Document voor eensluidend verklaren

Maak een afspraak

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.Federale overheidsdiensten en overheidsbedrijven mogen je geen 'voor eensluidend verklaarde kopie' van een origineel document meer vragen. Een goed leesbare kopie krijgt dezelfde bewijskracht als het origineel.

Uiteraard zal de stadsambtenaar je geen eensluidende verklaring weigeren als je erom vraagt.

Gescande formulieren worden niet aangenomen. Van de identiteitskaart of een originele akte kan geen eensluidendverklaring bekomen worden.

Kosten

Gratis.

Wat moet je meenemen?

Breng altijd het origineel mee. Gescande formulieren worden niet aangenomen.