SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Vrije tijd

Sport

Sportpromotie

In 2022 werd de ambitie om nog meer sport aan te bieden verder gezet en ook gerealiseerd. Naast de vele sportkampen, die een actueel thema kregen toegewezen, de sportsnacks, de sportacademie en de sportlessen, werd vanuit Sport Harelbeke ingezet op heel wat activiteiten voor niet-georganiseerde sporters en/of doelgroepen. Uiteraard kwamen ook de georganiseerde sporters verder aan bod via het ondersteunen van en de samenwerking met de verschillende sportclubs.

Op het vlak van eigen activiteiten was 2022 een grand cru jaar. Met de organisatie van 'Kijk ik fiets' voor kinderen, de Sportshow, Onbeperkt Wild voor mensen met een beperking, Een Andere Di(e)men(s)(t)ie voor mensen met (jong)dementie, de Sports Night Open Air, Harelbeke Universalis, de Happy Stone Wandeling, een Trailrun, de Scholenveldloop en nog zoveel meer, heeft Harelbeke een groot (één van de grootste) aanbod op sportvlak.

Voor het aanbod, de kwaliteit ervan en de originaliteit viel Sport Harelbeke dubbel in de prijzen. Zowel de Vlaamse Sportaward binnen de categorie Outdoor Sporten als de Overall Award in de categorie Grote Steden en Gemeenten werd door Sport Harelbeke in de wacht gesleept. De Harelbeekse Sportraad kende de trofee van de sportraad toe aan de dienst Sport voor de geleverde inspanningen.

Sportbeheer

Ook dit jaar werd terug heel wat gerealiseerd. De samenwerking met een externe partner die leidde tot de bouw van overdekte padelterreinen in Hulste blijkt een succes. Heel wat mensen vinden de weg naar de nieuwe padelterreinen en ook de samenwerking met de exploitant verloopt goed. Op verschillende locaties in Harelbeke werden petanqueveldjes heropgefrist en in Harelbeke ontstond hierdoor ook een nieuwe petanqueclub ‘De Vlinder’. Op de sportterreinen te Harelbeke werd, aanvullend aan de Finse piste en de outdoor fitness, dit jaar geïnvesteerd in streetworkout wat een schot in de roos blijkt te zijn bij onze jeugd. Het grote toestel met onder meer monkey bars is erg in trek en is gratis te gebruiken.

Ook op het vlak van digital sports blijven we evolueren en verder toewerken naar het ultieme doel, een digital sportsroom via de plannen van VT2035. Met de aankoop van VR-brillen en Nintendo Switch toestellen evolueren we niet enkel richting de digital sports, maar hebben we nu ook een aanbod voor al wie zijn/haar gading niet vindt in het traditionele sportaanbod. In 2022 werd ook een project opgestart met studenten van de VIVES hogeschool met de bedoeling om een sportspecifiek VR-programma te ontwerpen. Dit traject wordt opgeleverd in 2023.

In 2022 werd ook ingezet op het verzamelen van gegevens op sportsite De Mol. Verschillende passantentellers en slimme camera’s werden als proefproject opgesteld. De gegevens hiervan werden gedurende verschillende maanden in 2022 verzameld en worden in 2023 geanalyseerd en bekend gemaakt.

Intern werd verder gewerkt aan procesbeschrijvingen en quick wins. Vooral met het oog op het afslanken van de dienst (één collega gaat in pensioen in 2023 en wordt niet vervangen), maar ook met het oog op een efficiënte werking van de dienst, is dit een must.

Op personeelsvlak namen we afscheid van Geert Van Maerrem die als zaaltoezichter met pensioen ging. We verwelkomden Wesley Demeyere als nieuwe collega. Wesley neemt vanaf 2022 de taken van Geert over.

Conclusie

2022 was een jaar waarin we als dienst heel wat hooi op onze vork namen. Er werd keihard gewerkt en er werd heel veel resultaat bereikt. Dit kon alleen maar dankzij de inzet van alle collega’s binnen de dienst. Zowel hun enthousiasme als hun ‘ownership’  zijn de sterke punten van de dienst.

