SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Sociale kruidenier

Door de coronacrisis werd de werking van de sociale kruidenier hervormd en werden mensen op afspraak uitgenodigd naar de sociale kruidenier.  De bedeling vond bijgevolg plaats op 2 namiddagen in plaats van 1, zo bleef het mogelijk om de bedeling voor alle klanten van de sociale kruidenier te waarborgen en continueren.
Met de extra maatregelen inzake voedselhulp van de POD, werd aan klanten van de sociale kruidenier een deel van hun voedingsaankopen terugbetaald, via het indienen van een aankoopticket bij hun maatschappelijk werker.
Via een goedgekeurde subsidie KBS werden extra middelen verworven.  Hiermee werden spelpakketten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen aangekocht en bedeeld, en werden eveneens aankoopbonnen (Oarelbeke Weireldkoarten) gekocht en bedeeld.  Via CERA kon IT-materiaal aangekocht worden (laptop, scherm), in functie van 'info & ontmoeting'.  Dit werd (opnieuw) coronaproof georganiseerd vanaf juni '20.

Regionale voedselstrategie

Er werd in 2020 een ruimere samenwerking gerealiseerd met Foodact 13, die 2x per week een levering van verse producten brengt bij de sociale kruidenier.  Het aanbod aan verse groenten en fruit is verruimd.
De lokale besturen van W13 hebben een akkoord tot financiering van Foodact 13.

Fair Trade gemeente

Dit COVID-jaar liet geen publieke evenmenten toe om FairTrade onder de aandacht re brengen. We gingen met de Oxfam Wereldwinkel aan de slag om FairTrade terug een duidelijk en herkenbaar gezicht te geven in Harelbeke. Stad Harelbeke was SDG-Voice 2020 en liet dat, ondanks Covid-19, niet onopgemerkt voorbijgaan. Door middel van onder andere streetart, Facebookcampagnes en presentaties voor andere overheden, droeg stad Harelbeke haar SDG-beleid uit.