Beleidsdoelstelling: Iedereen telt mee

SDG 10 Ongelijkheid verminderen

SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

Harelbeke is een sociale stad.  We nemen het op voor mensen die het moeilijker hebben, en staan geen ongelijkheid toe.  Er is altijd plaats voor een “vierde man om te kaarten”.  Daarom zijn we trots op ons Harelbeke.  We voelen ons goed in Oarelbeke Weireldstad.

Actieplan Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

Meer en meer zetten we in op de participatie van onze inwoners bij zowel de beleidsvoorbereiding als de uitvoering ervan. Via het traject 'Hallo Harelbeke' stimuleren we mensen om positieve ideeën in te dienen en die ook verder uit te werken in samenwerking met de stadsdiensten. Onze citymarketingcampagne 'Oarelbeke Weireldstad' neemt onze inwoners, maar evenzeer de handelaar en de bezoekers mee in een verhaal waarmee we Harelbeke opnieuw op de kaart zetten. De campagne moet er onder andere voor zorgen dat onze inwoners echte ambassadeurs van de stad worden. Andere participatie blijft natuurlijk ook van belang, zoals die bij de uitwerking van de RUP's of bij de heraanleg van straten en pleinen als de grootte van de werken dat mogelijk maakt. We zetten verder in op beleving in het stadscentrum, maar zetten daarnaast ook volop in op de de deelgemeenten en kernen of wijken. Vanaf 2020 wordt Harelbeke Feest! omgevormd tot een heus stadsfestival.

Participatiestandaard stad Harelbeke

Actieplan We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

Recht op vrije tijd wordt als een kinderrecht aanzien. We willen het nog breder zien. Elke inwoner van Harelbeke heeft het recht op Vrije tijd. Vanuit de verschillende vrijetijdsdiensten is het een continue opdracht om ons aanbod laagdrempelig en toegankelijk te houden. Vanuit het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie hebben we een ambitieus plan ingediend bij de Vlaamse overheid. Een plan die zich niet enkel focust op de financiële drempels maar ruimer wil inzetten op het wegwerken van alle drempels waar vooral kansengroepen mee in aanraking komen. Naast de organisatie van de ‘Onbeperkt Wild’-tweedaagse willen we voor mensen met een beperking bekijken wat de European Disability card kan betekenen in het wegwerken van drempels. Het voorzien van auditieve en visuele ondersteuning tijdens een aantal culturele voorstellingen is alvast een stap in de goede richting.

Actieplan We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

De wijze waarop de dienstverlening georganiseerd en uitgevoerd wordt, is onderhevig aan de veranderende samenleving. Het Huis van welzijn bewaakt het gelijke kansenbeleid voor iedereen en neemt hierin initiatief.