Beleidsdoelstelling: Geen honger

SDG 02 Geen honger

SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Geen honger staat uiteraard niet los van ‘geen armoede’ en bijgevolg een menswaardig basisinkomen voor elke burger van de stad, zodat hij in staat is zijn gezin, zichzelf te voorzien van voldoende voedsel. Naast het toekennen van leefloon met aanvullende financiële steun waar nodig, neemt het OCMW bijkomende initiatieven.

Actieplan We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

We vinden het belangrijk dat kinderen ten volle kunnen opgroeien, daarvoor is gezonde voeding belangrijk. Voor kinderen uit maatschappelijke kwetsbare gezinnen, voorzien we vier keer per week een warme schoolmaaltijd.

Actieplan We ondersteunen duurzame landbouw

De land- en tuinbouwsector staat voor grote uitdagingen. De klimaatveranderingen zetten het landbouwsysteem onder druk. We willen de lokale voedselvoorziening, stadsnabije landbouw en korte keten-initiatieven ondersteunen en zoeken naar maatschappelijke wisselwerkingen die een meerwaarde kunnen bieden voor de landbouw en de Harelbekenaar.