Notarisaanvragen

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten: een uittreksel van het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen.

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

Kosten

75 euro

Extra informatie

Vanaf 6 januari 2020 werkt de stad Harelbeke voor stedenbouwkundige inlichtingen helemaal digitaal.

Hoe ga je te werk?

  1. Vraag je toegang aan.

Om het digitale platform te gebruiken moet je - éénmalig - een toegang aanvragen. Na validatie van jouw aanvraag door onze medewerkers kan je onmiddellijk aan de slag.

Aanvraag toegang notaris- of immokantoor 

2.     Voeg medewerkers toe.

Grotere kantoren kunnen heel eenvoudig medewerkers registreren, toevoegen of verwijderen.

Persoonlijke pagina: toevoegen medewerkers en overzicht van de aanvragen

3.     Vraag jouw informatie via het digitale loket.

Je kan 24/24 uur terecht op het digitale loket. Jouw aanvraag zit onmiddellijk in het uniforme systeem van de stad.

Je kan de status van je aanvraag opvolgen en ook eerdere aanvragen bekijken.

Aanvraag vastgoedinformatie