SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

Facility

Groendienst

Om het groen te kunnen beheren zonder uitbreiding van de personeelsformatie wordt jaarlijks:

 • geïnvesteerd in machines en materiaal
 • bijgestuurd in technieken (zie verder)
 • geïnvesteerd in opleidingen. In 2022:

  - 1 persoon:
  Kettingzaag ECS2

      - 3 personen Kettingzaag ECS3

      - 2 personen: Kettingzaag ECS1

      - 1 persoon: onderhoud bosmaaier + haagschaar

      - 5 personen werken op hoogte met ladders

      - 5 personen opleiding ergonomie

      - 4 personen werken langs openbare weg

      - 1 persoon merken met minigraver

Heraanleg (plantseizoen 21-22)

Naast ‘nieuw’ groen werden ook heel wat bestaande plantsoenen en aanplantingen gerenoveerd of opgefrist in eigen regie; van ontwerp tot uitvoering. Op het ganse grondgebied en in quasi elke wijk werd actie ondernomen. 

 • 250 hoogstammige en meerstammige bomen, meestal in maat 16-18 met kluit;
 • 353 heesters, dit zowel met blote wortel als in container;
 • 728 vaste planten en siergrassen;

Alles samen voor een oppervlakte van 100 m² (vaste planten) + 300 m² (heesters).

Aanplantingen/ projecten die een speciale vermelding verdienen:

 • Aanplant bomen Wijk Ter Elst;
 • Aanplant bomen Tieltsestraat (schoolomgeving);
 • Aanplant bomen Molenstraat-Moutstraat
 • Aanplant bomen Evolis;
 • Aanplant bomen Speelplaats AHA!;
 • Aanplant bomen Zuidstraat (Arendsnest);
 • Omvorming border Schipsstraat;
 • Aanplant Kruidentuin Stadhuis;
 • Aanplant haag Marbra-Lys
 • Aanplant nieuwe vluchtheuvels Veldrijk-Steenbrugstraat;
 • Omvorming boomvakken Bruyelstraat

De aanplantingen hebben diverse doelstellingen en uitgangspunten: het verfraaien van het straatbeeld, arbeidsintensieve beplantingen reduceren, het versterken van ecologie en diversiteit, het versterken van de ecosysteemdiensten van ons stadsgroen en uiteraard ook het pesticidenvrij kunnen beheren van onze plantsoenen.

Machines

Er werden verschillende machines vervangen die hun levenseinde bereikt hadden. Naast klassieke kleine machines met verbrandingsmotor werd verder geïnvesteerd in accumachines

Bomenbeheer

Ons bomenbestand wordt jaar na jaar kwalitatiever wordt qua eindbeeld en conditie. Het systematisch vervangen van onze arbeidsintensieve eindbeelden, de zogenoemde snoeivormen zoals kandelaberen, om mooiere, gezondere en waardevollere bomen te verkrijgen die daarenboven veel minder onderhoud vergen.

In 2022 werden de doelstellingen en acties uit het bomenbeheerplan nagestreefd en uitgevoerd.

In 2022 werden volgende boombeheerwerkzaamheden uitgevoerd in eigen regie:

 • Begeleidingssnoei: 1137 bomen

  Ondertussen bereikten we het kantelpunt waarbij het aantal bomen in beheertechnische jeugdfase stijgt door het positief saldo van aanplanten vs. rooien.
 • Onderhoudssnoei: 120 bomen
 • Kandelaberen/knotten: 128 bomen

  Dit aantal zal eveneens dalen aangezien gekandelaberde bomen stelselmatig vervangen worden door onderhoudsarme bomen die kunnen uitgroeien tot volwassen bomen: = minder werk + stijgende ruimtelijke kwaliteit!


   

Onderhoudssnoei: 117 bomen door European Tree Worker

Dit aantal zal geleidelijk stijgen in de toekomst door het stijgend aantal correct beheerde bomen die uitgroeien tot grotere volwassen bomen.

Extensieve grasvelden

Klassieke intensieve grasvelden zijn als het ware groene woestijnen; een bloemenrijk extensief grasland daarentegen biedt massaal kansen aan fauna en flora. In het kader van het verhogen van de biodiversiteit werd de vorige jaren het extensief graslandbeheer stelselmatig uitgebreid. Sinds 2020 beheren we 75 000 m² extensieve grasvelden/ bloemenweides in eigen regie!

Sportvelden en grasmaaien

In totaal worden zestien natuurgrasvelden beheerd door de groendienst; 10 op sportsite De Mol, 2 in Stasegem, drie in Hulste en één in Bavikhove.

14 voetbalvelden werden geregenereerd (egaliseren met zanderige teelaarde) en 14 werden doorgezaaid (met 4500 kg graszaad), vier daarvan werden diepverlucht met vertidrainmachine om de water- en luchthuishouding te verbeteren.

5 velden werden eveneens gemaaifreesd in functie van verwijderen ongewenste vegetatie én regenereren van het wortelpakket. 12 velden kregen dressbewerking (incl. 290 ton teelaarde om uit te vlakken).

Alle sportvelden op grondgebied Harelbeke worden in eigen regie gemaaid, bemest, beregend en hersteld volgens de noden.

Oppervlakte = 116.384 m²

Gegevens gazon en andere grasvelden:

 • Intensief gemaaide grasvelden: 216.750 m²
 • Extensief gemaaide grasvelden:  75.000 m²

VVOG

Voor onze inspanningen in 2022 ontvangen we van VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) terug 3 bloemensymbolen en 3 bijensymbolen.

Begraafplaatsen

Volgende werkzaamheden werden uitgevoerd:

 • Op de begraafplaats Harelbeke Nieuw werden 13 hoogstammige bomen aangeplant.
 • Op de begraafplaats Harelbeke Oud werd een nieuw urnenveld van 212 urnenkelders aangelegd.
 • Op de begraafplaats Stasegem werden tussen de grafstenen 9 meerstammige en hoogstammige bomen aangeplant. De beplantingsstrook palend aan het urnenveld, die zeer arbeidsintensief was en voor veel klachten bij nabestaanden zorgde (bladval, overhangende takken...), werd volledig opgekuist. Deze strook zal later (voorjaar 2023) opnieuw aangeplant worden met een betere plantenkeuze.
 • Op de begraafplaats Hulste werden 4 hoogstammige bomen en verschillende groenblijvende heesters en vaste planten aangeplant.
 • Er werd zo’n 2000m² bloemenweide (waarvan 1500m² nieuwe bloemenweide) aangelegd.

De studie rond de uitbreiding van de begraafplaats Harelbeke Nieuw is afgerond. Eind maart 2023 gaan we van start met de werken.

Er werden in juni op al onze begraafplaatsen in totaal 85 zerken weggenomen naar aanleiding van het beëindigen van de concessie.

Er waren 230 begrafenissen, waarvan:

 

begraafplaatsen