Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Context

De vroegere 'taxivergunning' en 'vergunning vervoer verhuur voertuig met bestuurder' werden met het decreet van 29 maart 2019 samengebracht in één handige vergunning 'individueel bezoldigd vervoer'. De vergunning regelt de toelating om bezoldigd vervoer te verrichten op de openbare weg. Nieuw is de bestuurderspas die elke bestuurder nodig heeft om een voertuig te besturen waarmee diensten voor individueel bezoldigd vervoer worden verricht.

Wat?

Je hebt een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig als je tegen betaling vervoer organiseert voor maximaal 9 inzittenden, inclusief de bestuurder. Als uitbater van de onderneming die dat vervoer organiseert heb je een vergunning nodig.

De vergunning is gratis, vijf jaar geldig en kan je daarna vernieuwen.

Ook voor het toevoegen van een extra voertuig aan de vergunning dien je een afspraak te maken.

Hoe?

Je kan een vergunning aanvragen via de databank Centaurus2020 of een afspraak maken bij de dienst economie.

Verzamel voor het maken van de afspraak volgende documenten:

Identiteitsgegevens:

 • Kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • Uittreksel uit het strafregister model 596.1-27 voor elke bestuurder
 • Schuldenattest FOD Financiën (ook voor starters)
 • Schuldenattest RSZ (ook als je geen personeel hebt)

Voertuiggegevens:

 • Kopie van verzekeringspolis (jaarlijks te vernieuwen)
 • Kopie van de groene of witte verzekeringskaart
 • Inschrijvingsbewijs (altijd T-X plaat of T-L bij ceremonievervoer)
 • Bewijs van technische keuring
 • Eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC)
 • Factuur van aankoop
 • Model van dienststaat (bewijs dat het voertuig software heeft die voldoet aan artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019)Hoelang duurt een aanvraag?

Als je alle correcte documenten hebt, dan is de aanvraag op een halfuur afgerond. Reken dan een 10-tal werkdagen vooraleer de vergunning kan opgehaald worden.

Wet of regelgeving

CODEX decreet

 

Afspraak nodig?

Bel naar 056 733 31