Volmacht geven

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je op 13 oktober niet kan gaan stemmen: om medische redenen, je moet werken, studeren of je verblijft tijdelijk in het buitenland. 

In sommige gevallen kan je toch stemmen door iemand anders in jouw plaats te laten stemmen. In dat geval geef je een volmacht aan iemand. Jij bent dan volmachtgever. De kiezer die gaat stemmen in jouw plaats is volmachtkrijger

 • Je hebt daarvoor een volmachtformulier en attest nodig. 
  De persoon die in jouw naam stemt, moet die documenten op de verkiezingsdag bij zich hebben.
 • De volmachtkrijger hoeft geen familielid te zijn, je kan ook volmacht aan bijv. een kennis of buur geven. 
 • De volmachtkrijger mag slechts 1 volmacht aanvaarden. 
 • De volmachtkrijger moet stemrecht hebben voor minstens dezelfde verkiezingen als die waarvoor de volmachtgever stemrecht heeft.
 • Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. 
  Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven
 • De volmacht met een verklaring op erewoord is afgeschaft. Dit werd bij eerdere verkiezingen gebruikt wanneer een kiezer geen bewijsstukken kon voorleggen dat die in het buitenland zat. Je hebt bewijsstukken nodig.

Let op: de wetgeving over volmachten is anders dan bij de verkiezingen in juni. 

Hoe geef je een volmacht? 

1 | Vul het volmachtformulier in

Vul onderstaand volmachtformulier in en onderteken het beiden (jij en de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).

   Volmacht lokale verkiezingen 13 oktober 2024

Er zijn twee opties om dit document in te vullen: 

Op papier met balpen: print het document af of kom een exemplaar ophalen aan de onthaalbalie van het stadhuis. Plaats twee handtekeningen op het blad en neem dit mee naar het stembureau. 

Digitaal en ook met digitale handtekening: 

 • Open het worddocument en vul alle velden digitaal in
 • Bewaar het als pdf en onderteken het met je digitale handtekening
 • Stuur het document naar de volmachtgever die het op zijn/haar beurt digitaal ondertekent. 
 • Print dit ondertekende document af en neem het mee naar het stembureau (Een afgedrukte digitale handtekening heeft een gelijke juridische waarde als een handtekening met balpen)
 • Bewaar het digitale ondertekende document
   

2 | Voeg een bewijs toe

Zorg voor een bewijs dat je zelf niet naar het stembureau kan. Dit zijn redenen en het bewijs dat je toevoegt:

Ziekte of handicap Medisch bewijs van een arts
Beroep of verblijf in het buitenland door je beroep (ook voor gezinsleden) Bewijs van je werkgever
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...) Bewijs van de directie van de instelling
Geloofsovertuiging Bewijs van religieuze overheid
Studie Bewijs van de directie van de school
Tijdelijk verblijf in het buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...)

Vul onderstaand attest in
    Attest verblijf in buitenland

Maak een afspraak bij dienst Burgerzaken om het te registreren
 

Zelfstandige activiteit (schipper, marktkramer of kermisreiziger, ook voor gezinsleden)

Vul onderstaand attest in
  Attest zelfstandige activiteit

Maak een afspraak bij dienst Burgerzaken om het te registreren

 

3 |  In het stembureau 

Kreeg je een volmacht om voor iemand anders te stemmen? 

 • Neem volgende zaken mee:
  • je eigen identiteitskaart
  • 2 uitnodigingsbrieven: je eigen uitnodigingsbrief én de uitnodigingsbrief van de volmachtgever
   (Kreeg je een volmacht, dan heb je een papieren uitnodigingsbrief nodig - een digitale versie geldt niet omdat je brief wordt afgestempeld on het stemlokaal) 
  • het volmachtformulier en een attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf naar het stemlokaal kan gaan 
 • Je stemt eerst voor jezelf - en daarna bij volmacht. 
 • Je moet gaan stemmen in het stemlokaal dat op de uitnodiging van de volmachtgever staat - die locatie kan verschillen van jouw eigen stemlokaal.