Aanplakking omgevingsvergunning

Voeg hier twee foto’s toe: één foto waarbij je toont dat de aanplakking zich bevindt op een vanaf het openbaar domein goed zichtbare plaats en één detailfoto van de datum, die door uw werd ingevuld, onderaan de bekendmaking
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, pdf.
Plaats en adres van aanplakking
Omschrijf kort hoe de aanplakking gebeurde, bijv. achter het raam links naast de voordeur...
Verklaring
Ik verklaar op eer dat deze gegevens juist zijn ingevuld.  

Ik verklaar hierbij dat de bekendmaking gedurende een onafgebroken periode van 30 kalenderdagen die ingaat de dag na deze van aanplakking op dezelfde plek en goed zichtbaar en leesbaar blijft uithangen en dat ik elke onregelmatigheid onmiddellijk en uit eigen beweging meld aan de gemeente.