Vrijstelling veiligheidsgordel

Om te bewijzen dat je om medische redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen, heb je een medisch attest nodig.

Je moet een aanvraag voor de vrijstelling om medische redenen schriftelijk aanvragen.

  • Laat een arts het modelattest invullen.
  • Stuur het ingevulde attest naar:
    Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
    Directie Vergunningen en Rijbewijzen
    Vooruitgangsstraat 56
    1210 Brussel

Je krijgt vervolgens een vrijstellingsbewijs toegestuurd.

Het vrijstellingsbewijs is strikt persoonlijk. Je moet het bij je hebben wanneer je de veiligheidsgordel niet draagt.

Voorwaarden

Personen die gewichtige medische tegenindicaties vertonen voor wat betreft het dragen van de veiligheidsgordel, kunnen een vrijstelling bekomen.

Kosten

Gratis