Beleidsdoelstelling: Betaalbare en duurzame energie

SDG 07 Betaalbare en duurzame energie

SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Als lokaal bestuur probeert stad Harelbeke het goede voorbeeld te geven: er werd de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van het patrimonium.  Er liggen zonnepanelen op heel wat stadsgebouwen, de sporthallen gebruiken zonneboilers voor warm water. De stadsgebouwen op het traject van het in aanleg zijnde warmtenet worden allemaal via ESCO-dossiers aangepast voor aansluiting op dat warmtenet én naar een hoger energie-efficiëntiepeil getild.  De grondige renovaties die zich opdringen aan de vrijetijdsgebouwen en in de scholen, zijn een kans om die inspanningen nog verder te zetten.  Niet alleen willen we werken op het energiepeil van onze gebouwen, we willen ook globaal onze voetafdruk verkleinen, door functies te groeperen, door patrimonium te vervreemden of te slopen.

Actieplan We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

We geven als lokaal bestuur het goede voorbeeld door te investeren in het energiezuiniger maken van onze gebouwen en het wagenpark.

Actieplan We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

We verkleinen onze globale voetafdruk door functies in gebouwen te combineren, patrimonium van de hand te doen of te slopen.