Verkiezingen

Verkiezingen

Verkiezingen op 26 mei 2019

Op 26 mei verkiezen we de leden van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, de leden van het Vlaams Parlement en de leden van het Europees Parlement.

In België geldt de stemplicht. Om te kunnen stemmen moet je als Belg aan volgende voorwaarden voldoen op 26 mei 2019: 

  • De Belgische nationaliteit bezitten
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
  • Niet ontzet zijn uit het stemrecht
  • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters per 1 maart 2019

Belgen die in het buitenland verblijven stemmen enkel voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor het Europees Parlement. 

De Belgen die in een EU lidstaat verblijven kunnen er ook voor kiezen om voor een lijst in hun land van verblijf te stemmen in plaats van voor een Belgische lijst. 

EU onderdanen die in Harelbeke wonen, konden zich tot en met 28 februari 2019 registeren op de dienst burgerzaken om te stemmen voor het Europees Parlement. Zij kunnen niet stemmen voor het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Meer info: www.verkiezingen.fgov.be of bij het departement Burgerzaken: burgerzaken@harelbeke.be of 056 733 340.

Nog vragen?