SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Huis van welzijn

Sociale kruidenier

Ook in 2021 werd de sociale kruidenier verdergezet op afspraak, omwille van de geldende coronamaatregelen. Er blijft bedeling voorzien op 2 namiddagen. Er is voorlopig geen mogelijkheid tot het creëren van ontmoeting tijdens de openingsmomenten van de sociale kruidenier, cliënten worden toegeleid naar 'info en ontmoeting' in GS9 op maandagnamiddag.

De verlenging van de dringende maatregelen inzake voedselhulp van de POD zorgde voor een opportuniteit in het verruimen van het aanbod bij de sociale kruidenier. Met de extra middelen werd voeding aangekocht door het Huis van Welzijn, vzw De Oever kocht op hun beurt hygiëneproducten aan zodat ook mensen in een financieel kwetsbare situatie voldoende toegang tot deze producten krijgen. Ook FEAD neemt vanaf november 2021 een deel hygiëneproducten dat kan besteld worden op in hun gamma.

Regionale voedselstrategie

De samenwerking met FoodAct13 werd in 2021 verder gecontinueerd. Eind 2021 werd een charter opgemaakt en ondertekend dat afspraken vastlegt tussen FoodAct13, de voedselverdeelorganisatie en het lokaal bestuur.

Fair Trade gemeente

In maart 2021 werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de Harelbeekse Oxfam Wereldwinkel en was FairTrade vertegenwoordigd op evenementen als kermisweekend, de markt tijdens Speelploatse en Week van de FairTrade en het toonmoment van de Weireldraad. Het SDG-beleid was zichtbaar door onder meer de publicatie rond duurzame mobiliteit en de vele fora waarop het Harelbeekse SDG-verhaal werd gebracht.