Inname openbaar domein

Om een een deel van de openbare weg te gebruiken zijn machtigingen nodig. Je kan die aanvragen via het formulier onderaan de pagina.

1) GEBRUIKSMACHTIGING (voor bv. het plaatsen van een container of stelling) door het schepencollege

De aanvraag gebeurt via de stedelijke dienst patrimonium (Ann Noppe- 056 733 377, Ilse Casselein - 056 733 378) en wordt minstens 14 dagen voor de gewenste inname ingediend. Afhankelijk van de inname kan een retributie worden aangerekend.

2) SIGNALISATIEMACHTIGING (voor bv. parkeerverbodsborden) door de verkeersdienst van politiezone Gavers (Deerlijksesteenweg 43, Harelbeke)

Ook deze aanvraag gebeurt minstens 14 dagen voor de gewenste inname bij de verkeersdienst op het nr. 056 733 580. Na de machtiging van de verkeersdienst kan de aanvrager het nodige verkeerssignalisatie-materiaal ophalen bij de stedelijke werkplaats (Broelstraat). Voor het gebruik van dit materiaal wordt een retributie aangerekend.

Kosten

De machtigingen zijn gratis.
De retributie voor het domeingebruik bedraagt 50 eurocent per m² ingenomen oppervlakte en per dag voor innames die langer duren dan 7 dagen vanaf de 1ste dagDe gebruiker moet het einde van het gebruik melden aan de stedelijke dienst patrimonium. De retributie wordt op het einde van iedere maand afgerekend ofwel via een tussentijdse schuldvordering ofwel via een eindvordering.

 Informatie Aanvraagformulier

Wat moet je meenemen?

Aanvragen gebeuren met het aanvraagformulier onderaan de pagina. Bij de aanvraag wordt een schets toegevoegd waaruit de gewenste inname van het openbaar domein blijkt (mét vermelding van de breedte van de rijweg, voetpad, parkeerstrook, fietspad en van de inname-zone).