Tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van de zerk

Aanvraag tot het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van een zerk
Adres
Geef hier het adres in.
Noteer hier de naam van de overledene waarvoor je de grafzerk wenst te plaatsen.
Begraafplaats