Raadscommissies

De raadscommissies zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek.
Hieronder vind je de samenstelling, de dagordes en de verslagen.

Raadscommissie Grondgebiedszaken en Facilitaire Dienst:

Leden: 

Voorzitter/lid: Rosanne Mestdagh
Leden: Elke Vlaeminck, Inge Bossuyt, Willy Vandemeulebroucke, Louis Byttebier, Rita Beyaert, Koen Opsomer, Cedric Van Den Bussche, André Vanassche, Patrick Claerhout, Wout Patyn, Rik Vandenabeele
Secretariaat: departementshoofd Grondgebiedszaken (of wnd. departementshoofd GGZ) of departementshoofd Facility (of wnd. departementshoofd Facility)

Dagordes:

2021 13 januari 17 februari 
(verplaatst naar
3 maart)
10 maart 14 april 12 mei 7 juli 8 september 13 oktober (samen met raco VT) 10 november 15 december
2020 22 januari 12 maart 15 april 13 mei 10 juni 8 juli 9 september 14 oktober 12 november 9 december

 

Verslagen:
 

2021 13 januari 3 maart
bijlage
10 maart 14 april 12 mei 7 juli
bijlage
8 september 13 oktober 10 november 15 december
2020 22 januari 12 maart 15 april 13 mei 10 juni 8 juli 9 september 14 oktober 12 november 9 december

Raadscommissie Management, Personeel, Financiën, Communicatie, Intergemeentelijke samenwerking en binnengemeentelijke verzelfstandiging en ondernemen:

Leden:

Voorzitter/lid: Willy Vandemeulebroucke
Leden: Inge Bossuyt, Filip Lainez, Melissa Depraetere, Rosanne Mestdagh, Koen Opsomer, Thomas Guillemyn, Nancy Debeerst, Wouter Bouckaert, Patrick Claerhout, Wout Patyn, Heidi Sohier
Secretariaat: financieel directeur (of door hem aangeduide ambtenaar) of departementshoofd Management & Personeel (of wnd. departementshoofd M&P) of departementshoofd Communicatie (of wnd. departementshoofd Communicatie)

Dagordes: 

2021 12 januari 16 februari 13 april 11 mei 8 juni    
2020 21 januari 11 februari 12 mei 9 juni 7 juli 13 oktober 8 december

 

Verslagen:

 

2021 12 januari 16 februari 13 april 11 mei 8 juni    
2020 21 januari
bijlage 1
11 februari 12 mei 9 juni
bijlage 1
7 juli 13 oktober 8 december

Raadscommissie Welzijn, Vrije Tijd en Onderwijs:

Leden:

Voorzitter/lid: Melissa Depraetere
Leden: Elke Vlaeminck, Louis Byttebier, Steven Decaluwe, Rosanne Mestdagh, Rita Beyaert, Thomas Guillemyn, Nancy Debeerst, Lise-Marie Platteau, Patrick Claerhout, Wout Patyn, Heidi Sohier
Secretariaat: departementshoofd Welzijn (of wnd. departementshoofd Welzijn) of departementshoofd Vrije Tijd (of wnd. departementshoofd Vrije Tijd)

Dagordes:

2021 5 januari 3 maart 1 juni 13 oktober
(zie raco GGZ)
18 november      
2020 4 februari 3 maart 7 april 5 mei 2 juni 30 juni 1 september 1 december

 

Verslagen:

 

2021 5 januari 3 maart
bijlage
  13 oktober (zie raco GGZ)        
2020 4 februari
bijlage
3 maart
bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3
7 april 5 mei 2 juni 30 juni 1 september 1 december