Integrale bekendmakingen voor inwerkingtreding

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de stad betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt met het oog op inwerkingtreding overeenkomstig art. 288 decreet lokaal bestuur (DLB). 

Het gaat om:

  • De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);
  • De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de wijzigingen ervan (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);
  • De reglementen van de OCMW-raad en het vast bureau (vaststellingsbeslissingen of wijzigingsbeslissingen);
  • De afwijkingen aan de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel vastgesteld door de OCMW-raad en de wijzigingen ervan (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);

Bekendmaking van 12.09.2019:

- Beslissing van 10.09.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van 'Harelbeke Feest!' te Harelbeke op 13.09, 14.09 en 15.09.2019

- Beslissing van 10.09.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Harelbeke Feest! - specifiek opstelling kermisattracties Noordstraat Harelbeke vanaf 12.09.2019 18.00 u tot en met 16.09.2019 07.00 u

Bekendmaking van 11.09.2019:

- Beslissing van 09.09.2019: BNIP (Bijzonder Nood- en InterventiePlan) Harelbeke Feest! Goedkeuring

Bekendmaking van 05.09.2019:

- Beslissing van 03.09.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer t.g.v. de wielerwedstrijd-doortocht voor nieuwelingen te Harelbeke op zondag 08.09.2019

- Beslissing van 05.09.2019: Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod - afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Mandel, de Gaverbeek en de onbevaarbare waterlopen in de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder

Bekendmaking van 28.08.2019:

- Beslissing van 27.08.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijden op vrijdag 30.08, zaterdag 31.08 en dinsdag 03.09.2019 te Hulste 

Bekendmaking van 21.08.2019:

- Beslissing van 19.08.2019: Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 20.08.2019: Besluit van de burgemeester betreffende politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen

Bekendmaking van 25.07.2019:

- Beslissing van 24.07.2019: Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod waterlopen

- Beslissing van 25.07.2019: Politiebesluit captatieverbod waterlopen

Bekendmaking van 24.07.2019:

- Beslissing van 24.07.2019: Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 23.07.2019: Besluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 23.07.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis te Harelbeke-Stasegem op 22, 23, 24, 25, 26, 27.08.2019

Bekendmaking van 18.07.2019:

- Beslissing van 15.07.2019: Hervaststelling gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement

- Beslissing van 15.07.2019: Wijziging rechtspositieregeling van het stadspersoneel

- Beslissing van 15.07.2019: Hervaststellen arbeidsreglement stedelijk basisonderwijs

- Beslissing van 15.07.2019: Hervaststellen schoolreglement stedelijk basisonderwijs

- Beslissing van 15.07.2019: Wijziging rechtspositieregeling OCMW-personeel

Bekendmaking van 03.07.2019:

- Beslissing van 02.07.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de Bavikhoofse feesten op vrijdag 05.07, zaterdag 06.07 en zondag 07.07.2019

Bekendmaking van 20.06.2019:

- Beslissing van 18.06.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van mobiliteit inzake het provinciaal domein De Gavers te Harelbeke, dit van 01.07.2019 tot 01.09.2019

Bekendmaking van 19.06.2019:

- Beslissing van 17.06.2019: Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen academiereglement SAMWD (Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans)

- Beslissing van 17.06.2019: Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen academiereglement AHA!

Bekendmaking van 24.05.2019:

- Beslissing van 20.05.2019: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring

- Beslissing van 20.05.2019: Vernieuwen adviesraden en vervolgtraject

- Beslissing van 20.05.2019: Aanpassing bibliotheekreglement. Goedkeuring

Bekendmaking van 23.05.2019:

- Beslissing van 21.05.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd-doortocht voor elite met contract UCI 1.1 te Harelbeke op zondag 26.05.2019

Bekendmaking van 16.05.2019:

- Beslissing van 14.05.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer ter gelegenheid van het inrichten van een rally op zondag 02.06.2019

