Werkingsverslag culturele verenigingen Harelbeke

Met het werkingsverslag toon je als vereniging aan dat je een actieve werking in Harelbeke hebt. Op basis daarvan wordt de jaarlijkse werkingstoelage berekend.

De uiterste datum van indienen is vrijdag, 19 oktober 2019. Deze datum is strikt, daarna staat het formulier niet meer online en kan je het dus ook niet meer indienen.

Voor meer vragen kan je terecht bij Frederik Bossuyt: cultuurraad@harelbeke.be of 056 733 420.

  • 1 Huidige: Informatie over de vereniging
  • 2 Informatie over het bestuur
  • 3 Andere aanspreekpunten
  • 4 Financiële gegevens vereniging
  • 5 Werking vereniging
  • 6 Overige
  • 7 Einde

Adres adminstratieve zetel van de vereniging: