Beleidsdoelstelling: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

Er werd een visienota geschreven over de toekomst van het dienstverleningsmodel, met focus op 2030.  Het uitgangspunt blijft nog steeds overeind, dit is de kanaalstrategie (click call face home), waarbij we de burger of ondernemer centraal stellen.  We streven er naar om voor eenvoudige zaken zo veel mogelijk 24/7 te werken zodat er meer tijd vrij komt voor complexere dossiers.  Waar mogelijk wordt dienstverlening geautomatiseerd en/of gedigitaliseerd.  En waar dit (nog) niet haalbaar blijkt, kiezen we voor de meest klantvriendelijke oplossing.  Maatschappelijke trends veranderen het landschap voor de lokale besturen razendsnel.  We streven er naar om hier als organisatie flexibel op in te kunnen spelen.  We pleiten er voor om te investeren in de nieuwe mogelijkheden die zich sowieso zullen aanbieden.  We hoeven niet steeds de eerste te willen zijn, maar we moeten mee vooruit durven zijn op onze tijd.

Actieplan De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

Het basisprincipe is dat we een gastvrije stad zijn. Gastvrijheid houdt in dat we in onze dienstverlening ervoor zorgen dat onze inwoners zich stuk voor stuk welkom voelen en dat ze een antwoord krijgen op hun vragen. Die gastvrijheid komt terug in de manier waarop we onze inwoners informeren, de manier waarop onze processen optimaal efficiënt zijn uitgetekend en onze ontvangstruimtes zijn ingedeeld en vooral ook de manier waarop onze medewerkers met onze bezoekers interageren. We verlenen laagdrempelige dienstverlening, iedereen is welkom: jong, oud, burgers, handelaars,… Klantvriendelijkheid is geen loos begrip wanneer we gastvrij willen zijn. We zorgen voor volledige dienstverlening, waarbij mensen niet van het kastje naar de muur worden

gestuurd. En we zorgen voor breed toegankelijke dienstverlening waarbij de burger zelf keuze heeft

hoe hij de dienstverlening georganiseerd wil zien: zo veel mogelijk van thuis uit, door een bezoek aan het stadhuis tijdens de openingsuren, op afspraak, via een automaat,…

Actieplan Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

Als gastvrije stad houden we onze deuren open voor wie kiest om naar het stadhuis te komen.  Door te investeren in de onderbouw van de organisatie, willen we komen tot een klantgerichte dienstverlening.  De onderlinge samenhang tussen de medewerkers, de technologie en de werkplek zorgt voor een dynamische werkomgeving, die zorgt voor een sterke organisatiestructuur en een sterke organisatiecultuur.

Actieplan We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

De stad ondersteunt de werking van de veiligheidsdiensten op grondgebied Harelbeke.