- Beslissing van 14.05.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer ter gelegenheid van het inrichten van een rally op zondag 02.06.2019: verboden zones

- Beslissing van 14.05.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer ter gelegenheid van het inrichten van een rally op zondag 02.06.2019: verkenningen op zaterdag 01.06.2019

- Beslissing van 14.05.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd Hemelvaartsprijs junioren op donderdag 30.05.2019

Bekendmaking van 25.04.2019:

- Beslissing van 23.04.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijden heren elite met contract - dames elite - koppeltijdrit en parochianenkoers op afgesloten parcours te Harelbeke (Bavikhove) op zaterdag 04.05.2019

- Beslissing van 23.04.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 'E3 Binckbank Classis-Harelbeke' voor juniores, de wielerwedstrijd 3 bergenprijs voor elite zonder contract en de afwachtingswedstrijd voor nieuwelingen op een plaatselijk parcours te Harelbeke op zaterdag 27.04.2019

Bekendmaking van 16.04.2019:

- Beslissing van 15.04.2019: Organisatie speelstraten in Harelbeke. Hervaststelling kaderreglement.

- Beslissing van 15.04.2019: Wijziging statuten sportraad. Goedkeuring.

Bekendmaking van 01.04.2019:

- Beslissing van 18.03.2019: Hersamenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Bepalen aantal leden en aantal maatschappelijke geledingen.

Bekendmaking van 22.02.2019:

- Beslissing van 18.02.2019: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Punctuele aanpassing.

- Beslissing van 18.02.2019: Infrax West. Goedkeuren retributiereglement op werken en nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

- Beslissing van 18.02.2019: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wielerwedstrijd E3 Harelbeke BinckBank Classic.

- Beslissing van 18.02.2019: Huishoudelijk reglement OCMW-raad. Hervaststelling.

- Beslissing van 18.02.2019: Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Hervaststelling.

Bekendmaking van 10.01.2019:

- Beslissing van 02.01.2019: Verlenen van delegatie voor het afleveren van signalisatiemachtigingen voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen en om verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden te plaatsen 

- Beslissing van 08.01.2019: Huishoudelijk reglement van het vast bureau. Vaststelling

- Beslissing van 08.01.2019: Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen. Vaststelling

Bekendmaking van 21.12.2018:

- Beslissing van 17.12.2018: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 20.08.2018:

- Beslissing van 20.08.2018: Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen.

Bekendmaking van 10.08.2018:

- Beslissing van 10.08.2018: Besluit van de waarnemend burgemeester betreffende de woning Kortrijksesteenweg 11 te 8530 Harelbeke (bis)

Bekendmaking van 02.08.2018:

- Beslissing van 02.08.2018: Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen

Bekendmaking van 31.07.2018:

- Beslissing van 31.07.2018: Besluit van de waarnemend burgemeester betreffende de woning Kortrijksesteenweg 11 te 8530 Harelbeke

Bekendmaking van 20.07.2018:

- Beslissing van 16.07.2018: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest. Goedkeuring.

- Beslissing van 16.07.2018: Stedelijk Basisonderwijs. Aanpassen schoolreglement.

- Beslissing van 16.07.2018: Stedelijk Basisonderwijs. Aanpassen arbeidsreglement.

Bekendmaking van 18.05.2018:

- Beslissing van 14.05.2018: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring.

- Beslissing van 14.05.2018: Tijdelijke politieverordering ter gelegenheid van het plaatsen van een beeldscherm op het Stationsplein tijdens het WK-voetbal 2018.

Bekendmaking van 26.04.2018:

- Beslissing van 26.04.2018: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally.

Bekendmaking van 18.04.2018:

- Beslissing van 16.04.2018: Bijzonder Nood- en Interventieplan 1000 km Kom op tegen Kanker. Middagstad: Harelbeke.

- Beslissing van 16.04.2018: Decreet Lokaal Bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur. Aanpassing organogram, personeelsformatie, en rechtspositieregeling en overige aanpassingen aan de rechtspositieregeling.

Bekendmaking van 16.04.2018:

- Beslissing van 15.01.2018: Stedenbouwkundige verordening centrale ruimte voor warmteproductie. Vaststelling.

Bekendmaking van 20.03.2018:

- Beslissing van 19.03.2018: Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke.

- Beslissing van 19.03.2018: Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 61ste Record Bank E3 Harelbeke op 23.03.2018.

Bekendmaking van 23.02.2018:

- Beslissing van 19.02.2018: Onbeheerde voorwerpen (wet van 30.12.1975). Beheer door de politiezone Gavers en eigendomsoverdracht.

- Beslissing van 19.02.2018: Reglement feest- en wijkfeestcomités en straatfeesten. Goedkeuring.

Bekendmaking van 21.12.2017:

- Beslissing van 18.12.2017: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 18.12.2017: Subsidiereglementen Sport Stad Harelbeke. Hervaststelling.

Bekendmaking van 24.11.2017:

- Beslissing van 20.11.2017: Uniforme algemene politieverordening. Achtste wijziging.

- Beslissing van 20.11.2017: Lokaal arbeidsreglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Gemeentelijke belasting op woningen, kamers en gebouwen, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Aanslagjaren 2018 en 2019. Vaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Nieuw gebied 'Doe het nu duurzaam!-premie'. Edities 'Zandberg' en 'Invalswegen centrum Harelbeke'. Goedkeuring.

- Beslissing van 20.11.2017: Putteke Winter 01.12.2017. Politiereglement tot afbakening van de perimeter waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend en bepaling van de duur van deze activiteiten.

- Beslissing van 20.11.2017: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen, kamers en gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand. Hervaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen. Vaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Rechtspositieregeling in het kader van het aanwezigheidsbeleid. Hervaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen schoolreglement.

Bekendmaking van 24.09.2017:

- Beslissing van 11.09.2017: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest. Goedkeuring.

- Beslissing van 11.09.2017: Gemeentelijke renovatiepremie. Vrijstelling isolatieverplichting bouwkundig erfgoed. Goedkeuring.

- Beslissing van 11.09.2017: Samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede. Aanpassing.

- Beslissing van 11.09.2017: Tijdelijk reglement voor subsidies van projecten rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2018.

Bekendmaking van 24.07.2017:

- Beslissing van 17.07.2017: Uniforme algemene politieverordening. Zevende wijziging.

- Beslissing van 17.07.2017: Gemeentelijk reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt. Gedeeltelijke hervaststellling.

- Beslissing van 17.07.2017: Aanvullend reglement op het wegverkeer, regeling zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) centrum en stationsomgeving. Hervaststelling.

- Beslissing van 17.07.2017: Gemeentelijk reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten voor bewoners en zorgverstrekkers. Hervaststelling.

- Beslissing van 17.07.2017: Gemeentelijk gebruiks, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 18.05.2017:

- Beslissing van 15.05.2017: Vaststellen van een retributie op het parkeren in de blauwe zone en op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is en het parkeren door niet-bewoners op plaatsen voorbehouden aan bewonersparkeren.

- Beslissing van 15.05.2017: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 15.05.2017: Gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten. Goedkeuring. 

- Beslissing van 15.05.2017: Gemeentelijk reglement kwaliteitslabel private huurwoningen. Goedkeuring.

- Beslissing van 15.05.2017: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring.

Bekendmaking van 26.04.2017:

- Beslissing van 24.04.2017: Reglement gidsen en begeleiders. Hervaststelling.

- Beslissing van 24.04.2017: Actualisatie van het gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

Bekendmaking van 18.04.2017:

- Beslissing van 18.04.2017: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally.

Bekendmaking van 21.02.2017:

- Beslissing van 20.02.2017: Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en met aanslagjaar 2019. Wijziging.

- Beslissing van 20.02.2017: Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke.

- Beslissing van 20.02.2017: Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 60ste Record Bank E3 Harelbeke op 24.03.2017.

Bekendmaking van 22.12.2016:

- Beslissing van 19.12.2016: Belasting op masten en pylonen. Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling.

- Beslissing van 19.12.2016: Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en met aanslagjaar 2019. Vaststelling.

- Beslissing van 19.12.2016: Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten. Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling.

- Beslissing van 19.12.2016: Belasting op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling en opheffing belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder.

- Beslissing van 19.12.2016: Gemeentelijk reglement klachtenbehandeling. Hervaststelling.

- Beslissing van 19.12.2016: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 15.12.2016:

- Beslissing van 12.09.2016: Stedenbouwkundige verordening terrassen openbaar domein. Vaststelling.

Bekendmaking van 22.11.2016:

- Beslissing van 21.11.2016: Uniforme algemene politieverordening. Zesde wijziging.

Bekendmaking van 14.09.2016:

- Beslissing van 12.09.2016: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest. Goedkeuring.

- Beslissing van 12.09.2016: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassing arbeidsreglement.

- Beslissing van 12.09.2016: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassing schoolreglement.

Bekendmaking van 08.09.2016:

- Beslissing van 08.09.2016: Verbod op glazen recipiënten tijdens Harelbeke Feest!

Bekendmaking van 21.06.2016:

- Beslissing van 20.06.2016: Dagelijks bestuur. Wijziging en coördinatie beslissing van 09.09.2013

Bekendmaking van 24.05.2016:

- Beslissing van 23.05.2016: Reglement jobstudenten. Hervaststelling.

- Beslissing van 23.05.2016:  Politieverordening naar aanleiding van het Europees voetbalkampioenschap. Vaststelling.

- Beslissing van 23.05.2016: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring.

- Beslissing van 23.05.2016: Vergoedingen begeleiders en lesgevers vakantie- en jeugdwerking. Aanpassing.

- Beslissing van 23.05.2016: Stedelijk Basisonderwijs. Arbeidsreglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 23.05.2016: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 21.04.2016:

- Beslissing van 18.04.2016: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen protocol vast benoeming ingevolge de opnieuw gewijzigde wetgeving omtrent de vacantverklaring.

Bekendmaking van 06.04.2016:

- Beslissing van 05.04.2016: Verlenen van delegatie voor het afleveren van signalisatiemachtigingen...

Bekendmaking van 31.03.2016:

- Beslissing van 31.03.2016: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally.

Bekendmaking van 24.03.2016:

- Beslissing van 22.03.2016: 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit op privaat domein of vastgehecht aan een constructie op privaat domein. Goedkeuring door de Deputatie.

Bekendmaking van 23.03.2016:

- Beslissing van 23.03.2016: Politieverordening van de burgemeester nav. E3 Harelbeke en de aanslagen in Brussel.

Bekendmaking van 23.03.2016:

- Beslissing van 21.03.2016: Belasting op de afgifte van administratieve documenten. Aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019. Hervaststelling.
- Beslissing van 21.03.2016: Reglement toekennen ereburgerschap stad Harelbeke. Goedkeuring.
- Beslissing van 21.03.2016: Subsidiereglement kleine landschapselementen. Hervaststelling.
- Beslissing van 21.03.2016: Subsidiereglementen sport stad Harelbeke. Hervaststelling.

Bekendmaking van 24.02.2016:

- Beslissing van 22.02.2016: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) E3-Harelbeke. Goedkeuring. 
- Beslissing van 22.02.2016: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Vlaamse Pijl-Luxauto. Goedkeuring.
- Beslissing van 22.02.2016: Deeltijds Kunstonderwijs. Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming (SABV). Aanpassen arbeidsreglement.

Bekendmaking van 19.01.2016:
- Beslissing van 19.01.2016: Wijziging beslissing gemeenteraad van 13.07.2009. Optrekken bedrag vrijstelling visum financieel beheerder.