Jeugd

In 2022 gingen er in totaal 38 UiT-Kajuit kampen door, goed voor 158 werkingsdagen. In totaal werden er 692 deelnames geregistreerd waarvan 358 unieke deelnames. Gemiddeld zijn er 18 deelnemers per activiteit. De bezettingsgraad is 79,82%. Dat is een stijging van 8,59% t.o.v. 2021. 79,6% schreef zich in via de webshop. 

In 2022 was er op 49 dagen speelpleinwerking, goed voor 11.171 deelnames waarvan 673 unieke deelnames. Gemiddeld waren er 63 deelnemers per dag. 

In 2022 gingen er 5 reeksen KleuterDOEdels door, goed voor 34 werkingsdagen. Er waren 59 deelnames waarvan 24 unieke deelnemers.  

In 2022 werd TSAS 254 keer gereserveerd. De zalen worden het meest gebruikt voor de eigen werking (32,68%) en vergaderingen (23,23%). Er gingen in 2022 21 fuiven door in TSAS. De grootste gebruiker is de stad Harelbeke zelf (82,68%), gevolgd door de jeugdverenigingen (11,02%). 

In 2022 werden de herbruikbare bekers 280 keer uitgeleend, goed voor 98.000 verhuurde bekers. De grootste aanvragers zijn de jeugdverenigingen (40%). 

In 2022 waren er 559 ontleningen. De jeugdverenigingen (34,17%) en de eigen stadsdiensten (32,02%) zijn de grootste aanvragers. Het meeste worden de audio- en visuele gehuurd. De gasbranders werden op het einde van het jaar afgekeurd en er werd besloten om deze niet te vervangen aangezien deze niet vaak ontleend worden. Ook de discobar die altijd in TSAS gebruikt wordt werd uit de uitleendienst gehaald zodat deze in het TSAS kan blijven en daar gebruikt kan worden. Er wordt begin 2023 gekeken om een mobielere extra baskast aan te kopen die aangesloten kan worden op de bestaande kleine installaties in de uitleendienst en zo de logge discobar kan vervangen. 

In 2022 mocht er opnieuw een Buitenspeeldag doorgaan. Er werden 49 verschillende activiteiten voorzien voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De Buitenspeeldag was opnieuw een groot succes. 

Door het vertrek van de jeugdconsulent begin 2022 en de opstart van de nieuwe jeugdconsulent in september werd er in het najaar van 2022 geen Kindergemeenteraad georganiseerd. Dit werd ook in een nota op het College gebracht. De werking van de Kindergemeenteraad zal geëvalueerd worden en zal waarschijnlijk terug opstarten in het najaar van 2023 

Bij de opstart van de nieuwe jeugdconsulent in september 2022 was de stuurgroep van de jeugdraad een beetje stilgevallen. Er vond wel een Algemene Vergadering plaats in september. 

In 2022 werd de subsidie Jeugdmuziekfestival aangevraagd door Chiro Stasegem en Scouts Stasegem voor Stasegem Kermis. 

Jeugdhuis De Salamander diende in februari 2022 hun jaarverslag van 2021 niet in, waardoor zij geen subsidie ontvingen. De ingediende subsidieformulieren voor de jeugdverenigingen werden gecontroleerd en de basistoelage, werkingssubsidies en energiesubsidies werden uitbetaald. Dit wel later dan voorzien door de komst van de nieuwe jeugdconsulent in september. Ook de aanvragen voor de premie kadervervorming en toelage speelstraten werden uitbetaald, alsook de toelage voor de jeugdraad. 

Cultuur

Cultuurprogrammatie 

Het jaar 2022 begon met beperkende maatregelen als gevolg van de covidpandemie. De Dag van het Woord was het eerste evenement dat opnieuw min of meer normaal doorgaan. Geleidelijk aan normaliseerde de situatie zich en bij de lancering van het nieuw seizoen werd duidelijk dat het publiek weer helemaal terug was. Dat blijkt uit het feit dat we 2022 kunnen afsluiten met eenzelfde bezoekersaantal als 2019, het jaar voor de pandemie. Opmerkelijk is het hoge aantal leerlingen voor de schoolvoorstellingen. CC het SPOOR kon opnieuw voorstellingen aanbieden van de eerste kleuterklas tot het vierde middelbaar. Ook de opkomst voor de familievoorstellingen zit opnieuw in de lift. Er kwam veel persaandacht voor de voorstelling voor peuters die in de Paasvakantie werd georganiseerd. Een mooie samenwerking met cultuurhuizen uit Zuid-West-Vlaanderen was Craquelé van Studio Orka. Het Nextfestival laat toe om over de grenzen te kijken: de landsgrenzen, maar ook artistieke grenzen worden afgetoetst. Er werd met de bus naar de opera van Rijsel gegaan en de Duitse choreograaf bracht een dansvoorstelling waarbij de smartphone van de bezoeker een belangrijke rol speelde. 

