Integrale bekendmakingen voor inwerkingtreding

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de stad betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt met het oog op inwerkingtreding overeenkomstig art. 288 decreet lokaal bestuur (DLB). 

Het gaat om:

  • De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);
  • De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de wijzigingen ervan (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);
  • De reglementen van de OCMW-raad en het vast bureau (vaststellingsbeslissingen of wijzigingsbeslissingen);
  • De afwijkingen aan de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel vastgesteld door de OCMW-raad en de wijzigingen ervan (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen).

Alle bekendmakingen van de stad en het OCMW worden ook gepubliceerd en kan je ook terugvinden op deze pagina: https://lblod.harelbeke.be/LBLODWeb/Home/Overzicht. Deze webtoepassing geldt als Register der Bekendmakingen en vervangt de papieren versie hiervan. Dit voldoet aan de vereisten van artikel 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023. Meer uitleg kan je hier terugvinden of in de disclaimer van de webtoepassing.    

2024

- Beslissing 19.02.2024 - publicatie 22.02.2024: Retributies op de afgifte van administratieve documenten: hervaststelling - Gecoördineerde versie reglement

- Beslissing 19.02.2024 - publicatie 22.02.2024: Aanpassen gebruiks- en retributiereglement herbruikbare bekers en wijziging retributiereglement - Gecoördineerde versie retributiereglement

- Beslissing 19.02.2024 - publicatie 22.02.2024: Toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Vastgoedinformatieplatform - goedkeuring - Toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het vastgoedinformatieplatform

- Beslissing 19.02.2024 - publicatie 22.02.2024: Stedenbouwkundige verordening lasten bij omgevingsvergunningen - 20240219_verordening

- Beslissing 20.02.2024 - publicatie 21.02.2024: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de doortocht van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne in Harelbeke op zondag 25 februari 2024

- Beslissing 02.02.2024 - publicatie 02.02.2024: Bekendmaking van politiebesluit provinciegouverneur van 30.01.2024

- Beslissing 30.01.2024 - publicatie 02.02.2024: Politiebesluit provinciegouverneur inzake de verkiezingen van 09.06.2024

- Beslissing 22.01.2024 - publicatie 25.01.2024: Vastleggen forfaitaire drankprijzen en wijziging retributiereglement - Gecoördineerde versie retributiereglement

- Beslissing 10.01.2024 - publicatie 12.01.2024: Politiebesluit van de burgemeester houdende een verbod op het afsteken van vuurwerk – opheffing

- Beslissing 03.01.2024 - publicatie 04.01.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Nieuwjaarsdrink voor de inwoners van de Vredeswijk in Harelbeke op zaterdag 13 januari 2024

2023

- Beslissing 29.12.2023 - publicatie 29.12.2023: Besluit van de burgemeester van de stad Harelbeke houdende een verbod op het afsteken van vuurwerk 

- Beslissing 18.12.2023 - publicatie 20.12.2023: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel OCMW. Goedkeuring (Gemeenteraad)

- Beslissing 18.12.2023 - publicatie 20.12.2023: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel stad. Vaststelling (Gemeenteraad)

- Beslissing 18.12.2023 - publicatie 20.12.2023: Vaststellen van een retributie op het parkeren in de blauwe zone en op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is en een retributie op het parkeren door niet-bewoners op plaatsen voorbehouden aan bewonersparkeren

- Beslissing 18.12.2023 - publicatie 20.12.2023: 'Goedkeuren toewijzingsreglement' en 'kennisname huishoudelijk reglement versnelde toewijzing' Woonmaatschappij VIVUS

- Beslissing 18.12.2023 - publicatie 20.12.2023: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel OCMW. Vaststelling (OCMW-raad)

- Beslissing 18.12.2023 - publicatie 20.12.2023: Herziening mantelzorgtoelage

- Beslissing 12.12.2023 - publicatie 13.12.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Kerstmarkt Hulste for Life in Hulste op dinsdag 26 december 2023

- Beslissing 12.12.2023 - publicatie 13.12.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Wintermarkt Bistierland te Harelbeke op 22 en 23 december 2023

- Beslissing 05.12.2023 - publicatie 06.12.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van het vernietigen van de schoorstenen in Harelbeke op zondag 10 december 2023

- Beslissing 30.11.2023 - publicatie 30.11.2023: Treffen van bestuurlijke maatregelen ter vrijwaring van de openbare gezondheid en orde - vernietiging van lachgas

- Beslissing 10.10.2023 - publicatie 11.10.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de nutswerken in de Steenbrugstraat te Stasegem vanaf donderdag 5 oktober tem woensdag 18 oktober 2023

- Beslissing 11.09.2023 - publicatie 14.09.2023: Opvolgingsrapportering eerste semester 2023 m.b.t. de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025

- Beslissing 11.09.2023 - publicatie 14.09.2023: Aanpassing deontologische code - oprichting deontologische commissie

- Beslissing 11.09.2023 - publicatie 14.09.2023: Goedkeuren subsidiereglement biodiversiteit

- Beslissing 11.09.2023 - publicatie 14.09.2023: SDG-charter voor scholen

- Beslissing 11.09.2023 - publicatie 14.09.2023: Vaststellen deontologische code, inclusief oprichting van een deontologische commissie (OCMW-raad)

- Beslissing 12.09.2023 - publicatie 13.09.2023: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Zandbergkermis te Harelbeke vanaf zaterdag 23 september tot zondag 24 september 2023

- Beslissing 12.09.2023 - publicatie 13.09.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Vreugderun te Harelbeke op 23 september 2023

- Beslissing 12.09.2023 - publicatie 13.09.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van het stadsfestival te Harelbeke op 15,16 en 17 september 2023

- Beslissing 29.08.2023 - publicatie 31.08.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de triatlon Stadsbader te Harelbeke op zaterdag 2 september 2023

- Beslissing 22.08.2023 - publicatie 24.08.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de jaarlijkse kermis te Hulste vanaf maandag 28 augustus tot woensdag 6 september 2023 en wielerwedstrijden op vrijdag 1 september, zaterdag 2 september en dinsdag 5 september 2023

- Beslissing 22.08.2023 - publicatie 24.08.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van een straatfeest in de Haringstraat op zaterdag 26 augustus 2023

- Beslissing 16.08.2023 - publicatie 17.08.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis te Harelbeke-Stasegem op 24,25,26,27 en 28 augustus 2023

- Beslissing 16.08.2023 - publicatie 17.08.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van een speelstraat in de Jan Borluutstraat op zaterdag 19 augustus 2023

- Beslissing 27.07.2023 - publicatie 28.07.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van een speelstraat in de Burgemeester Lanneaustraat op dinsdag 15 augustus 2023

- Beslissing 27.07.2023 - publicatie 28.07.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van een speelstraat in Ruddershove op dinsdag 15 augustus 2023

- Beslissing 27.07.2023 - publicatie 28.07.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van Harelbeke Zomert op zaterdag 12 augustus en zaterdag 19 augustus 2023

- Beslissing 27.07.2023 - publicatie 28.07.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de hoevefeesten van KLJ HUBA op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus 2023

- Beslissing 17.07.2023 - publicatie 27.07.2023: Stedelijk basisonderwijs schoolreglement 2023-2024

- Beslissing 17.07.2023 - publicatie 27.07.2023: Hervaststelling arbeidsreglement (Gemeenteraad)

- Beslissing 17.07.2023 - publicatie 27.07.2023: Hervaststelling rechtspositieregeling (Gemeenteraad)

- Beslissing 17.07.2023 - publicatie 27.07.2023: Hervaststelling arbeidsreglement (OCMW-raad)

- Beslissing 17.07.2023 - publicatie 27.07.2023: Hervaststelling rechtspositieregeling (OCMW-raad)

- Beslissing 18.07.2023 - publicatie 18.07.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van 'Hulste Leeft' op zaterdag 29 juli en zondag 30 juli 2023

- Beslissing 18.07.2023 - publicatie 18.07.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de 2e rit WVL-cycling Tour GP Ronny Vandecaveye te Harelbeke-Stasegem op zaterdag 19 augustus 2023

- Beslissing 04.07.2023 - publicatie 06.07.2023: Vastellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Hulste Congé te Hulste op 14 en 15 juli 2023. 

- Beslissing 27.06.2023 - publicatie 29.06.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de doortocht van de Grote Prijs Vitori (U17 en dames) te Harelbeke-Stasegem op zondag 2 juli 2023

- Beslissing 19.06.2023 - publicatie 23.06.2023: Vaststellen van het subsidiereglement voor het aankopen van terreinen op het grondgebied van Harelbeke met het oog op natuurontwikkeling door erkende terrein beherende natuurverenigingen

- Beslissing 19.06.2023 - publicatie 23.06.2023: Meerjarenplanwijziging 2023-2025 deel stad. Vaststelling

- Beslissing 19.06.2023 - publicatie 23.06.2023: Meerjarenplanwijziging 2023-2025 deel OCMW. Goedkeuring

- Beslissing 19.06.2023 - publicatie 23.06.2023: Meerjarenplanwijziging 2023-2025 deel OCMW. Vaststelling

- Beslissing 20.06.2023 - publicatie 20.06.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de Bavikhoofse feesten op vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli, zondag 2 juli en maandag 3 juli 2023

- Beslissing 20.06.2023 - publicatie 20.06.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de rommelmarkt op het Koning Leopold III plein en de Koning Leopold III-laan te Harelbeke op zondag 25 juni 2023

- Beslissing 06.06.2023 - publicatie 07.06.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Sinksenjogging 't Eiland te Harelbeke op zaterdag 10 juni 2023

- Beslissing 06.06.2023 - publicatie 07.06.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Chicken Run te Stasegem op vrijdag 9 juni 2023

- Beslissing 30.05.2023 - publicatie 31.05.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de loopwedstrijd 'Dwars door de wingerd' te Harelbeke op zaterdag 3 juni 2023

- Beslissing 23.05.2023 - publicatie 25.05.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Sinksenfeesten 't Eiland te Harelbeke van 27 mei tem 28 mei 2023

- Beslissing 23.05.2023 - publicatie 25.05.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer t.g.v. de wielerwedstrijd-doortocht voor Elite met contract UCI 1.1 te Harelbeke op zaterdag 27 mei 2023

- Beslissing 15.05.2023 - publicatie 17.05.2023: Aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie - goedkeuring

- Beslissing 15.05.2023 - publicatie 17.05.2023: Jaarrekening 2022, deel Stad. Vaststelling

- Beslissing 15.05.2023 - publicatie 17.05.2023: Jaarrekening 2022, deel OCMW. Goedkeuring (Gemeenteraad)

- Beslissing 15.05.2023 - publicatie 17.05.2023: Jaarrekening 2022, deel OCMW. Goedkeuring (OCMW-raad)

- Beslissing 15.05.2023 - publicatie 17.05.2023: 2022 - Jaarrekening Harelbeke - documentatie

- Beslissing 09.05.2023 - publicatie 10.05.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer t.g.v. het inrichten van een Rally op zondag 28 mei 2023

- Beslissing 09.05.2023 - publicatie 10.05.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer t.g.v. het inrichten van een rally op zondag 28 mei 2023: verboden zones

- Beslissing 09.05.2023 - publicatie 10.05.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. het inrichten van een Rally op zondag 28 mei 2023 : verkenningen op zaterdag 27 mei 2023

- Beslissing 09.05.2023 - publicatie 10.05.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd hemelvaartsprijs junioren op donderdag 18 mei 2023

- Beslissing 02.05.2023 - publicatie 03.05.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 'de grote Staceghemse velokoerse' voor amateurs en gentlemen te Harelbeke op zaterdag 6 mei 2023

- Beslissing 25.04.2023 - publicatie 26.04.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijden Junioren - Dames Elite -Criterium op afgesloten parcours te Harelbeke (Bavikhove/Hulste) op zaterdag 29 april 2023

- Beslissing 25.04.2023 - publicatie 26.04.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 'international paracycling classics ronde in Vlaanderen Brugge-Ronse' met doortochten te Harelbeke op zondag 30 april 2023

- Beslissing 20.03.2023 - publicatie 24.04.2023: Aanpassing reglement sport - subsidiereglement sport

- Beslissing 28.03.2023 - publicatie 29.03.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd-doortocht voor Elite met contract te Harelbeke op zondag 2 april 2023

- Beslissing 20.03.203 - publicatie 24.03.2023: Onkostenvergoeding vrijwilligers jeugddienst: toepassen index

- Beslissing 14.03.2023 - publicatie 14.03.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd E3 SAXO CLASSIC Harelbeke op vrijdag 24.03.2023

- Beslissing 20.02.2023 - publicatie 24.02.2023: Evenementenreglement

- Beslissing 21.02.2023 - publicatie 22.02.2023: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 75e Kuurne-Brussel-Kuurne met doortochten te Harelbeke op zondag 26 februari 2023

- Beslissing 23.01.2023 - publicatie 27.01.2023: Toelage wandelpools

- Beslissing 23.01.2023 - publicatie 27.01.2023: Retributies op de afgifte van administratieve documenten: wijziging

2022

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel OCMW. Goedkeuring

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel stad. Vaststelling

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Uniforme algemene politieverordening. Zestiende wijziging

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Fluvius OV. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen, elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein. Goedkeuring

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Opportuniteitsadvies kinderopvang

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Tijdelijk reglement Energietoelagen Sportclubs

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Deeltijds kunstonderwijs. Aanpassen academie reglement AHA!

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Nieuw reglement kermissen

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Gemeentelijke belasting op woningen, kamers en gebouwen, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Aanslagjaren 2023 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Belasting op tweede verblijven. Aanslagjaar 2023 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Activeringsheffing. Aanslagjaar 2023 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing19.12.2022 - publicatie 22.12.2022: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel OCMW. Vaststelling

- Beslissing 21.11.2022 - publicatie 24.11.2022: Goedkeuren overeenkomst Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen

- Beslissing 15.11.2022 - publicatie 16.11.2022: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van 'putteke winter' op vrijdag 18.11.2022

- Beslissing 28.10.2022 - publicatie 31.10.2022: Besluit van de burgemeester van de stad Harelbeke houdende het verlenen van toelating tot stelselmatige identiteitscontroles op de parken en pleinen binnen stad Harelbeke

- Vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

- Beslissing 10.10.2022 - publicatie 11.10.2022: Besluit van de gouverneur tot opheffing van tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

- Beslissing 20.09.2022 - publicatie 21.09.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Vreugderun te Harelbeke op 24 september 2022

- Beslissing 19.09.2022 - publicatie 19.09.2022: Aanstelling budgetbeheerders. Subdelegatie bevoegdheden m.b.t. de uitgaven- en ontvangstencyclus

- Beslissing 12.09.2022 - publicatie 16.09.2022: Opvolgingsrapportering eerste semester 2022 m.b.t. de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025

- Beslissing 12.09.2022 - publicatie 16.09.2022: Tijdelijke politiereglement STDSFSTVL Harelbeke 2022

- Beslissing 13.09.2022 - publicatie 14.09.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van 'Harelbeke feest' op 17 en 18 september 2022

- Beslissing 23.08.2022 - publicatie 31.08.2022: Correctie beslissing: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de jaarlijkse kermis te Hulste vanaf maandag 29 augustus 2022 tot en met woensdag 7 september 2022 en wielerwedstrijden op vrijdag 2 september, zaterdag 3 september en dinsdag 6 september 2022

- Beslissing 23.08.2022 - publicatie 25.08.2022: Correctie - Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis te Harelbeke-Stasegem op 26, 27, 28 en 29 augustus 2022

- Beslissing 19.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de tijdrit GP Ronny Vandecaveye te Harelbeke-Stasegem op zaterdag 20 augustus 2022.

- Beslissing 19.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Hoevefeesten van KLJ Huba op 5, 6 en 7 augustus 2022.

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Hervaststelling rechtspositieregeling.

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Hervaststelling arbeidsreglement.

Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Hervaststelling organogram.

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022:  Uittreksel - Herziening sociale toelagen

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Hervaststelling rechtspositieregeling.

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022:  Uittreksel - Hervaststelling arbeidsreglement.

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Unisono voor verenigingen.

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Projectsubsidie Oarelbeke Weireldstad.

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Reglement Aanlegsteiger Vrijdomkaai.

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Stedelijk basisonderwijs. Arbeidsreglement Harelbeke 2022-2023

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Stedelijk basisonderwijs. schoolreglement 2022-2023

- Beslissing 18.07.2022 - publicatie 20.07.2022: Uittreksel - Herziening sociale toelagen

- Beslissing 29.06.2022 - publicatie 29.06.2022: Delegaties in de sector gemeentelijk onderwijs (basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs). Goedkeuring (beslissing alg. dir.)

- Beslissing 28.06.2022 - publicatie 29.06.2022: Delegaties in de sector gemeentelijk onderwijs (basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs). Goedkeuring

- Beslissing 28.06.2022 - publicatie 29.06.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd voor Elite zonder contract te Harelbeke (Zandberg) op zondag 3 juli 2022

- Beslissing 28.06.2022 - publicatie 29.06.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de Bavikhoofse feesten op vrijdag 1 juli, zaterdag 2 juli, zondag 3 juli en maandag 4 juli 2022

- Beslissing 28.06.2022 - publicatie 29.06.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Eilandloop te Harelbeke op 8 juli 2022

- Beslissing 20.06.2022 - publicatie 24.06.2022: Delegaties in de sector gemeentelijk onderwijs (basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs). Goedkeuring

- Beslissing 20.06.2022 - publicatie 24.06.2022: Meerjarenplanwijziging 2022-2025 deel stad. Vaststelling

- Beslissing 20.06.2022 - publicatie 24.06.2022: Meerjarenplanwijziging 2022-2025 deel OCMW. Goedkeuring

- Beslissing 20.06.2022 - publicatie 24.06.2022: Aanpassing_MJP_2022-1_Documentatie

- Beslissing 20.06.2022 - publicatie 24.06.2022: Aanpassing_MJP_2022-1_finaal

- Beslissing 20.06.2022 - publicatie 24.06.2022: MAT-verslag_advies_meerjarenplan-aanpassing

- Beslissing 14.06.2022 - publicatie 15.06.2022: Hervaststelling organogram - technische wijziging (CBS)

- Beslissing 14.06.2022 - publicatie 15.06.2022: Hervaststelling rechtspositieregeling (CBS)

- Beslissing 14.06.2022 - publicatie 15.06.2022: Hervaststelling arbeidsreglement (CBS)

- Beslissing 14.06.2022 - publicatie 15.06.2022: Hervaststelling organogram - technische wijziging (VB)

- Beslissing 14.06.2022 - publicatie 15.06.2022: Hervaststelling rechtspositieregeling (VB)

- Beslissing 14.06.2022 - publicatie 15.06.2022: Hervaststelling arbeidsreglement (VB)

