Beleidsdoelstelling: Kwaliteitsonderwijs

SDG 04 Kwaliteitsonderwijs

SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

De stad draagt kwaliteitsonderwijs hoog in het vaandel.  Over de verschillende netten heen, wordt ingezet op gelijke onderwijskansen voor iedereen.  Ook levenslang leren wordt gestimuleerd, in het bijzonder via de twee sterke kunstacademies.  Maar ook door eigen werking willen we onze burgers blijven inspireren om levenslang te leren.

Actieplan We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

We faciliteren overleg en samenwerking over de onderwijsnetten heen zowel op directie- als op leerkrachtenniveau.

We streven naar een vlotte schoolloopbaan voor elk kind en ondersteunen daarbij onder andere in het schoolzwemmen, het inzetten van een brugfiguur, het stimuleren van hergebruik van schoolmateriaal, het aanbieden van huiswerkondersteuning aan huis, het organiseren van gezondheidsinitiatieven voor de leerlingen en het trainen van leerkrachten inzake omgaan met psychisch kwetsbare leerlingen.

Via de techniekacademie kunnen kinderen hun interesses voor een latere schoolkeuze ontdekken.

Actieplan D04/AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

We werken aan een aanbod dat de Harelbeekse burger maximaal de kans biedt om gelijk aan de start te verschijnen. We stimuleren onze burgers om hun potentieel te benutten via oefenkansen Nederlands, fietslessen, ...