Coördinaties reglementen / oprichtingsakten samenwerkingsverbanden / statuten samenwerkingsverbanden

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de stad betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt overeenkomstig art. 286 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20.04.2018, los van de inwerkingtreding.  

Het gaat om:

 • De gecoördineerde deontologische codes van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen;
 • De gecoördineerde deontologische codes van de OCMW-raad, vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst;
 • De gecoördineerde deontologische code voor het gemeentepersoneel;
 • De gecoördineerde deontologische code voor het OCMW-personeel;
 • De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
 • De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel;
 • De gecoördineerde versie van de belastingreglementen en de retributiereglementen;
 • De Rechtspositieregeling van het Zorgbedrijf;
 • De gecoördineerde tekst van de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (projectverenigingen, dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen);
 • De gecoördineerde statuten van de verenigingen voor maatschappelijk welzijn waarvan het OCMW deelgenoot is.
 • De beleidsrapporten van de stad en het OCMW;
 • De beleidsrapporten van welzijnsverenigingen met maatschappelijke zetel in de gemeente (Zorgbedrijf Harelbeke)
 • De oprichtingsakten en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan de stad lid is (projectverenigingen, dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen);
 • De oprichtingsakte van de verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn waarvan het OCMW deelgenoot is;
 • De statuten van de verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn waarvan het OCMW deelgenoot is;

_________________________________________________________________________________________

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Leiedal TMVS (Zowel Stad als OCMW) INFRAX West Fluvius IMOG Psilon
W13 (OCMW)