Indienen bezwaar RUP

Maak uw keuze
Licht toe waarom je bezwaar indient en wat jouw argumenten zijn. Je mag gerust ook jouw bezwaar met plannen, schetsen en foto’s verduidelijken. Gelieve hierbij duidelijk de betreffende percelen aan te duiden en/of het adres of kadastraal nummer te vermelden.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, pdf, doc, docx, .