Verbouwen bouwkundig erfgoed

De Vlaamse overheid stelde in 2009 de inventaris bouwkundig erfgoed vast. Wanneer een gebouw of item op deze inventaris voorkomt, betekent dit dat dit gebouw of item een erfgoedwaarde heeft.  De selectie van het bouwkundig erfgoed gebeurt omwille van zijn architecturale, esthetische, historische, ruimtelijk-structurerende, sociale,... waarde.

Via de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) kan je nagaan of een gebouw opgenomen is op de inventaris bouwkundig erfgoed.

Sedert 2017 is de motiveringsplicht bij vergunningsaanvragen voor het slopen van panden op de inventaris bouwkundig erfgoed een taak van de lokale overheid i.p.v. de Vlaamse Overheid. Om die taak te kunnen uitvoeren maakte de stad een actieplan bouwkundig erfgoed op. Alle items op de inventaris werden opnieuw bezocht. De nog bewaarde items werden gewaardeerd vanop het openbaar domein op basis van de kenmerken van het gebouw, de omgeving, de ruimtelijke structuur en de ligging in een bepaald deel van het grondgebied.

Op die manier kreeg elk pand een lage, middelhoge of hoge locuswaarde. Deze aanduiding heeft bepaalde gevolgen voor de mogelijkheden tot verbouwen en/of slopen. Panden waarvan de erfgoedwaarde reeds werd afgewogen in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kregen een aanduiding van 'beslist beleid'.  Bezit je een woning of pand die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat, en je wil verbouwen of slopen, informeer zo snel mogelijk bij de dienst stedenbouw.

Actieplan

Presentatie

Heb je na het doornemen van de website nog specifieke vragen? Maak dan een afspraak met Cindy Deprez via cindy.deprez@harelbeke.be of 056 733 376.

Hoe verduurzaam je je erfgoedpand? Lees hierover tips na via deze folder.

In onderstaand geoloket kan je de locuswaarde van elke pand op de inventaris opzoeken. 

Geoloket