Gemeentelijke belastingen

Door de gemeenteraad werden de volgende belastingen (her)vastgesteld: 

Belastingen op patrimonium

Activeringsheffing: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op onbebouwde gronden industrie: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op tweede verblijven: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op woningen/gebouwen uit inventaris verwaarlozing: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Leegstand  

 

Bedrijfsbelastingen

Belasting op bars, privéclubs en rendez-voushuizen: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op openhouden na sluitingsuur: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op masten en pylonen: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op niet-geadresseerd drukwerk: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

 

Belastingen op prestaties

Belasting op ontgravingen: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Belasting op het leggen van trottoirs: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

 

Aanvullende belastingen

Aanvullende belasting op de personenbelasting: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)
Opcentiemen onroerende voorheffing: 2020-2025 (GR 16.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)