Gemeenteraad - OCMW-raad

In oktober 2018 kozen de kiesgerechtigde Harelbekenaren 29 leden voor de gemeenteraad. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners.  Van die 29 zetels behaalde de kartellijst Vooruit-Groen 11 zetels, de CD&V 7 zetels, Open VLD+ 5 zetels, N-VA 4 zetels en het Vlaams Belang 2 zetels. Geen enkele partij behaalde een volstrekte meerderheid (de helft van de zetels plus één). Daarom werd er een coalitie gevormd van Vooruit-Groen en CD&V. Samen hebben zij 18 zetels en vormen ze op die manier een meerderheid. De oppositie verdeelt de overige 11 zetels onder Open VLD+ met 5 zetels, N-VA met 4 zetels en het Vlaams Belang met 2 zetels.

Er is een deontologische commissie voor zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad. Daarin zijn de verschillende fracties vertegenwoordigd. Voor de fractie Vooruit/Groen is dit: Willy Vandemeulebroucke, Inge Bossuyt, Filip Lainez en Steven Decaluwe. Voor CD&V: Rosanne Mestdagh, Koen Opsomer en Thomas Guillemyn. Voor Open VLD: Nancy Debeerst en Cedric Van Den Bussche. Voor N-VA: Patrick Claerhout en Brecht Vandeburie. Voor Vlaams Belang: Rik Vandenabeele. Aan deze samenstelling wordt de voorzitter van de gemeenteraad toegevoegd die zetelt als voorzitter van de deontologische commissie.

De gemeenteraadszitting vindt meestal plaats elke 3de maandag van de maand en start om 19.30 uur in de feestzaal van CC het SPOOR.

Huishoudelijke reglementen

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad dd. 20190218

Huishoudelijk reglement OCMW-raad dd. 20190218

Planning zittingen Gemeenteraad/OCMW-raad 2023

Planning zittingen Gemeenteraad/OCMW-raad 2024

 

Indien de zitting van de gemeenteraad digitaal plaatsvindt, kan je de zitting volgen via audiovisuele livestream: www.youtube.com/user/stadharelbeke

 

Alle bekendmakingen van de stad en het OCMW worden ook gepubliceerd en kan je ook terugvinden op deze pagina: https://lblod.harelbeke.be/LBLODWeb/Home/Overzicht. Deze webtoepassing geldt als Register der Bekendmakingen en vervangt de papieren versie hiervan. Dit voldoet aan de vereisten van artikel 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023. Meer uitleg kan je hier terugvinden of in de disclaimer van de webtoepassing.