Coördinaties reglementen / oprichtingsakten samenwerkingsverbanden / statuten samenwerkingsverbanden

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de stad betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt overeenkomstig art. 286 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20.04.2018, los van de inwerkingtreding.  

Het gaat om:

_________________________________________________________________________________________

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Leiedal TMVS  Fluvius  West Fluvius IMOG Psilon
W13 (OCMW) Zuidwest