Bestuurderspas

Context

De vroegere 'taxivergunning' en 'vergunning vervoer verhuur voertuig met bestuurder' werden met het decreet van 29 maart 2019 samengebracht in één handige vergunning 'individueel bezoldigd vervoer'. De vergunning regelt de toelating om bezoldigd vervoer te verrichten op de openbare weg. Nieuw is de bestuurderspas die elke bestuurder nodig heeft om een voertuig te besturen waarmee diensten voor individueel bezoldigd vervoer worden verricht.

Wat?

Iedereen die een voertuig bestuurt die door de Vlaamse Regering vergund is als taxi-voertuig (bezoldigd vervoer), moet een bestuurderspas op zak hebben.

Een bestuurderspas kost 23,43 euro en is vijf jaar geldig op voorwaarde van het jaarlijks doorsturen van een uittreksel uit het strafregister. Wanneer daar niet wordt aan voldaan, wordt de bestuurderspas geschrapt en dient er een nieuwe te worden aangevraagd.

Je vraagt de bestuurderspas aan bij de gemeentediensten van jouw woonplaats.

Ook voor het aanvragen van een verloren bestuurderspas, dien je een afspraak te maken.

Hoe?

Je kan een bestuurderspas aanvragen via de databank Centaurus2020 of een afspraak maken bij de dienst economie.

Verzamel voor het maken van de afspraak volgende documenten:

  • Kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • Kopie van het rijbewijs met medische keuring
  • Bewijs van taalkennis B1 (diploma of verklaring op eer)
  • Uittreksel uit het strafregister model 596.1-28

Hoelang duurt een aanvraag?

Als je alle correcte documenten hebt, dan is de aanvraag op een halfuur afgerond. Reken dan een 10-tal werkdagen vooraleer de bestuurderspas kan opgehaald worden.

 

Wet of regelgeving

CODEX decreet

 

Afspraak nodig? 

Bel naar 056 733 311