Beleidsdocumenten 2020-2025

De beleidsrapporten van de Stad Harelbeke, OCMW Harelbeke en Zorgbedrijf Harelbeke worden gepubliceerd op de website. Conform het decreet over het lokaal bestuur wordt vanaf 2019 ook de datum van bekendmaking op de website weergegeven.

Publicatiedatum

Stad en OCMW Harelbeke

Zorgbedrijf Harelbeke

29.06.2021   Jaarrekening 2020
Overzicht beleidsdoelstellingen jaarrekening 2020
21.06.2021 AMJP 2020-3 (aanpassing 2021-1)  
20.05.2021 Jaarrekening 2020  
17.12.2020 Goeiemorgen Harelbeke SMJP 2020-2025 (aanpassing 2020-2)
Goeiemorgen Harelbeke documentatie SMJP 2020-2025 (aanpassing 2020-2)
Overzicht beleidsdoelstellingen 2020-2025
Meerjarenplan 2020-2025 (1ste aanpassing)
18.06.2020 AMJP 2020-1 (1ste aanpassing)  
19.12.2019   Overzicht beleidsdoelstellingen 2020-2025
Meerjarenplan 2020-2025

30.11.2019

Goeiemorgen Harelbeke strategische nota
Goeiemorgen Harelbeke inspiratienota smjp 2020-2025
Goeiemorgen Harelbeke financiële nota
Goeiemorgen Harelbeke toelichting
Goeiemorgen Harelbeke documentatie