Beleidsdoelstelling: Geen armoede

SDG 01 Geen armoede

SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

De kansarmoede-index geeft sinds 2010 een licht stijgende trend aan, dit wil zeggen dat het aantal kinderen dat geboren wordt in een gezin dat leeft in kansarmoede toeneemt.  Wat vooral opvalt is de mate waarin de index substantieel hoger ligt als de origine van de moeder niet-Belg is.  De start in armoede valt soms moeilijk te keren.  Uit cijfers blijkt dat het aantal nieuwe klanten bij het Huis van Welzijn gestaag toeneemt.  Leven in armoede vormt een uitdaging voor het zoeken naar betaalbare huisvesting, werkzekerheid, vrijetijdsparticipatie,…

Actieplan We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

Vanuit de focus en aanpak in armoedebestrijding stellen we vast dat de school een belangrijke hefboom vormt. Alle kinderen gaan naar school, dus is de school cruciaal om trajecten op te zetten met de kinderen, maar ook met de ouders. De cijfers rond kinderarmoede kennen de laatste jaren een stijging, deze kwetsbare kinderen en gezinnen worden meer zichtbaar op school.
De scholen vragen enerzijds meer ondersteuning in de aanpak en benadering van deze problematiek en anderzijds willen ze ervoor zorgen dat deze kinderen en hun gezinnen betere randvoorwaarden krijgen.
Een brugfiguur speelt hierbij een belangrijke rol: zij ondersteunt de school wat betreft het aanpakken van kinderarmoede en verbindt deze met de nodige welzijnswerkers.
De armoedetoets is een belangrijk element om het effect te meten van alle maatregelen die een bestuur neemt op mensen in armoede en bestaansonzekerheid. In samenwerking met W13 zullen we het armoede instrument innoveren en implementeren bij de verschillende diensten van de stad.

Actieplan We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

In samenwerking met de VZW Schuldbemiddeling willen we juridische eerstelijnsbijstand aanbieden in het Huis van Welzijn voor elke burger. We starten met één zitdag per maand vanaf januari 2020. Advies voor zelfstandigen in moeilijkheden kan steeds via de maatschappelijk werkers die samenwerken met Dyzo.