Aanvraagformulier subsidie voor bewoonde huiszwaluwnesten

Persoonsgegevens aanvrager
Selecteer het type zwaluw
Aantal bewoonde zwaluwnesten:
Voorwaarden
  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
  • Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
  • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten.
  • Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
  • In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
  • De nodige maatregelen worden getroffen om de nesten ontoegankelijk te maken voor katten en steenmarters.
  • De aanvrager ruimt de mest van de zwaluwen regelmatig op.
  • De aanvrager verbindt zich ertoe de vrije toegang voor de zwaluwen tot de nesten te verzekeren en geen nesten te verstoren noch te verwijderen, ook niet na het broedseizoen.
  • Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.