- Beslissing 07.06.2022 - publicatie 08.06.2022: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van mobiliteit inzake het provinciaal domein 'De Gavers' in Harelbeke van 13 juni 2022 tot en met 19 september 2022

- Beslissing 16.05.2022 - publicatie 20.05.2022: Aanvullende reglementen op het wegverkeer op gewestwegen, provinciewegen en gemeentewegen. Delegatie aan het college van burgemeester en schepenen

- Beslissing 16.05.2022 - publicatie 20.05.2022: Aanpassing gemeentelijk reglement tot het verplichten van een conformiteitsattest voor huurwoningen en betreffende de inventarisatie van huurwoningen waarvoor geen conformiteitsattest is afgeleverd na het ministerieel besluit met voorwaardelijke goedkeuring

- Beslissing 16.05.2022 - publicatie 20.05.2022: Jaarrekening 2021, deel stad. Vaststelling

- Beslissing 16.05.2022 - publicatie 20.05.2022: Jaarrekening 2021, deel OCMW. Vaststelling

- Beslissing 17.05.2022 - publicatie 19.05.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd Hemelvaartsprijs junioren op donderdag 26 mei 2022

- Beslissing 17.05.2022 - publicatie 19.05.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd-doortocht voor Elite met contract UCI 1.1 te Harelbeke op zondag 29 mei 2022

- Beslissing 17.05.2022 - publicatie 19.05.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van het inrichten van een rally op zondag 29 mei 2022 : verkenningen op zaterdag 28 mei 2022

- Beslissing 17.05.2022 - publicatie 19.05.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer ter gelegenheid van het inrichten van een rally op zondag 29 mei 2022 : verboden zones

- Beslissing 17.05.2022 - publicatie 19.05.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer ter gelegenheid van het inrichten van een rally op zondag 29 mei 2022

- Beslissing 01.03.2022 - publicatie 19.05.2022: Officiële aanvraag ORC Canal Rally

- Beslissing 25.04.2022 - publicatie 29.04.2022: Belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025 (gemeenteraad van 16.12.2019). Hervaststelling art. 7

- Beslissing 26.04.2022 - publicatie 28.04.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijden Heren Elite met contract - Dames Elite - Criterium op afgesloten parcours te Harelbeke (Bavikhove/Hulste) op zaterdag 30 april 2022

- Beslissing 15.04.2022 - publicatie 15.04.2022: Besluit van de burgemeester houdende het verlenen van toelating tot stelselmatige identiteitscontroles op en rond het speelpleintje 'Goudwinde' binnen de stad Harelbeke 

- Beslissing 21.03.2022 - publicatie 28.03.2022: Goedkeuren overeenkomst tussen stad Harelbeke en Leiedal met betrekking tot de samenwerking in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

- Beslissing 21.03.2022 - publicatie 28.03.2022: Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic op 25.03.2022. Bepaling aankomst- en vertrekzone

- Beslissing 21.03.2022 - publicatie 28.03.2022: Uniforme algemene politieverordening. Vijftiende wijziging

- Beslissing 22.03.2022 - publicatie 24.03.2022: Aanstelling personeelslid Woonwijs als woningcontroleur

- Beslissing 22.03.2022 - publicatie 24.03.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd-doortocht voor Elite met contract te Harelbeke op woensdag 30 maart 2022

- Beslissing 15.03.2022 - publicatie 17.03.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd Saxo Bank E3 Harelbeke op vrijdag 25.03.2022

- Beslissing 08.03.2022 - publicatie 09.03.2022: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 'Den omloop van Stasegem' voor amateurs en gentlemen te Harelbeke op zaterdag 19 maart 2022

- Beslissing 02.03.2022 - publicatie 02.03.2022: Opheffen besluit van de burgemeester in toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies en de OCMW-raad telkens met audiovisuele livestream voor het openbaar gedeelte tot en met 27.04.2022 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 22.02.2022 - publicatie 25.02.2022: Vaststellen van een tijdelijke politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 74e Kuurne-Brussel-Kuurne met doortochten te Harelbeke op zondag 27 februari 2022

- Beslissing 21.02.2022 - publicatie 24.02.2022: Doe het duurzaam-premie. Hervaststelling.

- Beslissing 21.02.2022 - publicatie 24.02.2022: Wijzigen statuten en naam van de Stedelijke MiNa-raad

Beslissing 10.02.2022 - publicatie 10.02.2022: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 22.02.2022 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 02.02.2022 - publicatie 02.02.2022: Besluit van de burgemeester in toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies en de OCMW-raad telkens met audiovisuele livestream voor het openbaar gedeelte tot en met 27.04.2022 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 19.01.2022 - publicatie 19.01.2022: Vaststelling functiebeschrijving leermeester lichamelijke opvoeding De Balk

- Beslissing 19.01.2022 - publicatie 19.01.2022: Vaststelling functiebeschrijving kinderverzorgster De Balk

- Beslissing 06.01.2022 - publicatie 06.01.2022: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 18.01.2022 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

2021

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Gemeentelijk reglement tot het verplichten van een conformiteitsattest voor huurwoningen en betreffende de inventarisatie van huurwoningen waarvoor geen conformiteitsattest is afgeleverd

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Wijziging in functie van digitaal vergaderen. Goedkeuring

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Uniforme algemene politieverordening. Veertiende wijziging in functie van art. 3.58 van het Burgerlijk Wetboek over gevonden zaken

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Gevonden zaken (art. 3.58 van het Burgerlijk Wetboek). Bevestiging van de beslissing van 18.02.2018 betreffende het beheer door de politiezone Gavers en eigendomsoverdracht

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Stedelijk basisonderwijs. Herziening TADD (Tijdelijke Aanstelling Doorlopende Duur) en vaste benoeming 2021-2022. Goedkeuring

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Stedelijk basisonderwijs. Goedkeuring evaluatiereglement 2021-2022

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel stad. Vaststelling

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel OCMW. Goedkeuring

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies en de OCMW-raad telkens met audiovisuele livestream voor het openbaar gedeelte tot en met 31.12.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19). Bekrachtiging.

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad. Wijziging in functie van digitaal vergaderen. Goedkeuring

- Beslissing 20.12.2021 - publicatie 23.12.2021: Meerjarenplanwijziging 2020-2025. Vaststelling

- Beslissing 21.12.2021 - publicatie 22.12.2021: Huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen. Hervaststelling

Beslissing 21.12.2021 - publicatie 22.12.2021: Huishoudelijk reglement van het vast bureau. Hervaststelling

- Beslissing 07.12.2021 - publicatie 22.12.2021: Vaststelling functiebeschrijving administratief medewerker De Balk

- Beslissing 07.12.2021 - publicatie 22.12.2021: Vaststelling functiebeschrijving directeur De Balk

- Beslissing 07.12.2021 - publicatie 22.12.2021: Vaststelling functiebeschrijving ICT-coördinator De Balk

- Beslissing 07.12.2021 - publicatie 22.12.2021: Vaststelling functiebeschrijving kleuteronderwijzer De Balk

- Beslissing 07.12.2021 - publicatie 22.12.2021: Vaststelling functiebeschrijving leermeester levensbeschouwing De Balk

- Beslissing 07.12.2021 - publicatie 22.12.2021: Vaststelling functiebeschrijving onderwijzer De Balk

- Beslissing 07.12.2021 - publicatie 22.12.2021: Vaststelling functiebeschrijving zorgcoördinator De Balk 

- Beslissing 06.12.2021 - publicatie 13.12.2021: Dagelijks personeelsbeheer. Subdelegatie

- Beslissing 26.11.2021 - publicatie 26.11.2021: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 20.12.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 15.11.2021 - publicatie 19.11.2021: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling

- Beslissing 15.11.2021 - publicatie 19.11.2021: Uniforme politieverordening. Dertiende wijziging

- Beslissing 19.10.2021 - publicatie 21.10.2021: Telefonie richtlijnen reglement (college)

- Beslissing 19.10.2021 - publicatie 21.10.2021: Telefonie richtlijnen reglement (vast bureau)

- Beslissing 19.10.2021 - publicatie 21.10.2021: Hervaststelling rechtspositieregeling (vast bureau)

- Beslissing 19.10.2021 - publicatie 21.10.2021: Hervaststelling rechtspositieregeling (college)

- Beslissing 05.102021 - publicatie 07.10.2021: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassing schoolreglement 2021-2022

- Beslissing 07.10.2021 - publicatie 07.10.2021: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

- Beslissing 13.09.2021 - publicatie 17.09.2021: Goedkeuren van de subsidiereglementen voor het aanleggen van groendaken en het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen

- Beslissing 14.09.2021 - publicatie 15.09.2021: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van 'Harelbeke Feest' te Harelbeke op 17, 18 en 19 september 2021

- Beslissing 14.09.2021 - publicatie 14.09.2021: Aanstelling budgetbeheerders. Subdelegatie bevoegdheden m.b.t. de uitgaven- en ontvangstencyclus

- Beslissing 26.08.2021 - Publicatie 26.08.2021: Natuurgebied Oude-Leiearm Bavikhove Leembos: inzage toegankelijkheidsregeling

- Beslissing 24.08.2021 - publicatie 25.08.2021: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van wielerwedstrijden op vrijdag 3 september, zaterdag 4 september en dinsdag 7 september 2021

- Beslissing 17.08.2021 - publicatie 20.08.2021: Aanpassing arbeidsreglement stad en OCMW - structureel telewerken (vast bureau)

- Beslissing 17.08.2021 - publicatie 20.08.2021: Aanpassing arbeidsreglement stad en OCMW - structureel telewerken (college)

- Beslissing 20.07.2021 - publicatie 11.08.2021: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd '3e rit West-Vlaanderen cycling tour' voor nieuwelingen te Harelbeke op zaterdag 21.08.2021

- Beslissing 20.07.2021 - publicatie 11.08.2021: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer nav de wielerwedstrijd doortocht voor elite met contract UCI 1.1 te Harelbeke op vrijdag 20.08.2021

- Beslissing 06.08.2021 - publicatie 06.08.2021: Inzage ontwerp MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

- Beslissing 05.08.2021 - publicatie 05.08.2021: Publieke inspraak over het plan-MER in het kader van het Belgische programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken & Visserij

Beslissing 04.08.2021 - publicatie 04.08.2021: Natuurgebied Vallei van de Plaatsebeek- inzage toegankelijkheidsregeling

- Beslissing 12.07.2021 - publicatie 16.07.2021: Reglement Sociaal pedagogische toelage. Vaststelling.

