Beleidsdoelstelling: Eerlijk werk en economische groei

SDG 08 Eerlijk werk en economische groei

SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

De lokale handel heeft het moeilijk, een fenomeen dat zich op Vlaams niveau manifesteert.  Toch willen we er naar streven om onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden.  Daarom hanteren we zo veel mogelijk het principe van de “korte keten”.  Dit betekent dat we het aantal tussenstappen van producent tot consument zo klein mogelijk proberen te houden.  Concreet wil dit zeggen dat we zo lokaal mogelijk onze boodschappen doen.  We ondersteunen hiermee de kleinhandel en lokale boeren.  De heraanleg van het nieuwe marktplein zorgt voor een nieuwe aanblik van de stad, en biedt ruimte voor lokale ondernemers.  Het is het opzet van de stad om een nieuwe wind te laten waaien in het lokaal economisch gebeuren zowel in het centrum van de stad, als in de deelgebieden.  We bevorderen hierbij ook de samenwerking tussen de reguliere en de sociale economie.

Actieplan We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad

Door het afbakenen van een kernwinkelgebied, concentreren we zoveel mogelijk de handel en horeca in het hart van de stad om de leegstand tegen te gaan en de beleving van de shopper in Harelbeke te verhogen. Ondersteunende maatregelen zoals een starters- of verhuispremie zorgen voor nieuwe, innovatieve handelszaken.

Actieplan D08/AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

De huidige handels- en horecazaken verder ondersteunen is nodig om een vernieuwde dynamiek op gang te krijgen. Via het markt- en handelscomité worden zoveel mogelijke (innovatieve) acties opgezet om die doelstelling te verwezenlijken. Het introduceren van nieuwe technologieën zoals een digitale cadeaubon en intranetsysteem moet de handel en horeca klaarstomen om het op te nemen tegen de technologie van morgen. Ook de deelgemeenten en dorpskernen verder of opnieuw activeren is daarbij een prioriteit.

Actieplan We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

Ondernemers vlot en efficiënt op weg helpen om van hun onderneming een succes te maken is de hoofdtaak van de vernieuwde dienst economie. Maatregelen zoals een overzichtelijke ondernemersbrochure, een duidelijke website en een duidelijk aanspreekpunt zijn daarbij onontbeerlijk. We zetten in op digitale tools om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en voorzien ook voor starters duidelijke stimuli om hun onderneming in Harelbeke te laten ontkiemen én groeien.

Actieplan We creëren een participatief economisch beleid

De ondernemer én burger mee laten beslissen (en bijdragen) tot het economisch beleid is de toekomst. Onderzoek naar het draagvlak van bijvoorbeeld een virtuele munt of gemeenschapspot moeten duidelijk maken of Harelbeke hier klaar voor is en welke uitdagingen we daarmee kunnen aangaan.

Actieplan We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

We zetten actief en creatief in op het creëren van arbeidsplaatsen in de sociale economie. Dit bij de stadsdiensten, het Zorgbedrijf en PZ Gavers en bij de Harelbeekse bedrijven. We proberen via samenwerking bij te dragen tot invullen van knelpuntvacatures.