Omgevingsanalyse

Inspiratienota Goeiemorgen Harelbeke

Een eerste stap in de voorbereiding van een meerjarenplan is een grondige omgevingsanalyse opmaken: hoe staat de stad er voor? Waar scoren we goed en waar minder? Met welke trends en evoluties moeten we rekening houden bij het uittekenen van toekomstig beleid? Omdat de stad overtuigd is van de meerwaarde van de SDG’s én van de noodzaak om krachten te bundelen op lokaal niveau om deze te realiseren, werden de 17 SDG’s als uitgangspunt voor de omgevingsanalyse gehanteerd.

Harelbeke in cijfers   

Inspiratienota met 16 beleidsvoorstellen vanuit de medewerkers stad, OCMW, Zorgbedrijf en politiezone

De ronde 2019

Ronde van Harelbeke

Van februari tot april ging het schepencollege opnieuw naar de bewoners om de ideeën te horen in verband met verschillende thema’s.  In het eerste deel kwam een spreker aan het woord die het thema belichtte en samen met ons vooruit wou kijken.  Tijdens de pauze konden bezoekers vragen indienen voor de spreker en drie andere Harelbeekse panelleden.  Na de pauze vond een panelgesprek plaats waarbij het thema werd doorvertaald naar de Harelbeekse situatie, en waarbij de vragen aan bod kwamen. 

Ronde van Harelbeke

Materialiteitsmatrix

Materialiteitsanalyse

De SDGs zijn een waardevol kader om het toekomstig beleid van de stad in uit te werken.  Toch stellen we vast dat we als lokaal bestuur niet op elk van de 17 doelstellingen een even grote impact kunnen realiseren.  Om ons beleid zo effectief mogelijk te maken, en om de juiste keuzes te maken, werd begin 2019 gestart met een impactanalyse onder leiding van Route2030.  Deze impactanalyse samen met de SDG bevraging tijdens de Ronde van Harelbeke, geeft een verdere verfijning van waar de Harelbekenaar van wakker ligt, en hoe we de krachten samen kunnen bundelen om te werken aan een duurzame, warme stad. 

Bestuursakkoord

Na de verkiezingen wordt een coalitie gevormd op politiek niveau en worden afspraken gemaakt over het beleid dat zal uitgevoerd worden.  Deze afspraken worden vastgelegd in een bestuursakkoord.

Bestuursakkoord 2019 -2024