- Beslissing 12.07.2021 - publicatie 16.07.2021: Reglement sociaal pedagogische toelage. Opheffing.

- Beslissing 12.07.2021 - publicatie 16.07.2021: Proefproject deelmobiliteit in de kijker. Goedkeuring wedstrijdreglement.

- Beslissing 05.07.2021 - publicatie 08.07.2021: Aanstelling budgetbeheerders. Subdelegatie bevoegdheden m.b.t. de uitgave en ontvangstencyclus.

- Beslissing 24.06.2021 - publicatie 25.06.2021: Politiebesluit van 24 juni 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen tot opheffing van het politiebesluit van 11 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (gouverneur)

Beslissing 25.06.2021 - publicatie 25.06.2021: Politiebesluit van 24 juni 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen tot opheffing van het politiebesluit van 11 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (burgemeester)

- Beslissing 14.06.2021 - publicatie 18.06.2021: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel OCMW. Vaststelling

- Beslissing 14.06.2021 - publicatie 18.06.2021: Meerjarenplanwijziging 2021-2025 deel OCMW. Goedkeuring

- Beslissing 14.06.2021 - publicatie 18.06.2021: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel stad. Vaststelling

- Beslissing 14.06.2021 - publicatie 18.06.2021: Uniforme Algemene Politieverordening. Twaalfde wijziging

Beslissing 14.06.2021 - publicatie 18.06.2021: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 14.06.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19). Bekrachtiging

Beslissing 02.06.2021 - publicatie 02.06.2021: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 14.06.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 31.05.2021 - publicatie 31.05.2021: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 15.06.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 26.05.2021 - publicatie 02.06.2021: Vaststelling wijziging Rechtspositieregeling Zorgbedrijf

- Beslissing 19.03.2021 - publicatie 19.03.2021: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 15.06.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 17.05.2021 - publicatie 21.05.2021: Politieverordening van de burgemeester betreffende het digitaal karakter (met audiovisuele livestream) van de gemeenteraad van 17.05.2021 en de op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging

- Beslissing 11.05.2021 - publicatie 17.05.2021: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van mobiliteit inzake het Provinciaal Domein De Gavers te Harelbeke van 01.06.2021 tem. 20.09.2021

- Beslissing 07.05.2021 - publicatie 10.05.2021: Politiebesluit van 7 mei 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen tot opheffing van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur 's morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten

- Beslissing 29.04.2021 - publicatie 29.04.2021: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 17.05.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 27.04.2021 - publicatie 28.04.2021: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 'international paracycling classic ronde in Vlaanderen Brugge-Ronse' met doortochten te Harelbeke op zondag 02.05.2021

- Beslissing 26.04.2021 - publicatie 26.04.2021: Politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen + Politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (burgemeester)

- Beslissing 23.04.2021 - publicatie 26.04.2021: Politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (gouverneur)

- Beslissing 23.04.2021 - publicatie 26.04.2021: Politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (gouverneur)

- Beslissing 19.04.2021 - publicatie 23.04.2021: Politieverordening van de burgemeester betreffende het digitaal karakter (met audiovisuele livestream) van de gemeenteraad van 19.04.2021 en de op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging

- Beslissing 30.03.2021 - publicatie 30.03.2021: Politiebesluit van 29 maart 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (burgemeester)

Beslissing 29.03.2021 - publicatie 30.03.2021: Politiebesluit van 29 maart 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (gouverneur)

Beslissing 23.03.2021 - publicatie 23.03.2021: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 19.04.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 19.03.2021 - publicatie 19.03.2021: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 20.04.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 15.03.2021 - publicatie 19.03.2021: Politieverordening van de burgemeester betreffende het digitaal karakter (met audiovisuele livestream) van de gemeenteraad van 15.03.2021 en de op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging

- Beslissing 15.03.2021 - publicatie 19.03.2021: Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 62ste editie van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic op 26.03.2021. Bepaling aankomst- en vertrekzone

Beslissing 15.03.2021 - publicatie 19.03.2021: Subsidiereglement 'Internationale solidariteit'. Goedkeuring

- Beslissing 16.03.2021 - publicatie 17.03.2021: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd SAXO Bank E3 Harelbeke op vrijdag 26.03.2021

Beslissing 16.03.2021 - publicatie 16.03.2021: Politiebesluit van 16 maart 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (gouverneur)

Beslissing 16.03.2021 - publicatie 16.03.2021: Politiebesluit van 16 maart 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (burgemeester)

- Beslissing 24.02.2021 - publicatie 24.02.2021: Politiebesluit van 18 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (burgemeester)

- Beslissing 23.02.2021 - publicatie 24.02.2021: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd '32e Kuurne-Brussel-Kuurne' met doortochten te Harelbeke op zondag 28.02.2021

- Beslissing 22.02.2021 - publicatie 26.02.2021: Politieverordening van de burgemeester betreffende het digitaal karakter (met audiovisuele livestream) van de gemeenteraad van 22.02.2021 en de op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging

Beslissing 22.02.2021 - publicatie 26.02.2021: Kader digitaal tekenen. Goedkeuring (gemeenteraad)

Beslissing 22.02.2021 - publicatie 26.02.2021: Kader digitaal tekenen. Goedkeuring (OCMW-raad)

- Beslissing 22.02.2021 - publicatie 22.02.2021: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 16.03.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 22.02.2021 - publicatie 22.02.2021: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 15.03.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 18.02.2021 - publicatie 24.02.2021: Politiebesluit van 18 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

Beslissing 12.02.2021 - publicatie 12.02.2021: Politiebesluit  van 11 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (burgemeester)

- Beslissing van 11.02.2021 - publicatie 12.02.2021: Politiebesluit van 11 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing 27.01.2021 - publicatie 27.01.2021: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 22.02.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing 18.01.2021 - publicatie 22.01.2021: Politieverordening van de burgemeester betreffende het digitaal karakter (met audio-visuele livestream) van de gemeenteraad van 18.01.2021 en de op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging

- Beslissing 18.01.2021 - publicatie 22.01.2021: Hervaststelling deontologische code personeel stad en OCMW Harelbeke (gemeenteraad)

Beslissing 18.01.2021 - publicatie 22.01.2021: Hervaststelling deontologische code personeel stad en OCMW Harelbeke (OCMW-raad)

Beslissing 18.01.2021 - publicatie 22.01.2021: Subsidiereglement Huis van het Kind. Goedkeuring

- Beslissing 14.01.2021 - publicatie 15.01.2021: Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar Stad Harelbeke

- Beslissing 05.01.2021 - publicatie 06.01.2021: Delegatie bevoegdheden college met betrekking tot de uitgavencyclus

- Beslissing 05.01.2021 - publicatie 06.01.2021: Delegatie bevoegdheden vast bureau m.b.t. de uitgavencyclus. Goedkeuring

- Beslissing 06.01.2021 - publicatie 06.01.2021: Vaststelling reglement budgetbeheerders. Subdelegatie bevoegdheden m.b.t. de uitgaven- en ontvangstencyclus

- Beslissing van 06.01.2021 - publicatie 06.01.2021: Aanstelling budgetbeheerders. Subdelegatie bevoegdheden m.b.t. de uitgaven- en ontvangstencyclus

- Beslissing van 06.01.2021 - publicatie 06.01.2021: Vaststelling handboek uitgaven

Bekendmaking van 18.12.2020:

- Beslissing van 14.12.2020: Politieverordening van de burgemeester betreffende het digitaal karakter (met audiovisuele livestream) van de gemeenteraad van 14.12.2020 en die op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging

- Beslissing van 14.12.2020: Gemeentelijk reglement inzake beperking geldigheidsduur conformiteitsattesten. Aanpassing door hervaststelling

- Beslissing van 14.12.2020: Gemeentelijk reglement 'kwaliteitslabel private huurwoning'. Opheffing

Bekendmaking van 17.12.2020:

- Beslissing van 16.12.2020: Politiebesluit van 16 december 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 17.12.2020: Politiebesluit van 16 december 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (burgemeester)

Bekendmaking van 15.12.2020:

- Beslissing van 14.12.2020: Politiebesluit van 14 december 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 15.12.2020: Politiebesluit van 14 december 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (burgemeester)

Bekendmaking van 10.12.2020:

- Beslissing van 10.12.2020: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 18.01.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing van 10.12.2020: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 19.01.2021 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 04.12.2020:

