Inschrijving als niet-Belg - verkiezingen 13 oktober 2024

Op zondag 13 oktober 2024 worden in België de gemeente- en provincieraadsverkiezingen georganiseerd.  
Als niet-Belgische inwoner kan je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor de provincieraadsverkiezingen. Om als niet-Belg te kunnen gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moet je je registreren en dit ten laatste op 31 juli 2024 (dus voor 1 augustus).
 

Hoe, waar en wanneer registreren? 

Waar? Je registreert je als kiezer bij de stad of gemeente waar je woont.
Wanneer? Ten laatste op 31 juli 2024.
Hoe? Je kan je registreren als kiezer bij de gemeente op volgende manieren:

 1. Digitaal via de inschrijvingswebsite
   
 2. of via een van onderstaande formulieren op papier 
     Formulier voor Europeanen   
     Formulier voor niet-Europeanen


Je mag deze ingevulde formulieren afgeven aan het onthaal van het stadhuis samen met een kopie van je identiteitsbewijs. Je mag deze documenten ook in de brievenbus deponeren of mailen naar verkiezingen@harelbeke.be 
Na de registratie gaat het stadsbestuur na of je als niet-Belgische inwoner voldoet aan de specifieke kiesvoorwaarden.

Was je geregistreerd voor de vorige lokale verkiezingen in 2018? Dan blijft deze registratie ook nu geldig en ben je stemgerechtigd. Enkel bij wanneer je je uitschrijft, word je van de kieslijst geschrapt. 
 

Wat zijn de kiesvoorwaarden?


Zowel Europeanen als niet-Europeanen die in België wonen, hebben het recht om te stemmen voor een nieuw lokaal beleid, mits zij zich inschrijven op de kiezerslijst van hun gemeente vóór 1 augustus 2024. De basisvoorwaarden zijn voor beiden gelijk: 

 • Minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024, en niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht. 
   

Voor niet-Europeanen gelden daarnaast twee extra voorwaarden

 • Zij moeten vijf jaar ononderbroken wettig verblijf in België hebben
 • En een verklaring afleggen waarin zij beloven de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens na te leven.