SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Huis van welzijn

In 2020 werd de werking van het Huis van Kind verdergezet, weliswaar aangepast aan de coronamaatregelen en een aantal activiteiten konden niet doorgaan.
Het traject voor een nieuwe locatie voor het fysiek Huis van het Kind startte in 2020, met het oog dit in 2021 te kunnen afronden.

Vrije tijd

Sport

Dat 2020 geen gewoon jaar is geweest hoeft geen verdere uitleg.

Niettemin bood het jaar zich aan als een heel uitdagend jaar voor Sport Harelbeke. Een aantal opfrissingen aan onze infrastructuur, heel wat investeringen, en vooral, het verder uitrollen van onze aanpak ‘sport 2.0’ waren de hoofdingrediënten op de menukaart voor 2020.

Vanaf het begin van het jaar kwam de focus echter te liggen op het reorganiseren van de dienst, het aanbieden van sport conform de steeds wijzigende coronamaatregelen en het zoeken naar alternatieven om zoveel mogelijk inwoners alsnog aan het sporten te krijgen.

Samen met een team gemotiveerde collega’s werd alles in het werk gesteld om op een creatieve maar veilige manier zoveel mogelijk sporten te laten doorgaan. In tegenstelling tot veel andere sportdiensten uit de ruime regio werden activiteiten niet zomaar geannuleerd, maar werd waar mogelijk naar een alternatief gezocht. Online lessen werden georganiseerd. Binnensporten kregen een plaatsje op tijdelijke pop-upsportterreintjes zodat trainingen toch konden doorgaan en ook lessenreeksen gingen buiten door. Dit alles zolang de maatregelen dit toelieten. Daarnaast werd continu overleg gepleegd met sportclubs en werd een oplossing gezocht voor hun vragen rond de aanpak van veilig sporten en de correcte uitvoering van de van kracht zijnde COVID-maatregelen. Via social media kregen inwoners uit Harelbeke sportieve uitdagingen.  Deze manier van werken werd zowat de constante gedurende het ganse jaar 2020.

De geplande investeringen die voorzien werden in het begin van het jaar werden bijna allemaal (tijdelijk) uitgesteld. Vanuit Sport Harelbeke bleven we er echter voor ijveren dat alles wat voorzien was op de een of andere manier ook zou kunnen worden gerealiseerd in 2020, zij het dan later op het jaar. Zo konden we uiteindelijk in het najaar toch nog heel wat van onze geplande investeringen (95%) verwezenlijken. Nadat we een nieuw logo hadden ontworpen, kreeg de sporthal een nieuwe kleur en verscheen het logo in het groot op de voorgevel. Onze verlichte inkomzuil in combinatie met het aangepakt ‘wild’ groen maakt de inrijpoort naar onze sporthal een stuk aangenamer en ook de inkomhal van de sporthal zelf kreeg een volledige facelift. De buitenomgeving aan de inkomhal werd eveneens aangepakt, net zoals de douches in de sporthal zelf. Er kwam een apart mindervalidentoilet, een must inzake toegankelijkheid. Een volwaardige sprintpiste met een coating die voldoet aan de IAAF-normen werd aangelegd, net zoals een aanloopstrook voor verspringen. Heel wat sportmateriaal werd aangekocht: nieuwe dug-outs voor Harelbeke, Hulste en Stasegem, nieuwe ballenvangers voor Stasegem, nieuwe doelen voor Harelbeke en Stasegem, nieuwe tennisnetten voor Hulste, kleinere sportmaterialen…

Op personeelsvlak zorgden de vele wijzigingen inzake corona in combinatie met de normale werking ervoor dat een aantal medewerkers nog meer hooi op de vork dienden te nemen en vroeg dit vooral veel flexibiliteit van hen. Doordat een deel van de reguliere werking wegviel kwam er voor een aantal collega’s toch wat ruimte vrij. Onze zaaltoezichters werden en worden ingezet in het contacttracecenter en een aantal van onze administratieve en logistieke medewerkers gingen bijspringen op andere diensten en/of zullen binnenkort ook worden ingeschakeld in het vaccinatiecentrum. 

Tot slot nog meegeven dat net voor corona Europa teisterde iets unieks plaatsvond in Harelbeke. Voor de eerste maal werd een heuse sportbeurs georganiseerd. Met medewerking van de sportraad nodigde Sport Harelbeke topspreker en internationaal gerenommeerd coach Paul Van den Bosch uit. Ondertussen konden alle Harelbeekse sporters genieten van heel wat infostanden rond sport en bewegen in Harelbeke. Een event dat heel hard werd gesmaakt door alle aanwezigen.

