SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Huis van welzijn

Het traject samen met Mijn Huis, architecten, Wiegwijs en lokaal bestuur Harelbeke kende een verdere uitrol maar de realisatie is pas voor eind 2022.

Vrije tijd

Sport

Het jaarverslag van 2020 vatte aan met het de woorden dat het jaar geen gewoon jaar was geweest.

Ook voor 2021 dienen we dit opnieuw zo samen te vatten. Corona bleef jammer genoeg de rode draad doorheen het jaar, waardoor activiteiten en evenementen ofwel niet, ofwel in afgeslankte vorm, ofwel met heel wat coronamaatregelen plaatsvonden.

Vanuit Sport Harelbeke werd vooral nagedacht hoe we verder het sportaanbod tot bij onze inwoners konden brengen, ondanks alle drempels.

Sportpromotie

Lessenreeksen werden opnieuw georganiseerd maar dan in afgeslankte vorm of in een grotere zaal. Wanneer de maatregelen het niet toelieten om samen te komen werden opnieuw alternatieve vormen bedacht. Zo was er een online week voor de kids net voor de kerstperiode, konden volwassenen via teams een aantal beweegsessies volgen, … Ook de tweedaagse Onbeperkt Wild voor kinderen en volwassenen met een beperking werd vervangen door een online editie die werd gesmaakt door de deelnemers.

Na de eerste sportbeurs in 2020 zorgden we opnieuw voor een primeur door voor het eerst een Adventure Triatlon te organiseren. De deelnemers konden lopen (trailrun), mountainbiken en kajakken in het provinciaal domein de Gavers. De enige sneeuwval in 2021 zorgde die dag voor epische beelden.

Nog een primeur: naast de jaarlijkse Sports Night Open Air werd dit jaar ook een speciale opendeurdag georganiseerd. Tijdens de opendeur konden inwoners de heropgefriste sportsite komen bekijken en tevens ook kennis maken met alle sporten die de site te bieden heeft. De opendeurdag was een groot succes en een win-win voor dienst Sport en alle deelnemende sportclubs.

Sportbeheer

Stilstaan is achteruitgaan. Daarom werd ook dit jaar terug geïnvesteerd door Sport Harelbeke. Binnen ons meerjarenplan is een belangrijke pijler de niet-georganiseerde sporter. Daarom werd onder meer geïnvesteerd in monkeybars en een pannakooi die in combinatie met ons outdoor fitness park, de Finse looppiste, de sprintpiste en de recreantenvelden zorgen voor een mooi aanbod voor de niet-georganiseerde sporter op sportsite De Mol.

De cafetaria de Dageraad kreeg een facelift: nieuwe buitendeuren en vensters zorgen voor een modernere look en een veel beter energiebeheer. Op de sportsite De Mol werden twee overzichtsborden aangebracht en een nieuwe moderne bewegwijzering. Er werden tevens baniervlaggen aangekocht die in de loop van 2022 worden uitgehangen om de look and feel van de sportsite nog aangenamer te maken. Heel wat petanqueveldjes werden hreopgefrist of nieuw aangelegd.

Ook werd een elektrisch werktoestel aangekocht voor de vakmannen sport. Dit zorgt voor een veel efficiëntere en tegelijk ook milieuvriendelijke verplaatsing van de medewerkers en draagt bij tot een optimale personeelsinzet. De garagepoorten van de werkplaats voor de vakmannen sport werden vervangen door twee elektrische sectionaalpoorten.

Op het vlak van veiligheid werd een volledige rondgang gedaan van alle sportgebouwen en werden alle potentiële risico’s in kaart gebracht. Ondertussen werden de meest dringende herstellingen reeds uitgevoerd en staat op budget 2022 een aantal aankopen hieromtrent gepland. Ook werd een uitvoerige evacuatieoefening gehouden op sportsite De Dageraad en werden de evacuatieplannen geupdate.

Naast heel wat infrastructurele herstellingen, aankoop van kleinere sportmaterialen en opfrissingen werd het dossier gelanceerd voor twee overdekte padelterreinen te Hulste. Via een oproep werd een betrouwbare partner gevonden die het dossier via de geijkte procedures toegewezen kreeg en die momenteel volop bezig is met de bouw van de terreinen.

