Verkiezingen

Verkiezingen

EU-burgers, breng jouw stem uit

Op 26 mei vindt – naast de verkiezing van het Vlaams en federaal parlement – ook de verkiezing van het Europese parlement plaats. Ben je geen Belg, maar EU-burger en woon je in Harelbeke, dan kan je hier je stem uitbrengen voor deze Europese verkiezingen.

Om als EU-burger te kunnen stemmen in Harelbeke voor de Europese verkiezingen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie (niet-België)
  • minstens 18 jaar op 26 mei 2019
  • inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Harelbeke op 1 maart 2019
  • geen uitsluiting of schorsing van kiesrecht
  • inschrijving op de kiezerslijst van Harelbeke

Let op: inschrijving op de kiezerslijst moet je aanvragen.

Dien tegen 28 februari 2019 het aanvraagformulier C/1 in bij departement Burgerzaken.

Dit formulier vind je hier of bij het departement Burgerzaken in het stadhuis van Harelbeke.

Nadien krijg je bericht van de aanvaarding of de weigering van je aanvraag.

Deed je vroeger al aanvraag (bijvoorbeeld bij de vorige Europese verkiezingen in 2014) en voldoe je nog altijd aan de voorwaarden, dan hoef je de aanvraag niet opnieuw te doen.

Eens ingeschreven op de kiezerslijst geldt stemplicht.

Als niet-Belg, wel EU-burger, kan je niet deelnemen aan de verkiezingen van het federale of het Vlaamse parlement die eveneens doorgaan op 26 mei 2019.

Meer info: www.verkiezingen.fgov.be of bij het departement Burgerzaken: burgerzaken@harelbeke.be of 056 733 340.

Nog vragen?