Jeugd

Het jeugdwerk werd gedurende het jaar 2020 – net als voorgaande jaren – zowel financieel, inhoudelijk als materieel ondersteund. Voor de inhoudelijke ondersteuning kan het jeugdwerk met allerlei vragen en problemen bij de Jeugddienst terecht. Daarnaast wordt vanuit de Jeugddienst belangrijke informatie en vernieuwde wetgeving gecommuniceerd aan het jeugdwerk, zodat ze telkens over de correcte informatie beschikken. Via de Uitleendienst kan het jeugdwerk verscheidene materialen gebruiken tegen een zeer aanvaardbare prijs. Gezien de snel wisselende coronamaatregelen en de moeilijkheden die het jeugdwerk had om hun werking in 2020 vorm te geven, was de inhoudelijke ondersteuning een pak intensiever dan andere jaren. Er werd ook inhoudelijk veel meer op maat gewerkt, doordat de toepassing van de maatregelen voor elke vereniging volgens de context, werking en locatie diende aangepakt te worden. Om het jeugdwerk te ondersteunen bij de organisatie van de zomerkampen, werd er in beschermingsmateriaal voorzien zodat de kampen volgens de geldende coronamaatregelen konden georganiseerd worden. Daarnaast werd voor elke jeugdvereniging een extra coronasubsidie uitbetaald om de verminderde inkomsten (annulatie van alle winstgevende activiteiten) en extra uitgaven op te vangen.

Wat jeugdinfrastructuur betreft, kon het jeugdwerk van dezelfde ondersteuning blijven genieten als de voorbije jaren. Gedurende het jaar werden in verschillende jeugdlokalen werken uitgevoerd; vooral kleinere herstellingswerken in de jeugdlokalen en een aantal grotere vervangingswerken. Het nieuwbouwproject op de sportsite in Bavikhove – die een nieuwe huisvesting moet bieden voor Chiro Bavikhove en Speelpleinwerking Bavikhove – werd in 2020 verder gepland en uitgetekend. Alles zou klaar moeten zijn om in 2021 te starten met de effectieve planning, aanvraag omgevingsvergunning en start van de nieuwbouw. 

Tijdens de vakanties blijft de Jeugddienst inzetten op een kwalitatief vakantieaanbod. Omwille van de geldende coronamaatregelen diende de werking aangepast te worden. In de paasvakantie werd de werking geannuleerd. De overige schoolvakanties werd de werking op aangepaste wijze georganiseerd. De speelpleinwerking ging door in 5 bubbels in plaats van 2 locaties. Deze bubbels organiseerden de vakantiewerking volledig los van elkaar. In Bavikhove werden 2 bubbels georganiseerd, in Harelbeke 3 bubbels.  De UiT-Kajuitkampen gingen door, maar de uitstappen werden geschrapt in het aanbod. In de zomervakantie zorgde dit ervoor dat een deel van de kostprijs voor de kampen aan de ingeschrevenen werd terugbetaald. In de herfstvakantie werd er in plaats van de uitstappen extra externe workshops voorzien ter plaatse.  De Tiener 2daagses werden gedurende het jaar 2020 volledig geannuleerd omdat deze niet volgens de geldende coronamaatregelen konden georganiseerd worden.

De Buitenspeeldag werd in 2020 omwille van de bestrijding van het coronavirus geannuleerd.

In 2020 werden opnieuw activiteiten voor de kleuters voorzien doorheen het jaar. Elke woensdagnamiddag buiten de schoolvakanties werden de KleuterDOEdels georganiseerd. Dit zijn reeksen van workshops op woensdagnamiddag waar maximum 15 kleuters van 4 tot en met 6 jaar aan deelnemen. De reeksen maart-april, mei-juni en november-december moesten omwille van de geldende maatregelen geannuleerd worden.

De Kindergemeenteraad kon gedurende 2020 door de coronamaatregelen sinds maart niet meer samenkomen. Het jaarlijkse terugkoppelmoment werd op digitale manier georganiseerd. De opstart in september 2020 werd uitgesteld naar 2021 gezien het samenbrengen van kinderen uit alle verschillende scholen niet aangewezen was.

Op vlak van jeugdinformatie wordt de nieuwsbrief van de Jeugddienst verdergezet. Via deze nieuwsbrief wordt informatie vanuit de jeugddienst en externe nuttige informatie aan een ruim publiek bezorgd.

Jeugdcentrum TSAS wordt verder ter beschikking gesteld van jeugd- en andere verenigingen.  Gezien de geldende maatregelen konden er echter zeer weinig activiteiten plaatsvinden.

