Raadscommissies

De raadscommissies zijn openbaar en dus toegankelijk voor publiek.
Hieronder vind je de samenstelling, de dagordes en de verslagen.

Raadscommissie Grondgebiedszaken en Facilitaire Dienst:

Leden: 

Voorzitter/lid: Rosanne Mestdagh
Leden: Melissa Depraetere, Inge Bossuyt, Willy Vandemeulebroucke, Louis Byttebier, Rita Beyaert, Koen Opsomer, Cedric Van Den Bussche, André Vanassche, Patrick Claerhout, Wout Patyn, Rik Vandenabeele
Secretariaat: departementshoofd Grondgebiedszaken (of wnd. departementshoofd GGZ) of departementshoofd Facility (of wnd. departementshoofd Facility)

Dagordes:

2019 10 april 15 mei 12 juni 4 september 16 oktober 13 november 11 december      

 

                   

 

Verslagen:

 

2019 10 april
Bijlage
15 mei 12 juni 4 september 16 oktober 13 november 11 december      

Raadscommissie Management, Personeel, Financiën, Communicatie, Intergemeentelijke samenwerking en binnengemeentelijke verzelfstandiging en ondernemen:

Leden:

Voorzitter/lid: Willy Vandemeulebroucke
Leden: Inge Bossuyt, Filip Lainez, Gwenny Meyfroid, Rosanne Mestdagh, Koen Opsomer, Thomas Guillemyn, Nancy Debeerst, Wouter Bouckaert, Patrick Claerhout, Brecht Vandeburie, Heidi Sohier
Secretariaat: financieel directeur (of door hem aangeduide ambtenaar) of departementshoofd Management & Personeel (of wnd. departementshoofd M&P) of departementshoofd Communicatie (of wnd. departementshoofd Communicatie)

Dagordes: 

2019 9 april 11 juni 9 juli 15 oktober 12 november 10 december    

 

                   

 

Verslagen:

 

2019

9 april

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

11 juni 9 juli 15 oktober 12 november 10 december    

 

                   

Raadscommissie Welzijn, Vrije Tijd en Onderwijs:

Leden:

Voorzitter/lid: Melissa Depraetere
Leden: Elke Vlaeminck, Louis Byttebier, Gwenny Meyfroid, Rosanne Mestdagh, Rita Beyaert, Thomas Guillemyn, Nancy Debeerst, Lise-Marie Platteau, Patrick Claerhout, Wout Patyn, Heidi Sohier
Secretariaat: departementshoofd Welzijn (of wnd. departementshoofd Welzijn) of departementshoofd Vrije Tijd (of wnd. departementshoofd Vrije Tijd)

Dagordes:

2019 2 april 7 mei 4 juni 2 juli 8 oktober 5 november 3 december    

 

                 

 

Verslagen:

 

2019 2 april
bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3

7 mei
bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3

4 juni
bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3

2 juli
bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3

8 oktober
bijlage 1
bijlage 2
bijlage 3
bijlage 4

5 november 3 december