Bekendmaking van 23.12.2015:
- Beslissing van 21.12.2015: Wijziging lokale rechtspositieregeling. Aanpassing terugbetaling abonnementskosten woon-werkverkeer en aanpassing bijkomende feestdagen.
- Beslissing van 21.12.2015: Wijziging arbeidsreglement. Werktijdregeling groendienst.
- Beslissing van 21.12.2015: Aanvullende belasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2014 tem. 2019. Aanpassing voor de aanslagjaren 2016-2019.
- Beslissing van 21.12.2015: Gemeentelijke gevelrenovatiepremie. Aanpassing.
- Beslissing van 21.12.2015: 'Doe het nu duurzaam!'-premie. Editie Centrum-west. Goedkeuring.
- Beslissing van 21.12.2015: Aanpassing subsidiereglement Harelbeekse Jeugd.
- Beslissing van 21.12.2015: Uniforme algemene politieverordening. Vijfde wijziging.
- Beslissing van 21.12.2015: Vraag tot het plaatsen van beveiligingscamera's. Advies en princiepsbeslissing.

Bekendmaking van 18.11.2015:
- Beslissing van 18.11.2015: Verkoop van het gewezen politiekantoor (Marktstraat 53) door de stad
- Beslissing van 16.11.2015: Activeringsheffing. Vaststelling.
- Beslissing van 16.11.2015: Belasting op onbebouwde gronden in gebieden bestemd voor industrie. Vaststelling.
- Beslissing van 16.11.2015: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassing schoolreglement. Goedkeuring.

Bekendmaking van 17.06.2015:
- Beslissing van 15.06.2015: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen protocol vaste benoeming ingevolge de gewijzigde wetgeving omtrent de vacantverklaring.

Bekendmaking van 20.05.2015:
- Beslissing van 18.05.2015: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canal Rally. Goedkeuring.

Bekendmaking van 22.04.2015:
- Beslissing van 20.04.2015: Overeenkomst tot het bouwen van jeugdlokalen op grond eigendom van de stad en concessieovereenkomst voor jeugdlokalen eigendom van de stad. Goedkeuren contractuele voorwaarden.
- Beslissing van 20.04.2015: Uniforme algemene politieverordening. Vierde wijziging. Reglement geveltuintjes.
- Beslissing van 20.04.2015: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 19.03.2015:
- Beslissing van 15.02.2015: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally.

Bekendmaking van 17.03.2015:
- Beslissing van 16.03.2015: Stedelijk basisonderwijs. Criteria en volgorde bij vaste benoemingen. Goedkeuring.
- Beslissing van 16.03.2015: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassing schoolreglement. Goedkeuring.
- Beslissing van 16.03.2015: Suppoosten Kunstenhuis Marktstraat 100. Kadering binnen de wet van 03.07.2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Bekendmaking van 23.02.2015:
- Beslissing van 16.02.2015: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) E3 Harelbeke. Goedkeuring.

Bekendmaking van 21.01.2015:
- Beslissing van 19.01.2015: Aanpassing subsidiereglement Harelbeekse jeugd

Bekendmaking van 18.12.2014:
- Beslissing van 15.12.2014: Hervaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad

Bekendmaking van 17.12.2014:
- Beslissing van 15.12.2014: Reglement gratis starten als ondernemer in Harelbeke. Opheffing
- Beslissing van 15.12.2014: Wijziging rechtspositieregeling. Opstart elektronische maaltijdcheques per 1 januari 2015

Bekendmaking van 19.11.2014:
- Beslissing van 17.11.2014: Gemeentelijk reglement waarborgsysteem voetpaden, boordstenen en aanleg groenschermen. Hervaststelling

Bekendmaking van 13.11.2014:
- Beslissing van 13.11.2014: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally

Bekendmaking van 28.10.2014:
- Beslissing van 28.10.2014: Besluit van de burgemeester betreffende het onroerend goe (magazijn) gelegen langs het insteekstraatje tussen de Peter De Coninckstraat en de Boterpotstraat te Harelbeke

