Jaarverslag

Het jaarverslag is in de eerste plaats bestemd voor de beleidsverantwoordelijken zelf en is een hulpmiddel om inzicht te verwerven in het slagen of falen van de werking van de stad in het verleden en om hieruit de nodige conclusies te trekken voor het toekomstig beheer.
In de tweede plaats is het jaarverslag een informatiebron voor de bevolking en geïnteresseerde derden. De openbaarheid van bestuur is er in elk geval mee gebaat.

Het verslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken van de stad Harelbeke wordt door het Departement Communicatie opgemaakt.

Jaarverslag 2019 - onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad/OCMW-raad van 15.06.2020

Reeds verschenen

2018 Jaarverslag 2018
2017 Jaarverslag 2017

2016

Jaarverslag 2016