Omgevingsvergunningen

Op deze pagina worden de bekendmakingen van zowel aanvragen als beslissingen inzake omgevingsvergunningen. (ook nog lopende milieuvergunningsaanvragen en -bekendmakingen van Vlarem)Klik op de link om het document te lezen.

Bekendmakingen omgevingsvergunningsaanvragen:

N.V. Declercq Stortbeton - exploitatie van een betoncentrale - Keizersstraat 48B
Openbaar onderzoek van 24 januari 2018 tem 22 februari 2018: bekendmaking_oo_declercq_stortbeton.pdf

N.V. Duchato - verbouwen van een woning + herbouwen van een berging - Beversestraat 111A

Openbaar onderzoek van 26 februari 2018 tem 28 maart 2018: bekendmaking.pdf

Beslissingen: 

FV Galle Franky en Vanackere Els- uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een glastuinbouwbedrijf - Eerste Aardstraat 30
Ministerieel besluit ter inzage van 15 december 2017 tem 14 januari 2018: galle_bekendmaking_minister_29.11.2017.pdf

Klasse 2

Bekendmakingen milieuvergunningsaanvragen/omgevingsvergunningsaanvragen: 

FV Galle Franky en Vanackere Els - uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een glastuinbouwbedrijf - Eerste Aardstraat 30
Openbaar onderzoek van 07.12.2017 tem 05.01.2018: bekendmaking_milieuvergunningsaanvraag_en_stedenbouwkundige_aanvraag_galle_franky.pdf

Tweede openbaar onderzoek van 12.01.2018 tem 10.02.2018: bekendmaking_milieuvergunningsaanvraag_en_stedenbouwkundige_aanvraag_galle_franky_2de_openbaar_onderzoek.pdf
Door een misverstand werd de gele bekendmakingsaffiche van het eerste openbaar onderzoek (07.12.2017 tem 05.01.2018) te vroeg verwijderd (op 15.12.2017). Om de rechten van de omwonenden te vrijwaren wordt daarom een nieuw openbaar onderzoek ingericht. De nieuwe termijn om bezwaren en opmerkingen in te dienen loopt van 12/01/2018 tot en met 10/02/2018. Bezwaren of opmerkingen die reeds ingediend werden, worden meegenomen, deze moeten niet opnieuw ingediend worden.

vzw Sint Pieters Bosseniers - verder exploiteren van een schietstand - Kasteelstraat +15
Openbaar onderzoek van 18.01.2018 tem 16.02.2018: sint_pieters_bosseniers_bek_mva.pdf


Beslissingen: