Huwelijksaangifte

 Leg online je huwelijksdatum vast

Maak een afspraak voor de aangifte 

Met een huwelijksaangifte verklaar je samen met je partner dat je wil huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Neem zeker 8 weken voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk contact op met de dienst Burgerzaken. 

Kosten

Het huwelijksdossier kost 80 euro. 

Bij een huwelijksplechtigheid op zaterdag wordt een extra toeslag van 55 euro aangerekend. 

Wat moet je meenemen?

Bij de aangifte moeten beiden in het bezit zijn van volgende documenten:

  •  identiteitskaart;
  • voor personen jonger dan 18 jaar is er toestemming van de jeugdrechtbank nodig.

Indien één van de partijen niet kan aanwezig zijn bij de aangifte moet een schriftelijk gewettigd bewijs van instemming van huwelijk en een kopie van de identiteitskaart van de afwezige voorgelegd worden.

 

Procedure

Stap 1: Bepaal plaats en datum van het huwelijk

Je kan huwen in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont. Als ze in verschillende gemeenten wonen kunnen ze vrij kiezen in welke van de twee ze wensen te huwen.

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen huwen in:

- de Belgische gemeente waar één van beiden woonde voor zijn/haar vertrek naar het buitenland;

- de Belgische gemeente waar één van beiden geboren werd;

- de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van beiden woont;

- Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.

De nodige documenten - zoals de geboorteakte voor zover ze in België zijn opgemaakt - zullen opgevraagd worden door de dienst Burgerzaken. Buitenlandse documenten worden door de belanghebbenden zelf opgevraagd.

Stap 2: Aangifte

Van zodra het dossier volledig is, ontvang je van de dienst Burgerzaken een uitnodiging om de huwelijksaangifte te komen ondertekenen. De aangifte gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De huwelijksvoltrekking vindt plaats op het gemeentehuis waar de aangifte is gebeurd, ten vroegste 14 dagen en ten laatste 6 maanden na die aangifte. Om praktische redenen is het aan te raden de datum van het huwelijk minimum een 8-tal weken op voorhand te laten vastleggen. 

Neem deze gegevens over de getuigen mee (die moeten meerderjarig zijn):

- de naam;

- alle voornamen;

- geboortedatum;

- woonplaats;

- en de eventuele graad van verwantschap met één van de verloofden;

Je mag maar moet geen getuigen nemen bij jouw huwelijk. Naar keuze mag je tot max. 4 personen aanduiden. Op de huwelijksdag moeten de getuigen hun identiteitskaart kunnen voorleggen.

Stap 3: Eventueel onderzoek naar een schijnhuwelijk

Het huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Een ander doel zoals:

- het regelen van fiscale voordelen;

- de uitwerking van erfenissen;

- het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning

kan geweigerd worden. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan optreden tegen een schijnhuwelijk. Indien de intenties van de aangevers onduidelijk zijn, kan het huwelijk met een termijn van twee maanden uitgesteld worden om onderzoek naar die intenties mogelijk te maken. Als uit dat onderzoek blijkt dat het voorgenomen huwelijk geen duurzame relatie als doel heeft, kan geweigerd worden het huwelijk te sluiten. Tegen deze weigering is beroep mogelijk bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Stap 4: De huwelijksvoltrekking

De plechtigheid vindt plaats in de trouwzaal van het stadhuis (toegang langs de Ballingenweg). 

Elke plechtigheid duurt ongeveer een half uur en kent volgend verloop:

- verwelkoming door de ambtenaar van de burgerlijke stand;

- voorlezing van de samenvatting van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten;

- de ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt van elke partij de verklaring dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten (het jawoord);

- de ambtenaar verklaart in naam van de wet dat zijn door de echt verbonden zijn en maakt daarvan onmiddellijk akte op;

- de akte wordt ondertekend door de beide partners, de getuigen en de ambtenaar van burgerlijke stand;

- de ambtenaar doet voorlezing van de akte en overhandigt het huwelijksboekje;

- indien men dit wenst kunnen de trouwringen opgestoken worden;

- de ambtenaar geeft een gelegenheidswoordje;

- er wordt gratis een drankje aangeboden.

Wanneer kan je huwen in Harelbeke?

woensdag van 13.30 tot 17 uur

donderdag van 13.30 tot 17 uur

vrijdag van 14 tot 18.30 uur

zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur