Gemeentelijke belastingen

Door de gemeenteraad werden de volgende belastingen (her)vastgesteld: 

Belastingen op patrimonium

Activeringsheffing: 2023-2025 (GR 19.12.2022 - bekendmaking 22.12.2022)
Belasting op onbebouwde gronden industrie: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op tweede verblijven: 2023-2025 (GR 19.12.2022 - bekendmaking 22.12.2022)
Belasting op woningen/gebouwen uit inventaris verwaarlozing: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op leegstand: 2023-2025 (GR 19.12.2022 - bekendmaking 22.12.2022)

 

Bedrijfsbelastingen

Belasting op bars, privéclubs en rendez-voushuizen: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op openhouden na sluitingsuur: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Belasting op masten en pylonen: 2020-2025

Belasting op masten en pylonen 2020-2025: hervaststelling art. 7

(GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

(GR 25.04.2022 - bekendmaking 29.04.2022)

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

 

Belastingen op prestaties

Belasting op ontgravingen: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op het leggen van trottoirs: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

 

Aanvullende belastingen

Aanvullende belasting op de personenbelasting: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Opcentiemen onroerende voorheffing: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)