Beleidsdocumenten 2020-2025

Beleidsrapporten Zorgbedrijf Harelbeke

2020 Overzicht beleidsdoelstellingen 2020-2025
Meerjarenplan 2020-2025
   

 

De beleidsrapporten van de Stad Harelbeke, OCMW Harelbeke en Zorgbedrijf Harelbeke worden gepubliceerd op de website. Conform het decreet over het lokaal bestuur wordt vanaf 2019 ook de datum van bekendmaking op de website weergegeven.

Publicatiedatum

Stad en OCMW Harelbeke

Zorgbedrijf Harelbeke

30.11.2019

Goeiemorgen Harelbeke strategische nota
Goeiemorgen Harelbeke inspiratienota smjp 2020-2025
Goeiemorgen Harelbeke financiële nota
Goeiemorgen Harelbeke toelichting
Goeiemorgen Harelbeke documentatie

 

19.12.2019

 

Overzicht beleidsdoelstellingen 2020-2025
Meerjarenplan 2020-2025

18.06.2020 AMJP 2020-1 (1ste aanpassing)