Indienen bezwaar omgevingsvergunning

Bijvoorbeeld: naam aanvrager, dossiernummer, adres bouwplaats; benaming aard werken is niet voldoende.
Licht toe waarom je bezwaar indient en wat jouw argumenten zijn. Je mag gerust ook jouw bezwaar met plannen, schetsen en foto’s verduidelijken.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, .