H’mused 

De werkgroep kwam een paar keer samen om de programmatie samen te stellen. Er wordt gestreefd naar een koppeling met de Internationale Compositiewedstrijd. 

Compositiewedstrijd 

De oproep voor inzendingen werd afgerond eind oktober 2022. Er werden 122 partituren uit 32 landen onvtvangen. De jury selecteerde drie werken die tijdens het finaleconcert van 14 mei 2023 zullen uitgevoerd worden. 

International Belgian Brass Academy 

IBBA wordt voorzien in april 2024. Er was een eerste bijeenkomst waarbij de data en programma besproken werden. Eenmaal definitief komt overeenkomst op gemeenteraad. 

Cultuurparticipatie 

Bij Tweeklank organiseert een groep twintigers clubconcerten waarmee we een nieuw publiek bereiken. Voor Harelbeke Feest wordt samengewerkt met jeugdhuis De Salamander. De zondag van Harelbeke Feest verzorgde CC het SPOOR de programmatie van het Wereldfeest zodat we ook wereldmuziek kunnen aanbieden.  

Bij het Theaterproject Spinrag spreken we via brugfiguren kwetsbare jongeren aan. Samen met professionele begeleiders wordt een voorstelling gemaakt waarbij deze jongeren hun vaardigheden aansterken. Er is een duurzaam effect doordat een aantal leerlingen naar de H.A.P. kunnen doorstromen.  

Eigen Kweek is een samenwerkingsproject van 13 cc’s uit West-Vlaanderen. Daarbij krijgen jonge theatermakers de kans om een voorstelling te maken en te tonen.  

De Poëziewedstrijd Harelbeke kende een recordaantal inzendingen, er werden 1115 gedichten ontvangen.  

Via de UitPAS krijgen Mensen In Armoede de kans om tegen forse reductie naar de voorstellingen te komen.   

Ondersteuning verenigingen 

In de eerste helft van 2022 waren er nog geen grote evenementen toegelaten. Veel evenementen moesten verschoven en opnieuw ingepland worden. Naar de zomer toe steeg de zaalverhuur opnieuw sterk. De verenigingen vonden opnieuw vlot hun weg naar de socio-culturele infrastructuur: in CC het SPOOR werd 1224 keer een zaal gebruikt, in Stasegem en Bavikhove 1103 keer.  

Er waren 88 verenigingen aangesloten bij de cultuurraad, opnieuw het grootste type gebruiker van de gebouwen.  De cultuurraad gaf 6 maal een projectsubsidie voor vernieuwende culturele initiatieven.  

Er werd geïnvesteerd in de vernieuwing van de podiumelementen. 

Bibliotheek

Eind 2022 bestond de stedelijke openbare bibliotheek van Harelbeke 40 jaar. Het was een jaar van veranderingen, als je het aan de medewerkers en de bezoekers vraagt. Zowel het ‘gezicht’ van de bibliotheek veranderde – een wisseling bij personeelsleden en een aantal ingrepen op het interieur – als de interne werking. Een aantal werkprocessen werden gewijzigd en de bibliotheek werd ook digitaler (Mijn leestipper, online inschrijven, online betalen). 

Ja, het mag gezegd, een nieuwe voordeur voor de bib bracht wel het een en ander met zich mee. Alleen de lang beloofde nieuwe fysieke voordeur laat nog op zich wachten.  

Wat moet u onthouden: de bib leeft. Met 60.000 bezoekers over de vloer in 2022 is ze één van de drukstbezochte gebouwen van de stad. Het aantal leners steeg, het aantal uitleningen steeg, het aantal activiteiten ook. De bib verandert, leeft en evolueert mee met haar veranderende samenleving. Het is haar opdracht en die werd in 2022 – dankzij haar gepassioneerde en plichtsbewuste medewerkers – in ruime mate volbracht.