Werkingsverslag culturele verenigingen Harelbeke

Met het werkingsverslag toon je als vereniging aan dat je een actieve werking in Harelbeke hebt. Op basis daarvan wordt de jaarlijkse werkingstoelage berekend. In deze uitzonderlijke tijden wordt rekening gehouden met een aangepast of geannuleerd programma wegens corona. Met andere worden: het aantal activiteiten sinds de corona-uitbraak is niet van tel. Dankzij het werkingsverslag hebben we ook de meest actuele gegevens van uw vereniging.

De uiterste datum van indienen is zondag, 19 oktober 2020. Deze datum is strikt, daarna staat het formulier niet meer online en kan je het dus ook niet meer indienen.

Voor meer vragen kan je terecht bij Frederik Bossuyt: cultuurraad@harelbeke.be of 056 733 420.

  • 1 Huidige: Informatie over de vereniging
  • 2 Informatie over het bestuur
  • 3 Andere aanspreekpunten
  • 4 Financiële gegevens vereniging
  • 5 Werking vereniging
  • 6 Overige
  • 7 Einde

Adres adminstratieve zetel van de vereniging: