Bewijs / Attest van leven

Doe je aanvraag digitaal    Maak een afspraak   Doe een aanvraag voor derden

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Wie kan dit aanvragen? 

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …)
  • De afgifte aan derden kan alleen als de afgifte door de wet is toegestaan. Neem een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag mee met vermelding van de wettelijke bepaling waarop de aanvraag is gesteund.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Breng zeker jouw identiteitskaart mee.