Kwaliteitslabel voor huurwoningen

Aan een kwaliteitslabel herken je direct een goede huurwoning! 

Voorwaarden
 1. De woning beschikt over een conformiteitsattest met maximaal 5 resterende strafpunten
 2. De woning beschikt in alle woonlokalen (leefruimte, keuken en slaapkamers) en alle sanitaire ruimtes (badkamer en toilet) over minstens dubbele beglazing
 3. Het volledige dak van de woning is voorzien van dakisolatie met een Rd-waarde van minimum 3 m² K/W
 4. Alle (water)verwarmingstoestellen in de woning voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:
 • Centrale verwarming: HR+ of HR-top label, Optimaz of Optimaz-elite label, Energielabel A of B (bij productie ketel na 26/09/2015) of houtpelletketel
 • Individueel toestel: type C met een gesloten verbrandingsruimte
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler met naverwarming via elektrische weerstand of gesloten verbrandingstoestel
 • Indien de woning wel voldoet aan de 1ste voorwaarde, maar niet aan de 2de, 3de en 4de voorwaarde, kan een kwaliteitslabel uitgereikt worden indien de berekende energiescore op het geldig EPC-attest voldoet aan volgende maximumwaarden:
 • Appartement of studio: 200 kWh/m²jaar
 • Eengezinswoning: 300 kWh/m²jaar
Kosten

Een kwaliteitslabel wordt gratis uitgereikt

Wat moet je meenemen?
 • Na aanvraag van een kwaliteitslabel wordt binnen de 30 kalenderdagen een woningkwaliteitsonderzoek uitgevoerd
 • Binnen de 30 kalenderdagen na het woningkwaliteitsonderzoek, wordt een kwaliteitslabel uitgereikt
 • De stad behoudt zich het recht voor om administratief op te treden indien tijdens het woningkwaliteitsonderzoek inbreuken worden vastgesteld op de woningnormen, zoals vermeld in de Vlaamse Wooncode