbaar onderzoek van 13.01.2022 tem 11.02.2022:  Deconinck_bekendmaking_openbaar_onderzoek

BV JB Recycle - Recyclage diverse afvalstoffen - Haringstraat 29A
Openbaar onderzoek van 09.01.2022 tem 07.02.2022:  JB Recycle bekendmaking openbaar onderzoek

Ruben Van De Kerckhoven - het verbouwen van landbouwbedrijfswoning met functiewijziging naar ééngezinswoning en verbouwen schuur met gedeeltelijke sloop - Hazenstraat 8
Openbaar onderzoek van 19.01.2022 tem 17.02.2022:  Van De Kerckhoven_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Christ De Simpelaere -  het uitbreiden van een bijgebouw + aanleg bijkomende verharding in de voortuin - Distelbosstraat 2B
Openbaar onderzoek van 21.01.2022 tem 19.02.2022:  /Christ_Desimpelaere_bekendmaking_opbenbaar_onderzoek

NV Gabriëls & Co - verder exploiteren tankstation - Gentsesteenweg 148
Openbaar onderzoek van 16.01.2022 tem 14.02.2022: Gabriëls&Co bekendmaking openbaar onderzoek

CBVA Dierenhof Debrabandere - uitbreiden hondenkwekerij - Kuurnsestraat 124
Openbaar onderzoek van 16.01.2022 tem 14.02.2022: Dierenhof Debrabandere bekendmaking openbaar onderzoek

Heidi Malengier (Provincie West-Vlaanderen) - het herinrichten van een deel van het provinciaal domein 'De Gavers' - Eikenstraat z/n - Meersstraat z/n - Eiktronk z/n
Openbaar onderzoek van 24.01.2022 tem 22.02.2022: Malengier_ProvincieWest_Vlaanderen_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Nicolas Debooser - het plaatsen van een uitbouw aan een ééngezinswoning - Schaapsdries 4
Openbaar onderzoek van 28.01.2022 tem 26.02.2022: Debooser_bekendmaking_openbaar_onderzoek

Léanna Trotta - het aanbrengen van publiciteit aan de voorgevel - Gentsesteenweg 106
Openbaar onderzoek van 28.01.2022 tem 26.02.2022:  Trotta_bekendmaking_openbaar_onderzoek