SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

 

Huis van welzijn

Lokaal mondiaal beleid

In 2023 nam de Weireldraad voor het eerst deel aan het MOOOV-filmfestival en werd er samen met de mondiale raden van Kortrijk en Kuurne opnieuw een Mondiaal Café ingericht met spreker Prof. Wim Van Lancker. Op vlak van internationale solidariteit werd het Nieuwe Memorandum van Samenwerking en Partnerschap met Eenhana goedgekeurd en werd er een eerste bezoek aan het project 'Sterke vrouwen, hier én daar!' in de steigers gezet.

In het domein integratie en samenleven in diversiteit werden er vanuit Plan Samenleven middelen verworven om in te zetten op oefenkansen Nederlands. In de vorm van 10 Praatwijzers per maand, kunnen anderstaligen op verschillende momenten locaties Nederlands oefenen met een vrijwilliger. Ze zijn er ook welkom met kleine administratieve vragen.

Communicatie

Participatie

De editie van Hallo Harelbeke 2021 liep verder in 2023 met het installeren (en vroeger dan voorzien ook het verwijderen) van een mobipunt op het dorpsplein in Bavikhove. In Hulste kregen de organisatoren van evenementen en activiteiten in en rond de pastorietuin financiële steun voor hun zomerevenement Pastor Rockt. In Stasegem werd een historische wandeling opgezet rond belangrijke punten in de parochie, in samenwerking met de buurtbewoners.

Toerisme

Fietsen en wandelen blijft nog steeds erg populair. Tijdens de 'Week van de fiets' werd de vernieuwde Peter Benoit Fietsroute voorgesteld. De route kreeg een aantal aanpassingen en werd opnieuw bewegwijzerd. Ook de Dag van de Trage Weg (in samenwerking met GGZ) kende opnieuw een stijging in het aantal deelnemers. In samenwerking met Toerisme Leiestreek en Stadslandschap Leie en Schelde werkten we een blob-zoektocht uit in het Kanaalbos in Stasegem. De folders van deze kinderzoektocht worden over de hele streek verspreid.  

Dit jaar zetten we ook in op ons gidsenbeleid. We lanceerden een oproep voor nieuwe gidsen en via de Gidsenkring Kortrijk mochten we een zestal nieuwe gidsen verwelkomen in ons team. We stelden een syllabus samen voor de bestaande gidsbeurten en organiseerden een aantal ontmoetingsmomenten om zowel nieuwe als gekende gidsen te ontmoeten en van elkaar bij te leren. 

Tijdens het Stadsfestival stonden de stadsgidsen paraat in de Sint-Salvatorkerk om de voorbijgangers wat uitleg te geven naar aanleiding van 200 jaar Sint-Salvatorkerk en we mochten opnieuw heel wat groepen ontvangen die hier een daguitstap organiseerde. We begeleiden hen in hun keuze, reserveren activiteiten bij externe partners en maken afspraken met gidsen en lokale ondernemers om onze bezoekers in de watten te leggen. In het najaar namen we deel aan een nieuwe editie van de 'inspiratiebeurs voor groepen' van Westtoer.

Citymarketing en evenementen

Wat citymarketing betreft was 2023 het eerste jaar waarop we focusten op vier grotere evenementen op het Marktplein in Harelbeke. We kozen voor het nieuwe Springfest, een groot opgezet marktfestival (MAF), het traditionele stadsfestival in september en de Intrede van Sinterklaas in het najaar. We werkten samen met de dienst economie aan heel wat acties om het #OW-verhaal nog dichter tot bij onze inwoners te brengen. Ter ondersteuning van onze evenementenorganisatoren stelden we een reglement op voor financiële steun aan nieuwe of vernieuwende evenementen in onze stad. We kregen al een aantal aanvragen binnen en kregen hiermee een beter contact met potentiële organisatoren.