- Beslissing van 03.12.2020: Politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 03.12.2020: Besluit van de Gouverneurd van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volkstoelopen

- Beslissing van 04.12.2020: Politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen EN Besluit van de Gouverneurd van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volkstoelopen (burgemeester)

Bekendmaking van 30.11.2020:

- Beslissing van 30.11.2020: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 14.12.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 20.11.2020:

- Beslissing van 16.11.2020: Politieverordening van de burgemeester betreffende het digitaal karakter (met audiovisuele livestream) van de gemeenteraad van 16.11.2020 en de op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging

- Beslissing van 16.11.2020: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling

Bekendmaking van 19.11.2020:

- Beslissing van 19.11.2020: Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen (burgemeester)

- Beslissing van 16.11.2020: Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen (gouverneur)

Bekendmaking van 16.11.2020:

- Beslissing van 28.10.2020: Goedkeuren van de rechtspositieregeling Zorgbedrijf Harelbeke

Bekendmaking van 03.11.2020: 

- Beslissing van 02.11.2020: Politiebesluit van 2 november 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 03.11.2020: Politiebesluit van 2 november 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (bekendmaking burgemeester)

Bekendmaking van 30.10.2020: 

- Beslissing van 29.10.2020: Politiebesluit van 29 oktober 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 29.10.2020: Politiebesluit van 29 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 30.10.2020: Politiebesluit van 29 oktober 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen EN Politiebesluit van 29 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (bekendmaking burgemeester)

Bekendmaking van 28.10.2020:

- Beslissing van 28.10.2020: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad met audiovisuele livestream van maandag 16.11.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

- Beslissing van 28.10.2020: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 17.11.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 26.10.2020:

- Beslissing van 22.10.2020: Besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur 's morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten (gouverneur)

- Beslissing van 26.10.2020: Besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur 's morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten (burgemeester)

Bekendmaking van 23.10.2020:

- Beslissing van 19.10.2020: Politieverordening van de wnd. burgemeester houdende vervanging van een politiebesluit van 08.08.2020 in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) en betreffende het bepalen van plaatsen waar een mondmaskerverplichting geldt in de strijd tegen het coronavirus. Bekrachtiging.

- Beslissing van 19.10.2020: Besteding Noodfonds lokale jeugd-, sport- en culturele verenigingen

- Beslissing van 19.10.2020: Cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit in het kader van het bestrijden van sluikstorten. Advies gemeenteraad toepassing op het gehele grondgebied van de stad, goedkeuren gewijzigde overeenkomst en uitbreiding artikelen waarop de vaststellers inbreuken kunnen vaststellen, en wijziging van art. 1 van de algemene politieverordening (APV)

- Beslissing van 19.10.2020: Uniforme algemene politieverordening. Elfde wijziging

Bekendmaking van 14.10.2020:

- Beslissing van 14.10.2020: Politiebesluit van 14 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid

Bekendmaking van 05.10.2020:

- Beslissing van 01.10.2020: Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en het stroomgebied van de Bornebeek

- Beslissing van 02.10.2020: Politiebesluit van 2 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 05.10.2020: Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en het stroomgebied van de Bornebeek

- Beslissing van 05.10.2020: Politieverordening van de wnd. burgemeester houdende vervanging van een politiebesluit van 08.08.2020 in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) en betreffende het bepalen van plaatsen waar een mondmaskerverplichting geldt in de strijd tegen het coronavirus

Bekendmaking van 18.09.2020:

- Beslissing van 14.09.2020: Politiebesluiten van de burgemeester dd. 25.07.2020 en 28.07.2020, 31.07.2020, 08.08.2020 en 31.08.2020 (aanpassing besluit van 31.07.2020), in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus (covid-19) en betreffende het bepalen van plaatsen en straten waar een mondmaskerverplichting geldt in de strijd tegen het coronavirus en het afgelasten van bepaalde evenementen. Bekrachtiging

- Beslissing van 14.09.2020: Gemeentelijk subsidiereglement kernversterkende premies. Wijziging

- Beslissing van 14.09.2020: Subsidie comsumptiebudget voor kwetsbare gezinnen: bepalen van doelgroep en modaliteiten

- Beslissing van 14.09.2020: Subsidiereglement collectief webplatform. Goedkeuring

Bekendmaking van 03.09.2020:

- Beslissing van 02.09.2020: Politiebesluit van 2 september 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid (gouverneur)

- Beslissing van 03.09.2020: Politiebesluit van 2 september 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid (burgemeester)

Bekendmaking van 02.09.2020:

- Beslissing van 02.09.2020: Opheffing van het besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 15.09.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 01.09.2020:

- Beslissing van 01.09.2020: Politieverordening van de burgemeester van 01.09.2020 betreffende het verbieden van een Antiek-, eco- en rommelmarkt op 13.09.2020 en de erbij horende randactiviteiten in het kader van de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Bekendmaking van 31.08.2020:

- Beslissing van 31.08.2020: Politiebesluit van de burgemeester houdende beperkte wijziging van een politiebesluit van 31.07.2020 betreffende het annuleren van een aantal activiteiten in het kader van de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Bekendmaking van 19.08.2020:

- Beslissing van 18.08.2020: Stedelijk basisonderwijs. Afsprakennota

- Beslissing van 19.08.2020: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 15.09.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 08.08.2020:

- Beslissing van 08.08.2020:  Politiebesluit burgemeester van 8 augustus 2020, in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 06.08.2020:

- Beslissing van 06.08.2020: Politiebesluit van de waarnemend gouverneur in verband met seizoensarbeid

- Beslissing van 06.08.2020: Politiebesluit van de waarnemend gouverneur betreffende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten bij seizoensarbeiders

Bekendmaking van 31.07.2020:

- Beslissing van 31.07.2020: Politiebesluit burgemeester 31 juli 2020 betreffende het annuleren van een aantal activiteiten in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 28.07.2020:

- Beslissing van 28.07.2020: Politiebesluit burgemeester van 28 juli 2020, in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 27.07.2020:

- Beslissing van 27.07.2020: Dagelijks personeelsbeheer. Subdelegatie (algemeen directeur)

Bekendmaking van 25.07.2020:

- Beslissing van 25.07.2020: Burgemeestersbesluit betreffende bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 24.07.2020:

- Beslissing van 22.07.2020: Dagelijks personeelsbeheer. Vastleggen van de inhoud van het begrip (SC)

- Beslissing van 22.07.2020: Delegatie bevoegdheid aanstelling, ontslag, sanctie en tucht personeel aan de algemeen directeur. Goedkeuring (SC)

- Beslissing van 22.07.2020: Dagelijks personeelsbeheer. Vastleggen van de inhoud van het begrip (OCMW)

- Beslissing van 22.07.2020: Delegatie bevoegdheid aanstelling, ontslag, sanctie en tucht personeel aan de algemeen directeur. Goedkeuring (OCMW)

Bekendmaking van 15.07.2020:

- Beslissing van 13.07.2020: Delegaties in de sector personeel. Goedkeuring (OCMW)

- Beslissing van 13.07.2020: Voorafgaand visum. Voorwaarden en uitgesloten verrichtingen (OCMW)

- Beslissing van 13.07.2020: Begrip dagelijkse bestuur. Vaststelling (OCMW)

- Beslissing van 13.07.2020: Retributie op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het decreet van 25.04.20214 betreffende de omgevingsvergunning. Aanvulling door hervaststelling (GR)

- Beslissing van 13.07.2020: Delegaties in de sector personeel. Goedkeuring (GR)

- Beslissing van 13.07.2020: Voorafgaand visum. Voorwaarden en uitgesloten verrichtingen (GR)

- Beslissing van 13.07.2020: Begrip dagelijks bestuur. Vaststelling (GR)

- Beslissing van 13.07.2020: Reglement ondersteuning schoolzwemmen basisscholen Harelbeke. Hervaststelling en stopzetting bestaand reglement stedelijke ondersteuning niet stedelijk onderwijs (GR)

- Beslissing van 13.07.2020: Schoolreglement basisonderwijs. Hervaststelling (GR)

Bekendmaking van 22.06.2020:

- Beslissing van 18.06.2020: Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en het stroomgebied van de Bornebeek

- Beslissing van 22.06.2020: Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en het stroomgebied van de Bornebeek

Bekendmaking van 19.06.2020:

- Beslissing van 15.06.2020: Gemeenschappelijk arbeidsreglement stad-OCMW. Vaststelling. (Gemeenteraad)

- Beslissing van 15.06.2020: Gemeenschappelijke arbeidsreglement stad-OCMW. Vaststelling. (OCMW-raad)

- Beslissing van 15.06.2020: Politieverordening van de burgemeester betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeenteraad van 15.06.2020 en de op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging.

- Beslissing van 15.06.2020: Rechtspositieregeling OCMW-personeel. Wijziging door hervaststelling.

- Beslissing van 15.06.2020: Rechtspositieregeling stadspersoneel. Wijziging door hervaststelling.

- Beslissing van 15.06.2020: Subsidiereglement Harelbeekse Jeugd. Aanpassing.

Bekendmaking van 15.06.2020: 

- Beslissing van 15.06.2020: Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod - uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek-Hertsbergbeek, de Bornebeek en de Poekebeek

- Beslissing van 11.06.2020: Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek-Hertsbergbeek, de Bornebeek en de Poekebeek

Bekendmaking van 10.06.2020:

- Beslissing van 10.06.2020: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van mobiliteit inzake het provinciaal domein 'De Gavers' te Harelbeke van 16.06.2020 t.e.m. 14.09.2020

Bekendmaking van 03.06.2020:

- Beslissing van 03.06.2020: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad van maandag 15.06.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 27.05.2020:

- Beslissing van 26.05.2020: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.12.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 16.06.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 20.05.2020:

- Beslissing van 18.05.2020: Samenwerkingsovereenkomst tussen nv Blue-mobility en de stad Harelbeke. Goedkeuring.

- Beslissing van 18.05.2020: Politieverordening van de burgemeester betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeenteraad van 18.05.2020 en de op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging.

- Beslissing van 18.05.2020: Tijdelijk reglement projectsubsidie Oarelbeke Weireldstad. Goedkeuring.

Bekendmaking van 28.04.2020:

- Beslissing van 28.04.2020: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad van maandag 18.05.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19).

Bekendmaking van 24.04.2020:

-  Beslissing van 20.04.2020: Gemeentelijke prioriteitenlijst/handhavingsprogramma omgeving. Vaststelling.

- Beslissing van 20.04.2020: Politieverordening van de burgemeester betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeenteraad van 20.04.2020 en de op die datum aansluitende OCMW-raad. Bekrachtiging.

- Beslissing van 20.04.2020: Subsidiereglement kernversterkende premies. Goedkeuring.

- Beslissing van 20.04.2020: Subsidiereglement sport. Hervaststelling.

Bekendmaking van 02.04.2020:

- Beslissing van 02.04.2020: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeenteraad en de aansluitende OCMW-raad van maandag 20.04.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19).

Bekendmaking van 31.03.2020:

- Beslissing van 31.03.2020: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeenteraad van maandag 20.04.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19).

Beslissing van 31.03.2020: Besluit van de burgemeester-voorzitter van de politieraad in toepassing van art. 25/8 van de wet van 07.012.1998 betreffende de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP) betreffende het besloten en virtueel karakter van de politieraad van dinsdag 21.04.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 16.03.2020:

- Beslissing van 16.03.2020: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende het afgelasten van de gemeenteraad van maandag 16.03.2020 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

Bekendmaking van 11.03.2020:

- Beslissing van 11.03.2020: Burgemeestersbesluit: Besluit houdend het verbod op evenementen en samenscholingen van meer dan 1000 deelnemers die plaatsvinden in besloten, gesloten of afgesloten ruimtes op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

- Beslissing van 11.03.2020: Gouverneursbesluit: Besluit houdend het verbod op evenementen en samenscholingen van meer dan 1000 deelnemers die plaatsvinden in besloten, gesloten of afgesloten ruimtes op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

Bekendmaking van 21.02.2020:

- Beslissing van 17.02.02020: Toekomstvisie lokale economie. Goedkeuring.

Bekendmaking van 20.02.2020:

- Beslissing van 18.02.2020: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 72ste Kuurne-Brussel-Kuurne met doortochten te Harelbeke op zondag 01.03.2020

- Beslissing van 18.02.2020: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 20ste Kuurne-Brussel-Kuurne juniores met doortochten te Harelbeke op zondag 01.03.2020

Bekendmaking van 27.12.2019:

- Beslissing van 23.12.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van Leieleute op 11.01.2020

Bekendmaking van 18.12.2019:

- Beslissing van 16.12.2019: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Infrax West. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Goedkeuring

- Beslissing van 16.12.2019: Retributie op: - het parkeren in de blauwe zone en op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is; - het parkeren door niet-bewoners op plaatsen voorbehouden aan bewonersparkeren. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Retributie op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Retributie op de afgifte van administratieve documenten. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op ontgravingen. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op niet-geadresseerd drukwerk. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op masten en pylonen. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op het leggen van trottoirs. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op het openhouden na sluitingsuur. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op bars, privéclubs en rendez-voushuizen. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Aanvullende belasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Vaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Vaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op tweede verblijven. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Activeringsheffing. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op onbebouwde gronden in gebieden bestemd voor industrie. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen, kamers en gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op woningen, kamers en gebouwen, opgenomen in het gemeentelijk leegstandregister. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Reglement op de inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Belasting op woningen en gebouwen, opgenomen in de gemeentelijke inventaris verwaarlozing. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Gemeentelijke gevelrenovatiepremie. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Doe het duurzaam-premie. Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Deeltijds kunstonderwijs. Academiereglement SAMWD (Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans). Hervaststelling

- Beslissing van 16.12.2019: Stedelijk Basisonderwijs. Beleid leerlingenbegeleiding. Goedkeuring

Bekendmaking van 22.11.2019:

- Beslissing van 18.11.2019: Vergoedingen begeleiders en lesgevers vakantie- en jeugdwerking. Aanpassing

Bekendmaking van 20.11.2019:

- Beslissing van 19.11.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van 'Putteke Winter' op vrijdag 29.11.2019

Bekendmaking van 25.10.2019:

- Beslissing van 21.10.2019: Hersamenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Benoeming van de effectieve leden, plaatsvervangers, voorzitter, ondervoorzitter, vaste secretaris en plaatsvervangende secretaris

- Beslissing van 21.10.2019: Reglement renteloze prefinancieringslening voor kerkfabrieken. Goedkeuring

Bekendmaking van 24.10.2019:

- Beslissing van 25.02.2015: Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken

- Beslissing van 02.12.2016: Addendum bij het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken

Bekendmaking van 07.10.2019:

- Beslissing van 07.10.2019: Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende captatieverbod - afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Mandel, de Gaverbeek en de onbevaarbare waterlopen in de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder.

Bekendmaking van 12.09.2019:

- Beslissing van 10.09.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van 'Harelbeke Feest!' te Harelbeke op 13.09, 14.09 en 15.09.2019

- Beslissing van 10.09.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Harelbeke Feest! - specifiek opstelling kermisattracties Noordstraat Harelbeke vanaf 12.09.2019 18.00 u tot en met 16.09.2019 07.00 u

Bekendmaking van 11.09.2019:

- Beslissing van 09.09.2019: BNIP (Bijzonder Nood- en InterventiePlan) Harelbeke Feest! Goedkeuring

Bekendmaking van 05.09.2019:

- Beslissing van 03.09.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer t.g.v. de wielerwedstrijd-doortocht voor nieuwelingen te Harelbeke op zondag 08.09.2019

- Beslissing van 05.09.2019: Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod - afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Mandel, de Gaverbeek en de onbevaarbare waterlopen in de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder

Bekendmaking van 28.08.2019:

- Beslissing van 27.08.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijden op vrijdag 30.08, zaterdag 31.08 en dinsdag 03.09.2019 te Hulste 

Bekendmaking van 21.08.2019:

- Beslissing van 19.08.2019: Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 20.08.2019: Besluit van de burgemeester betreffende politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen

Bekendmaking van 25.07.2019:

- Beslissing van 24.07.2019: Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod waterlopen

- Beslissing van 25.07.2019: Politiebesluit captatieverbod waterlopen

Bekendmaking van 24.07.2019:

- Beslissing van 24.07.2019: Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 23.07.2019: Besluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen

- Beslissing van 23.07.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis te Harelbeke-Stasegem op 22, 23, 24, 25, 26, 27.08.2019

Bekendmaking van 18.07.2019:

- Beslissing van 15.07.2019: Hervaststelling gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement

- Beslissing van 15.07.2019: Wijziging rechtspositieregeling van het stadspersoneel

- Beslissing van 15.07.2019: Hervaststellen arbeidsreglement stedelijk basisonderwijs

- Beslissing van 15.07.2019: Hervaststellen schoolreglement stedelijk basisonderwijs

- Beslissing van 15.07.2019: Wijziging rechtspositieregeling OCMW-personeel

Bekendmaking van 03.07.2019:

- Beslissing van 02.07.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de Bavikhoofse feesten op vrijdag 05.07, zaterdag 06.07 en zondag 07.07.2019

Bekendmaking van 20.06.2019:

- Beslissing van 18.06.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van mobiliteit inzake het provinciaal domein De Gavers te Harelbeke, dit van 01.07.2019 tot 01.09.2019

Bekendmaking van 19.06.2019:

- Beslissing van 17.06.2019: Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen academiereglement SAMWD (Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans)

- Beslissing van 17.06.2019: Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen academiereglement AHA!

Bekendmaking van 24.05.2019:

- Beslissing van 20.05.2019: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring

- Beslissing van 20.05.2019: Vernieuwen adviesraden en vervolgtraject

- Beslissing van 20.05.2019: Aanpassing bibliotheekreglement. Goedkeuring

Bekendmaking van 23.05.2019:

- Beslissing van 21.05.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd-doortocht voor elite met contract UCI 1.1 te Harelbeke op zondag 26.05.2019

Bekendmaking van 16.05.2019:

- Beslissing van 14.05.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer ter gelegenheid van het inrichten van een rally op zondag 02.06.2019

- Beslissing van 14.05.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer ter gelegenheid van het inrichten van een rally op zondag 02.06.2019: verboden zones

- Beslissing van 14.05.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer houdende verbod van verkeer ter gelegenheid van het inrichten van een rally op zondag 02.06.2019: verkenningen op zaterdag 01.06.2019

- Beslissing van 14.05.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd Hemelvaartsprijs junioren op donderdag 30.05.2019

Bekendmaking van 25.04.2019:

- Beslissing van 23.04.2019: Vaststellen tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijden heren elite met contract - dames elite - koppeltijdrit en parochianenkoers op afgesloten parcours te Harelbeke (Bavikhove) op zaterdag 04.05.2019

- Beslissing van 23.04.2019: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de wielerwedstrijd 'E3 Binckbank Classis-Harelbeke' voor juniores, de wielerwedstrijd 3 bergenprijs voor elite zonder contract en de afwachtingswedstrijd voor nieuwelingen op een plaatselijk parcours te Harelbeke op zaterdag 27.04.2019

Bekendmaking van 16.04.2019:

- Beslissing van 15.04.2019: Organisatie speelstraten in Harelbeke. Hervaststelling kaderreglement.

