SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

Huis van welzijn

Sociale cohesie

Het Huis van Welzijn heeft via hun verschillende werkingen bijgedragen tot een warm en zorgzaam Harelbeke, weliswaar anders dan gepland gezien corona. De buurtwerking in samenwerking met samenlevingsopbouw en de maatschappelijk werkers van de sociale dienst hebben de band met hun cliënten, de doelgroep, blijven behouden via stoepgesprekken en digitale communicatie. Ook de contacten en afspraken in het Huis van Welzijn werden behouden. De ontmoetingsmomenten Huis van het Kind en GS9 zijn onder een aangepaste vorm blijven doorgaan. Er werden nieuwe projecten opgestart zoals STOEL4 (inburgering door vrijwilligerswerk en taalstages), het project taalstimulerende activiteiten voor kinderen, een alternatief sinterklaasaanbod. Er werd ingezet om maximaal contact te blijven houden met de doelgroep anderstaligen en hen te informeren in klare taal.

Lokaal mondiaal beleid

De Noord-Zuid Raad herschreef zijn statuten en werd een We{i}reldraad waarbinnen ook samenleven in diversiteit werd gehuisvest. Een denktank werd opgericht om het subsidierelement gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking met kritische blik te herschrijven. Het lokaal mondiale beleid van stad Harelbeke gaat niet voorbij aan de talenten van de diaspora en bewerkstelligde actieve deelname in de de aviesraad en in de ontwikkeling van een uitwisselingsprojecten dat inzet op Women Empowerment.

Binnen de stedenband met Eenhana werd digitaal contact gehouden om de lopende projecten naar best vermogen verder te zetten en informatie rond de aanpak van corona te delen.

Stad Harelbeke diende een intergemeentelijk project voor een proeftuin rond de vierde pijler van inburgering in waarbij inburgeraars een taalstage lopen of vrijwillligerswerk verrichten. De middelen voor het project met de naam STOEL4 werden verworven en de uitrol ervan start in 2021.

Communicatie

Participatie

Sedert oktober 2018 zit participatie als volwaardig onderdeel in het takenpakket van een medewerker van het departement. In 2019 kwam de driejaarlijkse Ronde van Harelbeke en het nieuwe participatieproject ‘Hallo Harelbeke’ aan bod. In 2020 werkten we hierop verder.

Het Hallo Harelbeke participatietraject verloopt via drie verschillende werkgroepen met vrijwilligers verder.

  • De eerste werkgroep ‘groepsaankoop bakfietsen’ werd getrokken door één vrijwilliger en is succesvol afgerond.
  • Een tweede werkgroep zorgt voor groen in de stad aan de hand van geveltuinen. In 2020 werden 17 geveltuinen aangelegd, met uitzondering van de klimhulpen (onmogelijk door de toenmalige coronamaatregelen). 11 aanvragen werden niet gehonoreerd omdat de gevels op privaat terrein liggen of er te weinig plaats is op het voetpad. Daarnaast kwam er eind 2020 ook een tweede oproep vanuit de stad voor de aanleg van geveltuinen. We mogen intussen 14 nieuwe aanvragen noteren.
  • Een derde werkgroep handelt over veilige schoolomgevingen. In oktober vond een eerste bijeenkomst plaats met geïnteresseerde inwoners en leden van de oudercomités. Intussen startten we individuele gesprekken met de scholen op en gaven we feedback naar de grote groep.

In 2020 startte ook het participatieproject ‘site De Mol’ op in samenwerking met de dienst Grondgebiedszaken. In september 2020 vond een moment plaats op de site, waar geïnteresseerden een uitleg kregen over het project en een wandeling ter plekke konden maken met nadien de mogelijkheid om de digitale enquête in te vullen.

Bij het participatieproject rond site De Mol plaatsten we de enquête online op het platform Citizenlab. Dit participatieplatform proberen we bij zo goed als elk participatieproject te integreren.

Toerisme 

Na de rebranding van 2019 zette toerisme Leiestreek in 2020 in op de ondersteuning van toeristische hotspots in de regio tijdens de coronacrisis. Ook voor de regio waren de uitdagingen enorm, maar was de zomer wel positief door dat veel mensen in de zomer in eigen land de streek gingen verkennen. Vooral het aantal wandelaars en fietsers in de regio ging de hoogte in.   