Jeugd

Het jeugdwerk werd gedurende het jaar 2021 – net als voorgaande jaren – zowel financieel, inhoudelijk als materieel ondersteund. Voor de inhoudelijke ondersteuning kan het jeugdwerk met allerlei vragen en problemen bij de Jeugddienst terecht. Daarnaast wordt vanuit de Jeugddienst belangrijke informatie en vernieuwde wetgeving gecommuniceerd aan het jeugdwerk, zodat ze telkens over de correcte informatie beschikken. Via de Uitleendienst kan het jeugdwerk verscheidene materialen gebruiken tegen een zeer aanvaardbare prijs. Gezien de snel wisselende coronamaatregelen en de moeilijkheden die het jeugdwerk had om hun werking in 2021 vorm te geven, was de inhoudelijke ondersteuning een pak intensiever dan andere jaren. Er werd ook inhoudelijk veel meer op maat gewerkt, doordat de toepassing van de maatregelen voor elke vereniging volgens de context, werking en locatie diende aangepakt te worden.

Wat jeugdinfrastructuur betreft, kon het jeugdwerk van dezelfde ondersteuning blijven genieten als de voorbije jaren. Gedurende het jaar werden in verschillende jeugdlokalen werken uitgevoerd; vooral kleinere herstellingswerken in de jeugdlokalen en een aantal grotere vervangingswerken. Het nieuwbouwproject op de sportsite in Bavikhove – die een nieuwe huisvesting moet bieden voor Chiro Bavikhove en Speelpleinwerking Bavikhove – werd in 2021 verder gepland en uitgetekend. Alles zou klaar moeten zijn om in 2022 te starten met de effectieve planning, aanvraag omgevingsvergunning en start van de nieuwbouw. 

Tijdens de vakanties blijft de Jeugddienst inzetten op een kwalitatief vakantieaanbod. Omwille van de geldende coronamaatregelen diende de werking aangepast te worden. Tijdens de krokusvakantie ging speelpleinwerking ging door in 5 bubbels in plaats van 2 locaties. Deze bubbels organiseerden de vakantiewerking volledig los van elkaar. In Bavikhove werden 2 bubbels georganiseerd, in Harelbeke 3 bubbels.  De UiT-Kajuitkampen gingen door, maar de uitstappen werden geschrapt in het aanbod. In de paasvakantie werd de werking geannuleerd en werd er noodopvang georganiseerd. Tijdens de zomervakantie en de herfstvakantie ging de werking terug doorgaan zoals gepland.

De Tiener 2daagse werd geannuleerd in de paasvakantie omdat deze niet volgens de geldende coronamaatregelen konden georganiseerd worden. Tijdens de zomervakantie gingen die wel door.

De Buitenspeeldag werd in 2021 omwille van de bestrijding van het coronavirus geannuleerd.

In 2021 werden opnieuw activiteiten voor de kleuters voorzien doorheen het jaar. Elke woensdagnamiddag buiten de schoolvakanties werden de KleuterDOEdels georganiseerd. Dit zijn reeksen van workshops op woensdagnamiddag waar maximum 15 kleuters van 4 tot en met 6 jaar aan deelnemen.

De Kindergemeenteraad kon gedurende 2021 door de coronamaatregelen minder vaak samenkomen. De opstart van de nieuwe Kindergemeenteraad in september 2021 kon wel fysiek doorgaan. De bijeenkomsten die erna gepland werden, konden dan weer niet fysiek doorgaan maar er werd een digitale bevraging gedaan.

Op vlak van jeugdinformatie wordt de nieuwsbrief van de Jeugddienst verdergezet. Via deze nieuwsbrief wordt informatie vanuit de jeugddienst en externe nuttige informatie aan een ruim publiek bezorgd.

Jeugdcentrum TSAS wordt verder ter beschikking gesteld van jeugd- en andere verenigingen.  Gezien de geldende maatregelen vonden er echter weinig activiteiten plaats.

Het project met maatschappelijk kwetsbare jongeren in ’t Fabriekske werd in de mate van het mogelijke verdergezet. Door de coronamaatregelen werden fysieke samenkomsten sterk beperkt in aantal, frequentie, duur en groepsgrootte. Er werd daarnaast veel meer ingezet op digitaal contact met de jongeren. De inhoudelijke diepgang van de gesprekken en begeleiding werd gedurende 2021 herleid tot coronagesprekken – waar bij de jongeren gezien de omstandigheden vooral behoefte aan was.

Op vlak van jeugdparticipatie kon de Jeugdraad een beperkte werking verderzetten door over te schakelen op digitaal vergaderen. Activiteiten konden echter maar zeer beperkt aangeboden worden.

Cultuur

CC het SPOOR begon 2021 in volledige lockdown. Werknemers gingen deels in technische werkloosheid en/of vonden deels in Vaxpo, het contacttracingcenter en andere stadsdiensten werk. Tegelijkertijd moesten activiteiten en zaalverhuur meerdere malen herpland worden, tickethouders geïnformeerd en/of terugbetaald. Van een reguliere programmatie was er bijgevolg in de eerste helft van dat jaar geen sprake. CC het SPOOR zocht naar een alternatief cultuuraanbod. De Dag van het Woord ging digitaal met Youtubefilmpjes, maar ook fysiek door een poëziewandeling te lanceren. Via sociale media werd deelgenomen aan de Week van de Belgische Muziek en met een Whatchapp kon je met de smartphone aan een andere manier van cultuurbeleving doen.

Met Buitenspoorig lanceerde het cultuurcentrum een zomerprogrammatie: Harelbekenaren konden een theatervoorstelling voor hun straat winnen, de binnentuin van de AHA was de locatie voor fijne muziekoptredens, comedy en familievoorstellingen. Word is out was een zomereditie van De Dag van het Woord waarbij een jongerenwerkgroep een line-up in elkaar stak. Memorabel zijn de twee concerten van Amenra in de kloostertuin langs de vernieuwde Leieboorden. Ballet Dommage sloot de zomerprogrammatie af: na een parade op zaterdag van Harelbeke Feest kwam er op zondag een openluchtspektakel met professionele en amateuracteurs op de voormalige RMS-site. Ook Tweeklank, de clubwerking van CC het SPOOR, tekende present op Harelbeke Feest door er samen met het jeugdhuis een aantal hiphopoptredens te organiseren.

Het nieuwe seizoen startte met beperkingen als gevolg van de pandemie, Covid Safe Tickets en maatregelen die om de paar weken veranderden. Zowel het publiek als het team toonde zich heel flexibel en paste zich vlot aan. Met de opstart van een vrijwilligerswerking kon een goede publieksbegeleiding en het scannen van tickets gegarandeerd worden. De Jazzontspooring ging opnieuw heel breed met jazz voor diverse doelgroepen (waaronder schoolkinderen en jeugdhuisgangers) en op uiteenlopende locaties (kerk, bib, jeugdhuis). Hét orgelpunt was een tweedaagse met Brad Mehldau als internationale topper. De publieksopkomst was meer dan behoorlijk, voor het eerst kon er opnieuw met volle zalen gespeeld worden.

De cafetaria van CC het SPOOR kreeg een nieuwe uitbater en werd cultuurcafé ’t Parlement. Het Kunstenhuis verzelfstandigde en de exploitatie kwam in handen van een vzw.

Ook de verenigingen lagen de eerste helft van 2021 zo goed als stil. Op zoek naar ruimere vergaderzalen zien we dat bij het zaalgebruik de stadsdiensten de grootste gebruiker zijn geworden. Eenmaal er versoepelingen kwamen, raakten de zalen na wat voorbehoud opnieuw snel volgeboekt.

Achter de schermen ontwikkelden we een aantal nieuwe tools voor programmering en rapportering om beter te kunnen plannen en monitoren. Er kwam een nieuwe website en een nieuw systeem om eenvoudiger zalen te reserveren. Op het vlak van investeringen werd de piano in de aula vervangen en kwamen er nieuwe doeken op het podium.

Bibliotheek

2021 was voor de bibliotheek een jaar dat door de band genomen geen hoogtes of laagtes kende. Het aantal gebruikers, ontleningen en materialen bleef gelijklopend in vergelijking met andere jaren.

Toch is het jaar niet voorbij gekabbeld, want hoe hoopvol we begin januari 2021 waren over het coronavirus – het rijk der vrijheid was in zicht en de vaccinaties werden opgestart - , al gauw bleek dat het virus ons nog een tijdje in de greep zou houden. Publieke evenementen waren zo goed als onmogelijk in de eerste helft van het jaar, waardoor heel wat activiteiten niet konden doorgaan. Ook de jeugdboekenmaand in maart werd op de laatste knip omgetoverd tot een grotendeels online event.

De lezers bleven op appel, hoewel we merkten dat de leeszaal nog steeds minder bezoekers over de vloer kreeg dan in de pre-coronatijden. In de tweede helft van het jaar, toen de maatregelen gevoelig werden versoepeld vanaf september en de evenementen terug mochten doorgaan, kregen we uiteindelijk toch meer bezoekers over de vloer.

Het najaar kenmerkte zich door een opeenvolging van (uitgestelde) activiteiten, met een piek in december, waar zowel de Sint zijn bureau in de bib installeerde, er een grote boekenverkoop plaatsvond en een coronaproof kerstzoektocht werd georganiseerd. Want jawel, op het einde van het jaar kreeg het virus opnieuw vrij spel en werden de maatregelen nogmaals verstrengd.

Het moet gezegd: tijdens een uitdagend jaar hield de bibliotheek heldhaftig stand. En uiteraard hebben we nieuwe plannen gemaakt voor een minstens even heldhaftig jaar 2022.