Wil je een bestaand graf wegnemen of een nieuw graf plaatsen, vul dan onderstaande formulieren in. 
(Dit zijn invulbare documenten - je kan ze digitaal invullen, bewaren en doormailen naar begraafplaatsen@harelbeke.be.)

Plaatsen van een nieuwe zerk 

Tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van de zerk

Wanneer je je aanvraag hebt verstuurd, zal je een toegangscode ontvangen van de poort van de begraafplaats.

Op elke begraafplaats is er een zone voorzien waar de zerk tijdelijk mag gestockeerd worden.

In de Algemene Politie Verordening lees je wat er mag en niet mag op de begraafplaatsen (er mogen bijvoorbeeld geen activiteiten worden uitgevoerd in de weekends en op feestdagen).

VRAGEN?

Frederique Vandecasteele - verantwoordelijke begraafplaatsen 
T 056 733 219 - begraafplaatsen@harelbeke.be
Broelstraat 23 - 8530 Harelbeke