Strategisch Meerjarenplan 2020-2025

In het strategisch meerjarenplan geeft het bestuur de beleidsintenties weer voor de komende jaren. De beleidsdoelstellingen die er in zijn opgenomen zijn een leidraad om het beleid uit te zetten voor de komende jaren.

SDG in Harelbeke

Goeie – Morgen – Harelbeke

De titel van het strategisch meerjarenplan draagt drie belangrijke elementen in zich.  Het meerjarenplan is een ambitieus verhaal, het brengt een positieve boodschap.  Het meerjarenplan blikt vooruit, met dit verhaal willen we kijken naar een positieve toekomst.  En tenslotte is het ‘ons’ meerjarenplan, een lange termijnplan voor de Harelbekenaren, de inwoners, de ondernemers, de verenigingen en al wie van dichtbij betrokken is bij Harelbeke.  We werken samen aan een ‘goeie’ toekomst voor onze stad.

Het toekomstbeeld van onze stad hebben we gespiegeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties heeft geformuleerd met focus op 2030.  Deze 17 universele doelstellingen zijn een antwoord op mondiale uitdagingen die wij ook in de ogen kijken.  Het zijn tegelijk kansen om op lokale basis een duurzaam antwoord te formuleren op die maatschappelijke uitdagingen. 

Voor Harelbeke formuleren we deze vijf pijlers:

  • “Leave no one behind” is ons vertrekpunt (People)  ​
  • We zoeken steeds naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die de levenskwaliteit van al onze burgers verhogen (Prosperity)  ​
  • We beschermen het klimaat voor toekomstige generaties (Planet)​
  • Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie  (Peace – Publieke instellingen)​
  • We zetten Harelbeke op de kaart als “weireldstad”, samen met onze burgers, bedrijven en onze partnerorganisaties in een mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling (Partnership) ​

Het is voor het eerst dat een organisatie als de Verenigde Naties de rol van lokale besturen zo expliciet erkent in het behalen van mondiale doelstellingen.  Er werd een aparte doelstelling (SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen) geformuleerd die wijst op het belang om ook lokaal actie te ondernemen om de doelstellingen te kunnen realiseren. Anderzijds willen we als lokaal bestuur ook de focus juist houden, en werd vooraf een studie gedaan waar we als lokaal bestuur best op inzetten om effectieve impact te kunnen genereren in de doelstellingen.