SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

Huis van welzijn

Lokaal mondiaal beleid

De Weireldraad organiseerde samen met de mondiale raden van Kuurne en Kortrijk een escaperoom en mondiaal café met als thema 'Duurzaam ICT'.

Het toonmoment van de Weireldraad werd in 2022 gepland tijdens het concert van Eendracht & Vrijheid met als thema 'Afrika'. De avond was tevens de afsluitende avond voor het werkbezoek van de delegatie uit Eenhana en was door die combinatie aan factoren, een groot succes. Voor het eerst sinds 2019 (en na COVID), bracht het nieuwe bestuur van Eenhana en bezoek aan Harelbeke. Een bezoek dat heeft uitgemond in een voorstel voor de opmaak van een nieuwe Memorandum van Samenwerking en actieplan voor 2023 - 2024. Het uitwisselingsproject 'Sterke vrouwen hier én daar' nam zijn start en kende de eerste vergaderingen van de werkgroep om de acties voor 2023 te bepalen. Met middelen van de provincie West-Vlaanderen wordt er in een berberdorp in Marokko een school voor volwassen scholen gebouwd. In samenwerking met diaspora- en vrouwenverenigingen van hier, wordt er een uitwisseling uitgebouwd met de organisaties en vrouwen daar.

STOEL 4, de intergemeentelijke proeftuin in het kader van de vierde pijler van inburgering werd verlengd tot einde 2023. Heel wat inburgeraars konden er ook in 2022 proeven van vrijwilligerswerk en taalstages met het oog op hun sociale integratie. De good practices uit deze proeftuin worden meegenomen in een regionaal verhaal onder begeleiding van W13.

Communicatie

Participatie

De sensibiliseringsacties onder Veilige Schoolomgevingen gaan verder, de gepersonaliseerde verkeersborden werden opgemaakt. Kinderen maakten een tekening, de stad digitaliseerde de tekeningen en printte ze op verkeersborden. Iedere school kreeg twee borden om op te hangen in hun schoolomgeving. Verder krijgt iedere school ook een pakket met Facebookbanner, flyers, affiches en een nadar voor aan de school om aan te tonen dat er infrastructurele ingrepen gebeuren aan de school. In hblad april zit een middenkatern met alle ingrepen op kaart aangeduid.

De werkgroep rond wandelpools gaat verder en zorgt voor maar liefst 7 scholen die een wandelpool hebben of testen.

Met de editie Hallo Harelbeke van 2021 gaan we verder in het voorjaar. Eerstvolgende uitkomst is waarschijnlijk het mobipunt op het dorpsplein in Bavikhove.

Het #OW-verhaal focust zich meer op het groter geheel en versterkte samenwerking met dienst economie. Het reglement voor de projectsubsidies citymarketing wordt verlengd in de gemeenteraad. De eerst stappen worden gezet richting de website beleef Harelbeke. Deze zou in de loop van volgend jaar online moeten kunnen.

Beleving op het Marktplein krijgt vorm door een fundamentele aanpassing in de budgetten. We zetten in op 4 grote evenementen op het Marktplein en beslissen om geld voor gadgets en andere kleine acties te investeren in deze vier grote momenten.

Toerisme

Het wandel – en fietstoerisme kende hoge pieken met dank aan corona en viel ook in 2022 niet stil. Vanuit toerisme Harelbeke zetten we blijvend in op fietsen en wandelen.  In de zomer organiseerden we een aantal zomerse wandelingen voor individuele wandelaars. We werkten een nieuwe lay-out uit voor de bestaande en nieuwe fiets – en wandelroutes en stelden al de eerste routes voor in de nieuwe lay-out.  In samenwerking met het departement grondgebiedszaken werd opnieuw een ‘Dag van de Trage Weg’-fietstocht georganiseerd.

De toegang tot het camperterrein op sportterrein De Mol werd geautomatiseerd waardoor er niet meer gewerkt wordt met cash geld, maar enkel online betalingen geaccepteerd worden. In de maanden mei en juni plaatsten we telkens één gekleurde SDG-stoel op verschillende plaatsen. Inwoners die als eerste plaatsnamen op de stoel en het juiste object bij zich hadden kregen een #OW-kaart. De campagne kondigde tevens de komst van meerdere stoelen aan op verschillende plaatsen in de stad (marktplein, stadspark, dorpsplein Bavikhove en de Rijstpekker in Hulste). Ondanks meerder oproepen vonden we in 2022 geen uitbater voor een pop-up bar aan de Leie.

Citymarketing en evenementen

Het #OW-verhaal focust zich meer op het groter geheel en versterkte samenwerking met dienst economie. Het reglement voor de projectsubsidies citymarketing wordt verlengd in de gemeenteraad. De eerst stappen worden gezet richting de website beleef Harelbeke. Deze zou in de loop van volgend jaar online moeten kunnen.

Beleving op het Marktplein krijgt vorm door een fundamentele aanpassing in de budgetten. We zetten in op 4 grote evenementen op het Marktplein en beslissen om geld voor gadgets en andere kleine acties te investeren in deze vier grote momenten.