SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

Huis van welzijn

Sociale cohesie

De synergie tussen de verschillende diensten van het Huis van Welzijn, Huis van het Kind, de buurtwerking GS9 en onderwijs werd nog versterkt, evenals met andere externe diensten zoals bib, jeugd,... De extra covidmiddelen van de Vlaamse overheid en de federale overheid hebben dit beleid mee ondersteund.

Lokaal mondiaal beleid

De Weireldraad kende zijn eerste werkjaar in de structuur van werkgroepen en denktanks. De hernieuwde jurywerking om subsidiedossiers te bespreken, bleek een vruchtbare aanpak.

De Weireldraad is een diasporavereniging rijker en het uitwisselingsproject 'Sterke vrouwen hier én daar' nam zijn start. Met middelen van de provincie West-Vlaanderen wordt er in een berberdorp in Marokko een school voor volwassenen gebouwd en in samenwerking van diaspora- en vrouwenverenigingen van hier, wordt er een uitwisseling uitgebouwd met de organisaties en vrouwen daar.

Binnen de stedenband met Eenhana werd naar best vermogen verder gewerkt aan de lopende projecten, met name rond ICT en de waterzuivering. De CEO's maakten digitaal kennis met elkaar en er wordt uitgekeken naar werkbezoeken in 2022.

STOEL 4, de intergemeentelijke proeftuin in het kader van de vierde pijler van inburgering heeft zijn eerste werkjaar acher de rug. Heel wat inburgeraars konden er proeven van vrijwilligerswerk en taalstages met het oog op hun sociale integratie.

Communicatie

Participatie

In mei 2021 werd met wat vertraging het participatiekader goedgekeurd in de gemeenteraad. De vertraging had alles te maken met het feit dat we onze eigen 'participatiestandaard' (die we in huis ontwikkelden voor alle Vlaamse steden) wilden bijsturen vanuit de praktijk als dat nodig bleek. Dat was echter niet nodig.

Ondertussen ging de werkgroep geveltuinen opnieuw van start. De nieuwe oproep voor geveltuinen zorgde voor twaalf nieuwe plekken in de stad waar geveltuinen werden aangelegd,

De werkgroep 'Veilige schoolomgevingen' startte de subwerkgroepen 'kiss & ride', 'wandelpool' en 'sensibiliseringsacties' op.

De nieuwe editie van Hallo Harelbeke vond plaats op 24, 25 en 26 augustus 2021 en spitste zich toe op de verschillende deelkernen (Stasegem, Hulste en Bavikhove). In elke kern werken we aan een specifieke, kenmerkende plek: de pastorietuin in Hulste, het plein in Bavikhove en de open plek in het Kanaalbos in Stasegem.

Ondertussen zijn een aantal zaken gerealiseerd of staan ze op de rails. Stasegem: bijenhotel en boomzitbank aangekocht + aanvraag om elektriciteitscabine te verzetten goedgekeurd. Hulste: onderhoudswerken en verwijderen van omheining worden ingepland in 2022 + eind december 2021 werd de pastorietuin tijdelijk publiek opengesteld, bezoekers kregen er meer info adhv infoborden. Bavikhove: we denken na over het mobipunt op het plein in Bavikhove ism Leiedal + de groenvakken worden begin 2022 aangepakt door de groendienst + de mogelijkheden zijn bekeken om de standbeelden van de Vlassers te verplaatsen en meer in beeld te brengen.

In 2021 werden uiteraard ook infovergaderingen (volgens de beproefde methodiek) gehouden over verschillende werken in de stad.

Toerisme

Het wandel- en fietstoerisme kende hoge pieken met dank aan corona. Ook in Harelbeke zetten we in op fietsen en wandelen. In de zomer organiseerden we een aantal zomerse wandelingen voor individuele wandelaars. De bestaande Roland Garros wandelroute in Hulste werd vast bewegwijzerd. Ondertussen konden al heel wat wandelaars genieten van de route. We werkten een nieuwe lay-out uit voor de bestaande en nieuwe fiets- en wandelroutes en stelden al de eerste routes voor in de nieuwe lay-out. In samenwerking met het departement grondgebiedszaken werd opnieuw een ‘Dag van de Trage Weg’-fietstocht georganiseerd.

Citymarketing en evenementen

Omwille van de coronarealiteit kwam citymarketing niet echt van de grond, maar een aantal activiteiten kregen grote weerklank: Cinémarkt, stdsfstvl HBK en onthaal van de Sint.