Openbaarheid van bestuur

Elke inwoner heeft het recht om bestuursdocumenten van de Stad Harelbeke in te kijken en om er uitleg over te krijgen. 

Het Stadsbestuur voert een actief communicatiebeleid en verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, over de voorbereiding en de uitvoering ervan. Denk bijvoorbeeld aan het stadsmagazine hblad, de hoorzittingen, informatievergaderingen in uw buurt, de vele brochures en folders, de informatie op het internet.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 regelt het inzagerecht en het geldt voor zowat elke overheid in Vlaanderen. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. De overheid bestuurt immers in alle openheid.

Welke documenten zijn ter inzage voor iedereen?

Hoe openbaarheid van bestuur aanvragen?

Niet alle documenten staan online. De niet-gepubliceerde documenten kan je aanvragen via 'openbaarheid van bestuur'. De vraag gebeurt schriftelijk (via brief of e-mail) ter attentie van de algemeen directeur Hans Piepers, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, of via info@harelbeke.be. Vermeld duidelijk naam en adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de keuze voor inzage of afschrift (kopie).

Verantwoordelijke dienst:

Communicatie, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, 056 733 311, info@harelbeke.be

 

Identiteit aanvrager
Bestuursdocument
Omschrijving van de gewenste documenten
(Enkel in geval van informatie van persoonlijke aard)
Gewenste wijze van ontvangst