Het project met maatschappelijk kwetsbare jongeren in ’t Fabriekske werd in de mate van het mogelijke verdergezet. Door de coronamaatregelen werden fysieke samenkomsten sterk beperkt in aantal, frequentie, duur en groepsgrootte. Er werd daarnaast veel meer ingezet op digitaal contact met de jongeren. De inhoudelijke diepgang van de gesprekken en begeleiding werd gedurende 2020 herleid tot coronagesprekken – waar bij de jongeren gezien de omstandigheden vooral behoefte aan was.

Op vlak van jeugdparticipatie kon de Jeugdraad een beperkte werking verderzetten door over te schakelen op digitaal vergaderen. Activiteiten konden echter maar zeer beperkt aangeboden worden. 

Cultuur

Voor de eerste lockdown waren er in 2020 5 voorstellingen in eigen programmatie, samen goed voor een gemiddelde bezettingsgraad van 85%. De Dag van het Woord bood opnieuw een gevarieerd programma aan met ’s ochtends Poëzie met Kruimels waar ook de winnaars van de poëziewedstrijd werden bekendgemaakt. In de namiddag was er een familievoorstelling door de gastdichters Hans en Monique Hagen en een poëtisch parcours door leerlingen van de Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten. Op 13 maart sloot CC het SPOOR de deuren. Voorstellingen werden geannuleerd of naar een latere datum verplaatst en er werd gezocht naar alternatieven. CC het SPOOR kwam voor het eerst weer naar buiten met balkonconcerten: onaangekondigde pop-upconcerten waarbij de bewoners vanaf hun balkon een concertje konden meepikken. Ook de twee woon- en zorgcentra werden op een dergelijk concert getrakteerd. In juli en augustus organiseerde CC het SPOOR twee concerten en een familievoorstelling op de binnentuin van de AHA. CC het SPOOR werkte actief mee aan Harelbeke Feest Intiem op het vlak van programmatie, promotie, ticketing en technische ondersteuning. De organisatie van het podium in de kloostertuin en dat van AHA gebeurde door de cultuurdienst. Het nieuwe seizoen begon in september, tot de tweede lockdown waren er 6 voorstellingen met beperkte capaciteit en heel wat voorzorgsmaatregelen. Vooral de voorstellingen in september waren inhoudelijk goed en kenden een hoge bezetting. H’Mused, het stadsfestival rond klassieke muziek, kon nog gedeeltelijk doorgaan met drie concerten en een inleiding. De tweede lockdown maakte voorlopig een einde aan de programmatie ’20-21’

CC het SPOOR bood ondersteuning aan evenementen zoals Sportbeurs, Nexusfestival (orgelconcerten), Comedy Night en het dansweekend HAP. Als participatieve projecten stippen we de lancering van de film Liefde in tijden van dementie aan.

In 2020 waren er 95 verenigingen aangesloten bij de cultuurraad. Licht, geluid en projectie in de zalen van CC het SPOOR werden vernieuwd, wat zorgt voor een meer duurzame en gebruiksvriendelijke manier van werken. De podiumvloer in de aula werd ook vernieuwd en er werden nieuwe tafels voor CC het SPOOR gekocht zodat het op- en afbouwen van de zaal vlotter kan verlopen. 

Bibliotheek

De werkingsresultaten van de Bibliotheek Harelbeke kregen in 2020 jaar een flinke dreun.  Het verlies wordt geschat op 30 tot 50% al naargelang de afdeling (jeugd, volwassenen, audiovisuele materialen).

Vanaf de lockdown (16 april) werd overgeschakeld op een afhaalsysteem. Dat werd door de gebruikers als zeer positief ervaren, maar uiteindelijk maakten slechts 14% van het normale aantal klanten er gebruik van. Dat is een les van betekenis want niet iedereen heeft een pc of is niet bij machte om te werken met een onlinebestelling.

Vanaf juni werd de openbare bibliotheek door de Vlaamse Overheid beschouwd als een ‘essentiële onderneming’. Vanaf dan gingen we dus normaal weer open, maar wel met de nodige beperkingen (speelhuis gesloten, leeszaal ontoegankelijk, studeren onmogelijk …) en de geldende regels (mondmasker, ontsmetten, beperkt aantal gebruikers, max. 30 minuten…).  

De geplande lezingen vonden niet plaats, tentoonstellingen werden afgeschaft. Naar het einde van het jaar toe mochten er weer tentoonstellingen georganiseerd worden, maar vanaf november konden er dan weer geen vernissages plaatsvinden.