Gemeenteraad - OCMW-raad

In oktober 2018 kozen de kiesgerechtigde Harelbekenaren 29 leden voor de gemeenteraad. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners.  Van die 29 zetels behaalde de kartellijst Vooruit-Groen 11 zetels, de CD&V 7 zetels, Open VLD+ 5 zetels, N-VA 4 zetels en het Vlaams Belang 2 zetels. Geen enkele partij behaalde een volstrekte meerderheid (de helft van de zetels plus één). Daarom werd er een coalitie gevormd van Vooruit-Groen en CD&V. Samen hebben zij 18 zetels en vormen ze op die manier een meerderheid. De oppositie verdeelt de overige 11 zetels onder Open VLD+ met 5 zetels, N-VA met 4 zetels en het Vlaams Belang met 2 zetels.

Huishoudelijke reglementen
 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad dd. 20190218

Huishoudelijk reglement OCMW-raad dd. 20190218

Planning zittingen Gemeenteraad/OCMW-raad 2023

Indien de zitting van de gemeenteraad digitaal plaatsvindt, kan je de zitting volgen via audiovisuele livestream: www.youtube.com/user/stadharelbeke

 

Verslagen gemeenteraad

2023 23.01.2023
publ. 24.02.2023)
20.02.2023 
(publ. 24.03.2023)

20.03.2023
(publ. 24.04.2023)

17.04.2023 
(publ. 17.05.2023)
15.05.2023 
(publ. )
19.06.2023 
(publ. )
17.07.2023 
(publ. )
11.09.2023 
(publ. )
16.10.2023 
(publ. )
20.11.2023 
(publ. )
18.12.2023 
(publ. )
2022 17 januari
(GEANNULEERD)
21 februari 21 maart 25 april 16 mei 20 juni 18 juli 12 september 17 oktober 21 november 19 december
2021

18 januari (verslag)
18 januari 
(video)

22 februari (verslag)
22 februari 
(video)
15 maart 19 april 17 mei 14 juni 12 juli 13 september 18 oktober 15 november 20 december
 

Verslagen OCMW-raad

2023 23.01.2023
(publ. 24.02.2023)
20.02.2023 
(publ. 24.03.2023)
20.03.2023 
(publ. 24.04.2023)
17.04.2023 
(publ. 17.05.2023)
15.05.2023 
(publ. )
19.06.2023 
(publ. )
17.07.2023 
(publ. )
11.09.2023 
(publ. )
16.10.2023 
(publ. )
20.11.2023 
(publ. )
18.12.2023 
(publ. )
2022 17 januari
(GEANNULEERD)
21 februari 21 maart 25 april 16 mei 20 juni 18 juli 12 september 17 oktober 21 november 19 december
2021 18 januari 22 februari 15 maart 19 april 17 mei 14 juni 12 juli 13 september 18 oktober 15 november 20 december