- Beslissing van 15.04.2019: Wijziging statuten sportraad. Goedkeuring.

Bekendmaking van 01.04.2019:

- Beslissing van 18.03.2019: Hersamenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Bepalen aantal leden en aantal maatschappelijke geledingen.

Bekendmaking van 22.02.2019:

- Beslissing van 18.02.2019: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Punctuele aanpassing.

- Beslissing van 18.02.2019: Infrax West. Goedkeuren retributiereglement op werken en nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

- Beslissing van 18.02.2019: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wielerwedstrijd E3 Harelbeke BinckBank Classic.

- Beslissing van 18.02.2019: Huishoudelijk reglement OCMW-raad. Hervaststelling.

- Beslissing van 18.02.2019: Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Hervaststelling.

Bekendmaking van 10.01.2019:

- Beslissing van 02.01.2019: Verlenen van delegatie voor het afleveren van signalisatiemachtigingen voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen en om verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden te plaatsen 

- Beslissing van 08.01.2019: Huishoudelijk reglement van het vast bureau. Vaststelling

- Beslissing van 08.01.2019: Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen. Vaststelling

Bekendmaking van 21.12.2018:

- Beslissing van 17.12.2018: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 20.08.2018:

- Beslissing van 20.08.2018: Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen.

Bekendmaking van 10.08.2018:

- Beslissing van 10.08.2018: Besluit van de waarnemend burgemeester betreffende de woning Kortrijksesteenweg 11 te 8530 Harelbeke (bis)

Bekendmaking van 02.08.2018:

- Beslissing van 02.08.2018: Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen

Bekendmaking van 31.07.2018:

- Beslissing van 31.07.2018: Besluit van de waarnemend burgemeester betreffende de woning Kortrijksesteenweg 11 te 8530 Harelbeke

Bekendmaking van 20.07.2018:

- Beslissing van 16.07.2018: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest. Goedkeuring.

- Beslissing van 16.07.2018: Stedelijk Basisonderwijs. Aanpassen schoolreglement.

- Beslissing van 16.07.2018: Stedelijk Basisonderwijs. Aanpassen arbeidsreglement.

Bekendmaking van 18.05.2018:

- Beslissing van 14.05.2018: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring.

- Beslissing van 14.05.2018: Tijdelijke politieverordering ter gelegenheid van het plaatsen van een beeldscherm op het Stationsplein tijdens het WK-voetbal 2018.

Bekendmaking van 26.04.2018:

- Beslissing van 26.04.2018: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally.

Bekendmaking van 18.04.2018:

- Beslissing van 16.04.2018: Bijzonder Nood- en Interventieplan 1000 km Kom op tegen Kanker. Middagstad: Harelbeke.

- Beslissing van 16.04.2018: Decreet Lokaal Bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur. Aanpassing organogram, personeelsformatie, en rechtspositieregeling en overige aanpassingen aan de rechtspositieregeling.

Bekendmaking van 16.04.2018:

- Beslissing van 15.01.2018: Stedenbouwkundige verordening centrale ruimte voor warmteproductie. Vaststelling.

Bekendmaking van 20.03.2018:

- Beslissing van 19.03.2018: Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke.

- Beslissing van 19.03.2018: Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 61ste Record Bank E3 Harelbeke op 23.03.2018.

Bekendmaking van 23.02.2018:

- Beslissing van 19.02.2018: Onbeheerde voorwerpen (wet van 30.12.1975). Beheer door de politiezone Gavers en eigendomsoverdracht.

- Beslissing van 19.02.2018: Reglement feest- en wijkfeestcomités en straatfeesten. Goedkeuring.

Bekendmaking van 21.12.2017:

- Beslissing van 18.12.2017: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 18.12.2017: Subsidiereglementen Sport Stad Harelbeke. Hervaststelling.

Bekendmaking van 24.11.2017:

- Beslissing van 20.11.2017: Uniforme algemene politieverordening. Achtste wijziging.

- Beslissing van 20.11.2017: Lokaal arbeidsreglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Gemeentelijke belasting op woningen, kamers en gebouwen, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Aanslagjaren 2018 en 2019. Vaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Nieuw gebied 'Doe het nu duurzaam!-premie'. Edities 'Zandberg' en 'Invalswegen centrum Harelbeke'. Goedkeuring.

- Beslissing van 20.11.2017: Putteke Winter 01.12.2017. Politiereglement tot afbakening van de perimeter waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend en bepaling van de duur van deze activiteiten.

- Beslissing van 20.11.2017: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen, kamers en gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand. Hervaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen. Vaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Rechtspositieregeling in het kader van het aanwezigheidsbeleid. Hervaststelling.

- Beslissing van 20.11.2017: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen schoolreglement.

Bekendmaking van 24.09.2017:

- Beslissing van 11.09.2017: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest. Goedkeuring.

- Beslissing van 11.09.2017: Gemeentelijke renovatiepremie. Vrijstelling isolatieverplichting bouwkundig erfgoed. Goedkeuring.

- Beslissing van 11.09.2017: Samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede. Aanpassing.

- Beslissing van 11.09.2017: Tijdelijk reglement voor subsidies van projecten rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2018.

Bekendmaking van 24.07.2017:

- Beslissing van 17.07.2017: Uniforme algemene politieverordening. Zevende wijziging.

- Beslissing van 17.07.2017: Gemeentelijk reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt. Gedeeltelijke hervaststellling.

- Beslissing van 17.07.2017: Aanvullend reglement op het wegverkeer, regeling zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) centrum en stationsomgeving. Hervaststelling.

- Beslissing van 17.07.2017: Gemeentelijk reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten voor bewoners en zorgverstrekkers. Hervaststelling.

- Beslissing van 17.07.2017: Gemeentelijk gebruiks, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 18.05.2017:

- Beslissing van 15.05.2017: Vaststellen van een retributie op het parkeren in de blauwe zone en op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is en het parkeren door niet-bewoners op plaatsen voorbehouden aan bewonersparkeren.

- Beslissing van 15.05.2017: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 15.05.2017: Gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten. Goedkeuring. 

- Beslissing van 15.05.2017: Gemeentelijk reglement kwaliteitslabel private huurwoningen. Goedkeuring.

- Beslissing van 15.05.2017: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring.

Bekendmaking van 26.04.2017:

- Beslissing van 24.04.2017: Reglement gidsen en begeleiders. Hervaststelling.

- Beslissing van 24.04.2017: Actualisatie van het gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

Bekendmaking van 18.04.2017:

- Beslissing van 18.04.2017: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally.

Bekendmaking van 21.02.2017:

- Beslissing van 20.02.2017: Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en met aanslagjaar 2019. Wijziging.

- Beslissing van 20.02.2017: Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke.

- Beslissing van 20.02.2017: Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 60ste Record Bank E3 Harelbeke op 24.03.2017.

Bekendmaking van 22.12.2016:

- Beslissing van 19.12.2016: Belasting op masten en pylonen. Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling.

- Beslissing van 19.12.2016: Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en met aanslagjaar 2019. Vaststelling.

- Beslissing van 19.12.2016: Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten. Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling.

- Beslissing van 19.12.2016: Belasting op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling en opheffing belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder.

- Beslissing van 19.12.2016: Gemeentelijk reglement klachtenbehandeling. Hervaststelling.

- Beslissing van 19.12.2016: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 15.12.2016:

- Beslissing van 12.09.2016: Stedenbouwkundige verordening terrassen openbaar domein. Vaststelling.

Bekendmaking van 22.11.2016:

- Beslissing van 21.11.2016: Uniforme algemene politieverordening. Zesde wijziging.

Bekendmaking van 14.09.2016:

- Beslissing van 12.09.2016: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest. Goedkeuring.

- Beslissing van 12.09.2016: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassing arbeidsreglement.

- Beslissing van 12.09.2016: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassing schoolreglement.

Bekendmaking van 08.09.2016:

- Beslissing van 08.09.2016: Verbod op glazen recipiënten tijdens Harelbeke Feest!

Bekendmaking van 21.06.2016:

- Beslissing van 20.06.2016: Dagelijks bestuur. Wijziging en coördinatie beslissing van 09.09.2013

Bekendmaking van 24.05.2016:

- Beslissing van 23.05.2016: Reglement jobstudenten. Hervaststelling.

- Beslissing van 23.05.2016:  Politieverordening naar aanleiding van het Europees voetbalkampioenschap. Vaststelling.

- Beslissing van 23.05.2016: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring.

- Beslissing van 23.05.2016: Vergoedingen begeleiders en lesgevers vakantie- en jeugdwerking. Aanpassing.

- Beslissing van 23.05.2016: Stedelijk Basisonderwijs. Arbeidsreglement. Hervaststelling.

- Beslissing van 23.05.2016: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 21.04.2016:

- Beslissing van 18.04.2016: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen protocol vast benoeming ingevolge de opnieuw gewijzigde wetgeving omtrent de vacantverklaring.

Bekendmaking van 06.04.2016:

- Beslissing van 05.04.2016: Verlenen van delegatie voor het afleveren van signalisatiemachtigingen...

Bekendmaking van 31.03.2016:

- Beslissing van 31.03.2016: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally.

Bekendmaking van 24.03.2016:

- Beslissing van 22.03.2016: 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit op privaat domein of vastgehecht aan een constructie op privaat domein. Goedkeuring door de Deputatie.

Bekendmaking van 23.03.2016:

- Beslissing van 23.03.2016: Politieverordening van de burgemeester nav. E3 Harelbeke en de aanslagen in Brussel.

Bekendmaking van 23.03.2016:

- Beslissing van 21.03.2016: Belasting op de afgifte van administratieve documenten. Aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019. Hervaststelling.
- Beslissing van 21.03.2016: Reglement toekennen ereburgerschap stad Harelbeke. Goedkeuring.
- Beslissing van 21.03.2016: Subsidiereglement kleine landschapselementen. Hervaststelling.
- Beslissing van 21.03.2016: Subsidiereglementen sport stad Harelbeke. Hervaststelling.

Bekendmaking van 24.02.2016:

- Beslissing van 22.02.2016: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) E3-Harelbeke. Goedkeuring. 
- Beslissing van 22.02.2016: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Vlaamse Pijl-Luxauto. Goedkeuring.
- Beslissing van 22.02.2016: Deeltijds Kunstonderwijs. Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming (SABV). Aanpassen arbeidsreglement.

Bekendmaking van 19.01.2016:
- Beslissing van 19.01.2016: Wijziging beslissing gemeenteraad van 13.07.2009. Optrekken bedrag vrijstelling visum financieel beheerder.

Bekendmaking van 23.12.2015:
- Beslissing van 21.12.2015: Wijziging lokale rechtspositieregeling. Aanpassing terugbetaling abonnementskosten woon-werkverkeer en aanpassing bijkomende feestdagen.
- Beslissing van 21.12.2015: Wijziging arbeidsreglement. Werktijdregeling groendienst.
- Beslissing van 21.12.2015: Aanvullende belasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2014 tem. 2019. Aanpassing voor de aanslagjaren 2016-2019.
- Beslissing van 21.12.2015: Gemeentelijke gevelrenovatiepremie. Aanpassing.
- Beslissing van 21.12.2015: 'Doe het nu duurzaam!'-premie. Editie Centrum-west. Goedkeuring.
- Beslissing van 21.12.2015: Aanpassing subsidiereglement Harelbeekse Jeugd.
- Beslissing van 21.12.2015: Uniforme algemene politieverordening. Vijfde wijziging.
- Beslissing van 21.12.2015: Vraag tot het plaatsen van beveiligingscamera's. Advies en princiepsbeslissing.

Bekendmaking van 18.11.2015:
- Beslissing van 18.11.2015: Verkoop van het gewezen politiekantoor (Marktstraat 53) door de stad
- Beslissing van 16.11.2015: Activeringsheffing. Vaststelling.
- Beslissing van 16.11.2015: Belasting op onbebouwde gronden in gebieden bestemd voor industrie. Vaststelling.
- Beslissing van 16.11.2015: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassing schoolreglement. Goedkeuring.

Bekendmaking van 17.06.2015:
- Beslissing van 15.06.2015: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen protocol vaste benoeming ingevolge de gewijzigde wetgeving omtrent de vacantverklaring.

Bekendmaking van 20.05.2015:
- Beslissing van 18.05.2015: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canal Rally. Goedkeuring.

Bekendmaking van 22.04.2015:
- Beslissing van 20.04.2015: Overeenkomst tot het bouwen van jeugdlokalen op grond eigendom van de stad en concessieovereenkomst voor jeugdlokalen eigendom van de stad. Goedkeuren contractuele voorwaarden.
- Beslissing van 20.04.2015: Uniforme algemene politieverordening. Vierde wijziging. Reglement geveltuintjes.
- Beslissing van 20.04.2015: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

Bekendmaking van 19.03.2015:
- Beslissing van 15.02.2015: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally.

Bekendmaking van 17.03.2015:
- Beslissing van 16.03.2015: Stedelijk basisonderwijs. Criteria en volgorde bij vaste benoemingen. Goedkeuring.
- Beslissing van 16.03.2015: Stedelijk basisonderwijs. Aanpassing schoolreglement. Goedkeuring.
- Beslissing van 16.03.2015: Suppoosten Kunstenhuis Marktstraat 100. Kadering binnen de wet van 03.07.2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Bekendmaking van 23.02.2015:
- Beslissing van 16.02.2015: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) E3 Harelbeke. Goedkeuring.

Bekendmaking van 21.01.2015:
- Beslissing van 19.01.2015: Aanpassing subsidiereglement Harelbeekse jeugd

Bekendmaking van 18.12.2014:
- Beslissing van 15.12.2014: Hervaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad

Bekendmaking van 17.12.2014:
- Beslissing van 15.12.2014: Reglement gratis starten als ondernemer in Harelbeke. Opheffing
- Beslissing van 15.12.2014: Wijziging rechtspositieregeling. Opstart elektronische maaltijdcheques per 1 januari 2015

Bekendmaking van 19.11.2014:
- Beslissing van 17.11.2014: Gemeentelijk reglement waarborgsysteem voetpaden, boordstenen en aanleg groenschermen. Hervaststelling

Bekendmaking van 13.11.2014:
- Beslissing van 13.11.2014: Het inrichten van een rally op de openbare weg met name de ORC Canal Rally

Bekendmaking van 28.10.2014:
- Beslissing van 28.10.2014: Besluit van de burgemeester betreffende het onroerend goed (magazijn) gelegen langs het insteekstraatje tussen de Peter De Coninckstraat en de Boterpotstraat te Harelbeke

Bekendmaking van 27.10.2014:
- Beslissing van 27.10.2014: Aanvullend reglement wegverkeer, regeling snelheidsregime Kanaalstraat
- Beslissing van 27.10.2014: Vastleggen aanvullend reglement wegverkeer. Wijzigen voorrangsregeling kruispunt Spinnerijstraat-Venetiëlaan
- Beslissing van 27.10.2014: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Aanpassen huishoudelijk reglement - goedkeuring

Bekendmaking van 02.10.2014:
- Beslissing van 30.09.2014: Toestand van het gewezen Hotel Shamrock, Gentsesteenweg 99 te 8530 Harelbeke. Besluit burgemeester in toepassing van artikel 135 § 2 en 133 1ste lid van de Nieuwe Gemeentewet

Bekendmaking van 19.09.2014:
- Beslissing van 15.09.2014: Nieuwe Groen Ridderconvenant tussen Stad Harelbeke en de MOS-scholen. Vaststelling.

Bekendmaking van 16.07.2014:
- Beslissing van 14.07.2014: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Ratrock. Goedkeuring
- Beslissing van 14.07.2014: Stedelijke Brandweer. Goedkeuren administratief statuut
- Beslissing van 14.07.2014: Stedelijke Brandweer. Goedkeuren grondreglement
- Beslissing van 14.07.2014: Stedelijke Brandweer. Goedkeuren reglement van inwendige orde
- Beslissing van 14.07.2014: Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming (SABV). Goedkeuren schoolreglement
 
Bekendmaking van 20.06.2014:
- Beslissing van 20.06.2014: Aanvullend reglement wegverkeer, regeling blauwe zone centrum en stationsomgeving
- Beslissing van 20.06.2014: Aanvullend reglement wegverkeer, regeling snelheidsbeleid Molenstraat

Bekendmaking van 22.05.2014:
- Beslissing van 22.05.2014: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canal Rally.  HGoedkeuring.

Bekendmaking van 20.05.2014:
- Beslissing van 20.05.2014: Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Wijziging in functie van de herziening van het bibliotheekreglement

Bekendmaking van 15.05.2014:
- Beslissing van 15.05.2014: Officiële aanvraag tot het inrichten van een rally op de openbare weg met name ORC CANALRALLY

Bekendmaking van 22.05.2014:
- Beslissing van 22.05.2014: BNIP ORC Canal Rally

Bekendmaking van 14.05.2014:
- Beslissing van 14.05.2014: Woning Kortrijksesteenweg 158. Besluit burgemeester in toepassing van de Nieuwe Gemeentewet

Bekendmaking van 09.05.2014:
- Beslissing van 09.05.2014: Woning Kortrijksesteenweg 158. Besluit burgemeester in toepassing van de Nieuwe Gemeentewet

Bekendmaking van 07.05.2014:
- Beslissing van 07.05.2014: Stedelijk Onderwijs. Selectieprocedure directeur basisonderwijs / kunstonderwijs: algemeen kader werving en selectie
- Beslissing van 07.05.2014: Gemeentepersoneel. Wijziging toepassingsgebied rechtspositieregeling

Bekendmaking van 29.04.2014:
- Beslissing van 29.04.2014: Uniforme algemene politieverordening. Derde wijziging.

Bekendmaking van 31.03.2014:
- Beslissing van 25.03.2014: Algemene voorwaarden tot het organiseren van de ORC Canal Rally op zondag 1 juni 2014 

Bekendmaking van 24.03.2014:
- Beslissing van 25.03.2014: Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) E3 Harelbeke. Goedkeuring.

Bekendmaking van 24.01.2014:

- Beslissing van 20.01.2014: Belasting op woningen, kamers... opgenomen in het leegstandregister

- Beslissing van 20.01.2014: Belasting op afgifte van administratieve documenten 2014-2019

- Beslissing van 20.01.2014: Huisvestingspremies - aangepaste premiereglementen

- Beslissing van 20.01.2014: Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking