Ronde van Harelbeke 2016

Dit voorjaar rijden onze schepenen een nieuwe Ronde van Harelbeke. Zes woensdagavonden wordt tijd gemaakt voor een terugblik op de voorbije jaren, een stand van zaken en een vooruitblik op wat nog moet komen. Op zes verschillende locaties in de stad gaan de schepenen het gesprek aan met de inwoners van Harelbeke.

Vertrekpunt is uiteraard de vorige Ronde en de daaruit voortvloeiende acties. Elke opmerking, elk voorstel, elke vraag uit de Ronde van 2013 werd door de verschillende departementen bekeken en zo goed als mogelijk opgevolgd. Elk item kreeg een antwoord. De laatste versie (bijgewerkt tot eind 2015) is terug te vinden op de pagina's van de verschillende etappes.

Naast enkele algemene dossiers, zoals het stadvernieuwingsproject h^aqua met de Leiewerken en de heraanleg van het marktplein, worden per locatie de meest in het oog springende items toegelicht. Na de pauze is er ruimte voor vragen uit het publiek.

Elke inwoner van Harelbeke is uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere etappes van de Ronde 2016. Het schepencollege wil op die manier achterhalen of de inwoners vinden dat er goed is gereden de voorbije jaren of als ze denken dat er net een tandje moet worden bijgezet.

Met het oog op praktische regelingen is het handig dat er wordt ingeschreven voor één of meerdere avonden via deronde@harelbeke.be (inschrijven kan nog tot net voor de infoavond - maar ook wie niet inschrijft, is uiteraard meer dan welkom).