Adviesraden en overlegstructuren

In Harelbeke zijn verschillende adviesraden door het stadsbestuur erkend

 • Cultuurraad
 • Welzijnsraad
 • Jeugdraad
 • Seniorenraad
 • Sportraad
 • Klimaatraad
 • We(i)reldraad
 • Lokaal Overleg Kinderopvang

Voor de stedelijke infrastructuur zijn volgende raden van bestuur opgericht:

 • Raad van Bestuur Culturele Infrastructuur
 • Raad van Bestuur Jeugdinfrastructuur

Andere overlegorganen:

 • Comité Vaderlandse Verenigingen
 • Feestcomité
 • Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
 • Mobiliteitscommissie
 • Schoolraad Onderwijs
 • Werkgroep Woonbeleid