Bekendmaking van 27.10.2014:
- Beslissing van 27.10.2014: Aanvullend reglement wegverkeer, regeling snelheidsregime Kanaalstraat
- Beslissing van 27.10.2014: Vastleggen aanvullend reglement wegverkeer. Wijzigen voorrangsregeling kruispunt Spinnerijstraat-Venetiëlaan
- Beslissing van 27.10.2014: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Aanpassen huishoudelijk reglement - goedkeuring

Bekendmaking van 02.10.2014:
- Beslissing van 30.09.2014: Toestand van het gewezen Hotel Shamrock, Gentsesteenweg 99 te 8530 Harelbeke. Besluit burgemeester in toepassing van artikel 135 § 2 en 133 1ste lid van de Nieuwe Gemeentewet

Bekendmaking van 19.09.2014:
- Beslissing van 15.09.2014: Nieuwe Groen Ridderconvenant tussen Stad Harelbeke en de MOS-scholen. Vaststelling.

Bekendmaking van 16.07.2014:
- Beslissing van 14.07.2014: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Ratrock. Goedkeuring
- Beslissing van 14.07.2014: Stedelijke Brandweer. Goedkeuren administratief statuut
- Beslissing van 14.07.2014: Stedelijke Brandweer. Goedkeuren grondreglement
- Beslissing van 14.07.2014: Stedelijke Brandweer. Goedkeuren reglement van inwendige orde
- Beslissing van 14.07.2014: Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming (SABV). Goedkeuren schoolreglement
 
Bekendmaking van 20.06.2014:
-
Beslissing van 20.06.2014: Aanvullend reglement wegverkeer, regeling blauwe zone centrum en stationsomgeving
- Beslissing van 20.06.2014: Aanvullend reglement wegverkeer, regeling snelheidsbeleid Molenstraat

Bekendmaking van 22.05.2014:
- Beslissing van 22.05.2014: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canal Rally.  HGoedkeuring.

Bekendmaking van 20.05.2014:
- Beslissing van 20.05.2014: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Wijziging in functie van de herziening van het bibliotheekreglement

Bekendmaking van 15.05.2014:
- Beslissing van 15.05.2014: Officiële aanvraag tot het inrichten van een rally op de openbare weg met name ORC CANALRALLY

Bekendmaking van 22.05.2014:
- Beslissing van 22.05.2014: BNIP ORC Canal Rally

Bekendmaking van 14.05.2014:
- Beslissing van 14.05.2014: Woning Kortrijksesteenweg 158. Besluit burgemeester in toepassing van de Nieuwe Gemeentewet

Bekendmaking van 09.05.2014:
- Beslissing van 09.05.2014: Woning Kortrijksesteenweg 158. Besluit burgemeester in toepassing van de Nieuwe Gemeentewet

Bekendmaking van 07.05.2014:
- Beslissing van 07.05.2014: Stedelijk Onderwijs. Selectieprocedure directeur basisonderwijs / kunstonderwijs: algemeen kader werving en selectie
- Beslissing van 07.05.2014: Gemeentepersoneel. Wijziging toepassingsgebied rechtspositieregeling

Bekendmaking van 29.04.2014:
- Beslissing van 29.04.2014: Uniforme algemene politieverordening. Derde wijziging.

Bekendmaking van 31.03.2014:
- Beslissing van 25.03.2014: Algemene voorwaarden tot het organiseren van de ORC Canal Rally op zondag 1 juni 2014 

Bekendmaking van 24.03.2014:
- Beslissing van 25.03.2014: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) E3 Harelbeke. Goedkeuring.

Bekendmaking van 24.01.2014:

- Beslissing van 20.01.2014: Belasting op woningen, kamers... opgenomen in het leegstandregister

- Beslissing van 20.01.2014: Belasting op afgifte van administratieve documenten 2014-2019

- Beslissing van 20.01.2014: Huisvestingspremies - aangepaste premiereglementen

- Beslissing van 20.01.2014: Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking