Strategisch Meerjarenplan 2020-2025

SDG in Harelbeke

In het strategisch meerjarenplan geeft het bestuur de beleidsintenties weer voor de komende jaren. De beleidsdoelstellingen die er in zijn opgenomen zijn een leidraad om het beleid uit te zetten voor de komende jaren. De stad Harelbeke werd door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten geselecteerd als pilootgemeente om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties door te vertalen naar lokaal beleid*.

* Ja, ik wil meer weten over de SDG’s en het piloottraject van VVSG.

Omgevingsanalyse

Een eerste stap in de voorbereiding van een meerjarenplan is een grondige omgevingsanalyse opmaken: hoe staat de stad er voor? Waar scoren we goed en waar minder? Met welke trends en evoluties moeten we rekening houden bij het uittekenen van toekomstig beleid? Omdat de stad overtuigd is van de meerwaarde van de SDG’s én van de noodzaak om krachten te bundelen op lokaal niveau om deze te realiseren, werden de 17 SDG’s als uitgangspunt voor de omgevingsanalyse gehanteerd.

Harelbeke in cijfers

Inspiratienota met 16 beleidsvoorstellen vanuit de medewerkers stad, OCMW, Zorgbedrijf en politiezone