De schat aan informatie waar we als lokaal bestuur over beschikken, gebruiken we om inzicht te krijgen in maatschappelijke uitdagingen of problemen, om het beleid verder vorm te geven of om dienstverlening bij te sturen waar nodig. 

We stellen een open en transparant beleid voorop en geven jullie op deze pagina een overzicht van die veelheid aan cijfers en data.  

Als indeling gebruiken we het beleidskader van de SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Je vindt hier dus cijfers over dienstverlening, maar je kan evengoed meevolgen of we onze doelstellingen uit het meerjarenplan behalen.  Daarnaast kan je via de omgevingsanalyse de cijfers van onze stad vergelijken met kengetallen uit alle andere Vlaamse gemeenten. 

Veel leesplezier! 

People
Prosperity
Planet
Public services

Vragen?