Jaarverslag

Het jaarverslag is in de eerste plaats bestemd voor de beleidsverantwoordelijken zelf en is een hulpmiddel om inzicht te verwerven in het slagen of falen van de werking van de stad in het verleden en om hieruit de nodige conclusies te trekken voor het toekomstig beheer.
In de tweede plaats is het jaarverslag een informatiebron voor de bevolking en geïnteresseerde derden. De openbaarheid van bestuur is er in elk geval mee gebaat.

Jaarrapport 2023

In dit jaaroverzicht 2023 komt het beleid van de stad aan bod dat niet in de prioritaire doelstellingen van het strategisch meerjarenplan wordt uitgelicht. Toch maakt het evengoed een wezenlijk onderdeel uit van de werking van het lokaal bestuur. Deze informatie is dus aanvullend op de jaarrekening 2023, waarbij de uitvoering van het prioritair beleid van 2023 in de kijker staat, en daarnaast ook op het cijfermateriaal van 2023 dat raadpleegbaar is op https://www.harelbeke.be/harelbeke-cijfers.

Bekijk het cijfermateriaal