Omwille van de coronacrisis was er erg weinig mogelijk op vlak van toerisme in 2020. De meeste daguitstappen moesten geannuleerd worden en bezoeken aan bedrijven en erfgoed waren niet langer mogelijk.  

In samenwerking met de dienst Erfgoed van de stad was er tijdens de zomer wel elke maand een zomerse wandeling. Naast de zomerse wandelingen werden er vijf beiaardconcerten gehouden. Deze concerten met nationale en internationale muzikanten vonden plaats in juni en juli, maar zonder publiek.  

De ‘Dag van de Trage Weg’ kon omwille van de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Natuurlijk werden die dag onze prachtige trage wegen wel in de kijker gezet op de website en op sociale media.    

Citymarketing 

In 2020 zouden we volgens plan starten met de uitrol van ons eerste thema ‘Oarelbeke Weireldstad’ rond duurzaamheid en de SDGs. De start was hiervoor voorzien in maart, maar door de coronacrisis en de bijkomende maatregelen leek het ons niet langer mogelijk dit thema volgens onze originele plannen uit te rollen.  

We schakelden snel om tegen de zomer een nieuw thema uit te werken ‘Tis ier goed’ dat focuste op een zomer in eigen stad. Mede dankzij de gewaardeerde steun vanuit de provincie en hun actie ‘Ik zomer West-Vlaams’ kregen we de mogelijkheid heel wat leuke, kleinschalige initiatieven op poten te zetten zoals de openluchtfilms, Santé ip de Congé, de Weireldse Woensdagen (uitdagingenspel waarbij deelnemers prijzen van lokale handelaars konden winnen). We werkten hiervoor ook samen met provinciaal natuur- en recreatiedomein De Gavers. Aan de verlaagde Leieboorden kwam een citypop-up ‘VILARO’. 

Ook bij de uitwerking van ons tweede thema in 2020 werden we genoodzaakt de plannen bij te sturen wegens de aanhoudende maatregelen. Het werd ‘Oarelbeke in vier en vlam’ met focus op onze zorgzame samenleving. We deden onder meer mee aan een aantal acties in het kader van de Warmste Week.  

Ondertussen werken we wel verder aan de uitbouw van ‘Oarelbeke Weireldstad’ met de lancering van een aantal wedstrijden (veel in samenwerking met de dienst economie van de stad) en het ontwikkelen van nieuwe producten (strandstoeltjes, mondmaskers…).  

Evenementen 

Het departement Communicatie stond ook in het begin van 2020 nog in voor de organisatie van een aantal evenementen waaronder het onthaal van de nieuwe inwoners en het Wereldkampioenschap Manillen. Op 11 januari vierden we met veel toeters en bellen het einde van de Leiwerken tijdens ‘Leieleute’, met een lichtspektakel langs de kunstwerken van de werken. We combineerden dit feest met het traditionele nieuwjaarsfeest voor het personeel en een feestelijke receptie voor genodigden.  
Door de coronacrisis was het lange tijd daarna niet meer mogelijk om evenementen te organiseren. Met de zomer in het vooruitzicht focusten we op een aantal kleinere initiatieven zoals de organisatie van enkele openluchtfilms en het nieuwe ‘Santé ip de Congé’ waarbij we in vijf winnende straten langsgingen met een verassingskaravaan om te klinken op de start van de grote vakantie.   
Later in de zomer mochten we ‘Kinepolis on Tour’ in onze stad ontvangen en in plaats van het traditionele kermisweekend kwam er Harelbeke Feest Intiem met heel wat kleine concerten op verschillende locaties, voor telkens maximum 200 bezoekers.  
Het departement communicatie staat in voor de ondersteuning van de verschillende wijk– en feestcomités maar dit jaar hadden ook veel individuele organisatoren extra ondersteuning nodig. Door de coronamaatregelen was iets organiseren geen evidentie en we willen dan ook alle organisatoren uitdrukkelijk bedanken voor de geleverde inspanningen tijdens het jaar.